მთავარი » Archive by Tags

Articles tagged with: კირკადოლი

დიდმარხვა

13.03.2016 – 15:20 | 7,499 ნახვა

“დიდი მარხვა, ვითარცა უწყებულ არს თქვენდამიცა, არის ჟამი მომატებულისა ლოცვისა, მარხვისა და მონანებისა”…
წმ. ეპისკოპოსი გაბრიელი(ქიქოძე)
„კარგია მარხვა. დიდი ფასი აქვს მარხვას, გარნა მაშინ, როდესაც იგი არის ნიშანი შინაგანისა მდგომარეობისა, მონანებისა, გლოვისა, მწუხარებისა; ხოლო თუ მარხვა …