მთავარი » Archive by Tags

Articles tagged with: შიო მღვიმე

ძველი საბუთების რესტავრაცია

21.06.2012 – 12:47 | 1,504 ნახვა

იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის სარესტავრაციო ლაბორატორიაში მიმდინარეობს რესტავრაცია საისტორიო ცენტრალური არქივის ძველ საბუთთა განყოფილებაში დაცული დოკუმენტისა – ანდერძი დავით აღმაშენებლისა შიო მღვიმის მონასტრისადმი, რომელიც 1123 წლით თარიღდება. მეფემ შიო მღვიმს შესწირა ქართლის რამდენიმე სოფლის …

კანკელები სიუჟეტური გამოსახულებებით

23.05.2011 – 08:16 | 4,942 ნახვა

კანკელები არის ქართული ეკლესიების შინაგანი მხატვრული გაფორმების ორგანული ნაწილი. ჩვენამდე მოღწეული ამ სახის ძეგლების შესწავლა საშუალებას გვაძლევს დავადგინოთ, რომ კანკელები VI საუკუნიდან XIV საუკუნემდე წარმოადგენს გარკვეულ ტიხარს, რომელიც საკურთხელს გამოჰყოფდა საერთო ინტერიერისგან. კანკელების ქვედა …