მთავარი » Archive by Tags

Articles tagged with: ძველი საბუთი

ძველი საბუთების რესტავრაცია

21.06.2012 – 12:47 | 1,504 ნახვა

იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის სარესტავრაციო ლაბორატორიაში მიმდინარეობს რესტავრაცია საისტორიო ცენტრალური არქივის ძველ საბუთთა განყოფილებაში დაცული დოკუმენტისა – ანდერძი დავით აღმაშენებლისა შიო მღვიმის მონასტრისადმი, რომელიც 1123 წლით თარიღდება. მეფემ შიო მღვიმს შესწირა ქართლის რამდენიმე სოფლის …