20 ივლისი 2024, შაბათი

ნევროზი

ნევროზი XXI საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა. ნევროზი კრებითი ტერმინია, რომელიც გამოიყენება მრავალი ფსიქოლოგიური დარღვევის აღსანიშნად. ე.წ ნევროზს გარდამავალი ადგილი უჭირავს ნევროლოგიურ და ფსიქიატრიულ დაავადებებს შორის. ეს არის დაავადება, რომელსაც ასაკობრივი ზღვარი არ გააჩნია. იგი ეპიდემიასავითაა გავრცელებული მთელ მსოფლიოში, მამაკაცებსა და ქალებში, ახალგაზრდებში, მოხუცებში და ასევე, ბავშვებშიც.

ნევროზის წარმოშობაზე, სიმპტომებსა და მკურნალობაზე უფრო დაწვრილებით ჩვენ ვესაუბრეთ ექიმ-ნევროლოგს – ირინა ხატიაშვილს.

რა იწვევს ნევროზს?

ნევროზი არის ფსიქიური აშლილობის სახე, რომელსაც იწვევს კონკრეტული პიროვნებისათვის მნიშვნელოვანი ერთჯერადი ფსიქოლოგიური ტრავმა, სტრესი, ან ქრონიკულად არსებული კონფლიქტური სიტუაცია. ნევროზი არის პიროვნების რეაქცია რთულ, ხშირად ამ პიროვნებისათვის გამოუვალ სიტუაციაზე. საზოგადოდ, ნევროზის ჩამოყალიბებას საფუძვლად უდევს პიროვნების გარკვეული ე.წ. “ნევროტიული” დამოკიდებულება კონკრეტული გარემო პირობებისადმი, ანუ იმგვარი დამოკიდებულება, რომელიც ამ სიტუაციის “რაციონალურ” გადაწყვეტას შეუძლებელს ხდის. ანუ ნევროზის მიზეზია არა თავად ნეგატიური გარემო პირობები (სტრესი, კონფლიქტი, არასასურველი მოვლენები და სხვ), არამედ პიროვნების დამოკიდებულების თავისებურება მოცემული გარემო პირობების მიმართ. ნევროზის წარმოშობას ხელს უწყობს გარკვეული სოციალური ფაქტორები, მაგალითად, პროფესიული მოღვაწეობის თავისებურებები (მაგ.: ინფორმაციული გადატვირთვა, ერთფეროვანი სამუშაო, არასაკმარისი შემოსავალი), ოჯახური პრობლემები, არადამაკმაყოფილებელი საყოფაცხოვრებო პირობები, სქესობრივი აღზრდის თავისებურებები და სხვ.

ყველაზე ხშირად რა ასაკის ადამიანებში გვხვდება ნევროზი?

ნევროზი უმეტესწილად ზრდასრულ ადამიანთა შორის გვხვდება, თუმცა მისი ჩამოყალიბება, როგორც წესი, იწყება პუბერტატულ (სქესობრივი მომწიფების) ასაკში და ხშირად საფუძვლად უდევს ადრეულ ბავშვობაში გადატანილი სტრესული მდგომარეობები, არაჯანსაღი სიტუაცია ოჯახში, კონფლიქტი მშობლებს შორის, გადაჭარბებული სიმკაცრე და ძალადობა ბავშვის მიმართ, მისი პირონებისა და ინტერესების უხეში დათრგუნვა, გადაჭარბებული მოთხოვნები ბავშვისადმი (მაგალითად, სწავლაში, სპორტში), ან მისი არაჯანსაღი იდეალიზაცია, ჩაგონება, “რომ იგი განსაკუთრებულია და განსაკუთრებული მიღწევები უნდა ჰქონდეს”. ნევროზი ხშირად უვითარდებათ გარკვეული ფსიქოლოგიური ტიპის ადამიანებს, მაგალითად, მათ, ვისაც ძალიან განვითარებული აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა, მაღალ მოთხოვნებს უყენებს საკუთარ ათავს, ასევე, მათ, ვისაც აქვს მერყევი ხასიათი, უჭირს გადაწყვეტილების სწრაფად მიღება. ნევროზები ხშირად გამოვლინდება, ასევე, კლიმაქტერულ პერიოდში. ამ შემთხვევაში, მას ხელს უწყობს ორგანიზმში მიმდინარე ჰორმონული ცვლილებები. ნევროზი ქალებში უფრო ხშირია, ვიდრე მამაკაცებში.

