მთავარი » Archive by Tags

Articles tagged with: სესხება

მევახშეობა და მისი კანონიკურ-ზნეობრივი ანალიზი

25.11.2011 – 00:00 | 10,545 ნახვა

“ხოლო თქუენ გიყუარდედ მტერნი თქუენნი და კეთილსა უყოფდით და ავასხებდით და ნურარას უსასო ჰყოფთ და იყოს სასყიდელი თქუენი მრავალ, და იყვნეთ ძე მაღლის, რამეთუ იგი თავადი ტკბილ არს უმადლოთათვისცა და უკეთურთა”.
მევახშეობა ანუ საპროცენტო გასესხება …