მთავარი » Archive by Tags

Articles tagged with: გარემოს დანაგვიანება

გარემოს დანაგვიანება კანონით ისჯება

13.01.2015 – 18:20 | 2,611 ნახვა

2 კგ-მდე მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება:
80 ლარი
საცხოვრებელი სახლებიდან ან შენობა-ნაგებობებიდან გარემოს 2კგ-მდე ნარჩენებით დანაგვიანება:
100 ლარი
ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან გარემოს 2კგ-მდე ნარჩენებით დანაგვიანება:
ჯარიმდება მძღოლი 120 ლარით

საზოგადოებრივი სატრანსპორტო საშუალებიდან გარემოს 2კგ-მდე ნარჩენებით დანაგვიანება:
ჯარიმდება დამრღვევი 120 ლარით