მთავარი » Archive by Tags

Articles tagged with: სავედრებელი

“მსხუერპლი ქებისაჲ”

21.11.2012 – 00:05 | 2,124 ნახვა

“სადიდებელი ლოცვა საკუთარ თავში სრულ უანგარობას შეიცავს”…
“არა შევიწირავ მე სახლისა შენისაგან ზუარაკთა, არცა არავისა შენისაგან ვაცთა, რამეთუ ჩემი არს ყოველი მხეცი ველისაი, ნადირი მთათაჲ და ყოველი პირუტყვი. ვიცნი მე ყოველნი მფრინველნი ცისანი, და შუენიერება ველთაჲ …