რამდენად გავრცელებულია ნევროზი ბავშვებში?

ბავშვებს შორის ნევროზი არც თუ ისე იშვიათია, უმეტესად, იგი გამოვლინდება უმცროსი სასკოლო ასაკის მოსწავლეებში (5-10 წელი) და პუბერტატულ (სქესობრივი მომწიფების) პერიოდში (11-15 წელი). ბავშვებში ნევროზის გამოვლინებები სხვადასხავგვარი შეიძლება იყოს. საკმაოდ ხშირია ე.წ. ენურეზი, ან ენკოპრეზი – შარდვის, ან განავლის შეუკავებლობა, მეტყველების პრობლემები – ე.წ. “ენის ბორძიკი”, უნებლიე მოძრაობები – ტიკები, ძილის დარღვევა, კვებითი ქცევის დარღვევა (უმადობა, ან გადაჭარბებული ჭამა), სქესობრივი ქცევის დარღვევა და ა.შ. ბავშვებში ნევროზი შესაძლებელია გამოვლინდეს თავის ტკივილებით, ტკივილებით მუცლის, ან გულმკერდის არეში, ღებინებით, აგრესიულობით, გულჩვილობით, სხვადასხვაგვარი შიშებით და ა.შ. რაღა თქმა უნდა, თუ მშობელმა ჩამოთვლილთაგან რომელიმე, ან სხვა უჩვეულო სიმპტომი შენიშნა, ბავშვი აუცილებლად ექიმთან უნდა წაიყვანოს.

მცირეწლოვნებში რა შეიძლება გახდეს ნევროზის მიზეზი?

ყველაზე ხშირი მიზეზი არის ოჯახში ბავშვისადმი არაჯანსაღი დამოკიდებულება: გადამეტებული სიმკაცრე, ან, პირიქით, ზედმეტად დამთმობი პოზიცია მშობლების მხრიდან. დაუშვებელია ბავშვის ფიზიკური დასჯა (ცემა) და შეშინება სხვადასხვაგვარი სასჯელით, ან იმით, რომ “თუ ცუდად მოიქცევა, დედას აღარ ეყვარება”, “დედა წავა და აღარ მოვა”, “საბავშვო ბაღში დაგტოვებს”, “დედა მოკვდება” და სხვა ამგვარი. ბავშვის ნევროზის მიზეზი შესაძლოა იყოს მშობლებს შორის კონფლიქტი, ან კონფლიქტური დამოკიდებულება ოჯახის სხვა წევრებს შორის. ბავშვის ნევროზი ხშირად განპირობებულია მისი გადამეტებული ინფორმაციული დატვირთვით (განსაკუთრებით ეს ეხებათ უმცროსი ასაკის ბავშვებს), აგრესიული და ბავშვისათვის საშიში ინფორმაციის მიწოდებით, დღის რეჟიმის დარღვევით.

როგორ ვლინდება თავიდან ნევროზი , რა სიმპტომები ახასიათებს მას?

ნევროზის გამოვლინებები სხვადასხვაგვარია. საწყის ეტაპზე ადამიანი შეიძლება უჩიოდეს უხასიათობას, გულჩვილობას, ძილის დარღვევას, მაგალითად, ჩაძინების გაძნელებას, ან უჩვეულოდ ადრე გაღვიძებას, უმადობას, ან, პირიქით, ე.წ. ბულიმიას (გადაჭარბებულ ჭამას), ადვილად დაღლას, ადვილად გაღიზიანებადობას (როდესაც “ყველაფერი ნერვებს უშლის”), ღელვას თითქოსდა უმნიშვნელო პრობლემების გამო, შიშს, “რომ რაიმე ცუდი მოხდება”, გულის აჩქარების შეგრძნებას, ჰაერის უკმარისობის შეგრძნებას, თავის ტკივილს, ყელში “ბურთის გაჩხერვის” შეგრძნებას, საჭმლის მომნელებელი ორგანოების მხრიდან დარღვევებს – ყაბზობას, მეტეორიზმს და სხვ. აღნიშნული, ან სხვა სიმპტომების არსებობისას ადამიანმა აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს.

ნევროზის რა ფორმები არსებობს და რომელი ფორმებია ყველაზე გავრცელებული?

როგორც აღვნიშნეთ, ნევროზის გამოვლინებები მეტად მრავალფეროვანია და თითოეული მათგანის გარჩევა ძალიან შორს წაგვიყვანს. ძირითადად გამოიყოფა ნევროზული აშლილობის ორი ვარიანტი: შფოთვითი აშლილობა, რაც ვლინდება ხოლმე ე.წ. პანიკური შეტევებით და დეპრესია. ხშირად შფოთვითი აშლილობა და დეპრესია თანაარსებობს და მაშინ საუბარია ე.წ. დეპრესიულ-შფოთვით აშლილობაზე.

პანიკური შეტევა, უმეტესად, ვლინდება საღამოს საათებში, შესაძლოა ღამითაც გამოაღვიძოს ადამიანი. ამ დროს პიროვნებას ეუფლება ძლიერი შიშის გრძნობა, ჰგონია, რომ “კვდება”, “გიჟდება”, “კარგავს კონტროლს საკუთარ თავზე”, ან “აქვს ინფარქტი”, “გულის შეტევა”. ამგვარი შიში თანხლებულია გენერალიზებული კანკალით – შემცივნებით, გულის აჩქარებით, არტერიული წნევის მომატებით, სიფერმკრთალით, ძლიერი ოფლიანობით; შესაძლოა ტკივილი, ან დისკომფორტი გულმკერდის, ან მუცლის არეში, ქოშინი, ჩასუნთქვის, ან ამოსუნთქის უკმარისობის შეგრძნება. პანიკური შეტევა გრძელდება რამოდენიმე წუთიდან ნახევარ საათამდე. შეტევა თავისით მთავრდება, თუმცა, როგორც წესი, დაავადებულის ოჯახის წევრები იძახებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას, პაციენტს უკეთდება დამამშვიდებელი საშუალება, რის შედეგად შეტევა სწრაფად მოიხსნება ხოლმე.

დეპრესიის გამოვლინებებიდან აღსანიშნავია უხასიათობა, უიმედობისა და მომავლის უპერსპექტივობის შეგრძნება, საკუთარ შესაძლებლობებში რწმენის დაკარგვა, დანაშაულის გრძნობა, მეგობრებთან და სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის ინტერესის დაკარგვა და, საერთოდ, ინტერესთა წრის შევიწროება. დეპრესიაში მყოფი ადამიანი ხშირად ტირის, არ შესწევს ძალა, ყოველდღიური ჩვეული საქმიანობა განახორციელოს, ის, რაც ადრე სიამოვნებასა და სიხარულს ანიჭებდა, აღარ სიამოვნებს და აღიზიანებს კიდეც, უჭირს დილით ლოგინიდან ადგომა და ღამით ჩაძინება, აღენიშნება უმადობა და წონაში იკლებს, ან, პირიქით, გაძლიერებულად ჭამს და ძლიერ იმატებს წონაში. დეპრესიის დროს შესაძლოა სხვა სიმპტომებიც გამოვლინდეს: თავის ტკივილები, გაურკვეველი ტკივილები კუნთების არეში, აუხსნელი შეგრძნებები თავის მიდამოში, კანკალი და სხვ. ხშირად ადამიანს ჰგონია, რომ სჭირს რაიმე მძიმე დაავადება, ამის გამო მრავალ ექიმთან დადის და თვლის, რომ “ვერავინ უსვამს სწორ დიაგნოზს”.

რამდენად საშიში დაავადებაა ნევროზი და სადამდე შეიძლება მიიყვანოს ადამიანი?

მიუხედავად იმისა, რომ ნევროზი ფსიქოლოგიური სფეროს აშლილობათა რიცხვს მიეკუთვნება, იგი სერიოზული დაავადებაა, რომელიც სწორ მკურნალობას საჭიროებს. სწორად წარმართული მკურნალობთ ნევროზი ხშირად სრულად იკურნება.

არასათანადო სამკურნალო მიდგომებისას კი ნევროზი ღრმავდება და სხვა გამოვლინებები ემატება. მაგალითად, პანიკური შეტევების მქონე ადამიანებს უყალიბდებათ ე.წ. აგორაფობია, ანუ ღია სივრცის შიში, შიში ისეთ ადგილას მოხვედრისა, სადავ “ცუდად რომ გახდეს, ვერავინ უშველის”, ან “ცუდად გახდომა სირცხვილი იქნება”. შედეგად ადამიანი ცდილობს, რაც შეიძლება ნაკლებად გამოვდეს ქუჩაში, უჭირს ტრანსპორტით (განსაკუთრებით მეტროთი) მგზავრობა, აცდენს სამსახურს და საბოლოო ჯამში შესაძლოა საერთოდ სახლში ჩაიკეტოს. ამასთანავე, ხშირად სახლში მარტო დარჩენისაც ეშინია, რადგან ”ცუდად გახდომისას ვერავინ დაეხმარება”. ამგვარად, ადამიანი, ფაქტობრივად, უუნარო, ე.წ. ინვალიდი ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ ორგანული დაავადება არ აღენიშნება.

დეპრესიას კიდევ უფრო სავალალო შედეგები შეიძლება მოჰყვეს, რადგან დეპრესიისას ადამიანებს საკუთარი უსარგებლობის, დანაშაულის, სიცოცხლის უაზრობის გრძნობა აწუხებთ, რაც თვითმკვლელობაზე ფიქრის საბაბი ხდება და შესაძლოა ასეთმა პიროვნებამ თვითმკვლელობა ჩაიდინოს კიდეც.

სწორედ ამიტომ დეპრესიული და შფოთვითი აშლილობა გადაუდებელ ადექვატურ მკურნალობას საჭიროებს ფსიქიატრისა და ნევროლოგის მიერ.

რამდენად ადვილია ნევროზისგან თავის დაღწევა? რა სამკურნალო საშუალებები არსებობს ამისთვის?

რგორც უკვე ვთქვით, ნევროზისაგან თავის დაღწევა შესაძლებელია სწორი მკურნალობისას. ნევროზის თვითმკურნალობა დაუშვებელია, რადგან ზოგიერთმა პრეპარატმა შესაძლოა კი არ შეამსუბუქოს ნევროზი, არამედ მისი გარკვეული გამოვლინება (მაგალითად, დეპრესია) გააღრმავოს კიდეც. სწორედ ამიტომ საჭიროა დაავადებულმა ადამიანმა ნევროლოგს, ან ფსიქიატრს მიმართოს. ნევროზის მკურნალობა, როგორც წესი, კომპლექსურია და მოიცავს როგორც მედიკამენტური, ასევე ფსიოლოგიური ჩარევის საშუალებებს.

ხშირად ადამიანი ნევროზში ისევ თავის თავს ადანაშაულებს და მიაჩნია, რომ ნევროზისაგან განიკურნება, თუ ”თავს ხელში აიყვანს”, ”ნერვებს არ აჰყვება”, ”არ ინერვიულებს პრობლემებზე”. გარკვეულ ეტაპამდე შესაძლოა ეს საკმარისი იყოს, მაგრამ თუ ადამიანი თავის თავს ვერ ერევა, უმჯობესია ექიმს დროულად მიაკითხოს, რათა სათანადო რჩევები მიიღოს და დროულად დაუბრუნდეს თავის ნორმალურ მდგომარეობას.

ჩვენ ასევე გთავაზობთ, თუ რა საშუალებები გააჩნია ეკლესიას ნევროზის წინააღმდეგ საბრძოლველად:

მამა კონსტანტინე (გიორგაძე): ,,ნევროზი და დეპრესია არ არის ხორციელი დაავადება, ეს უფრო სულიერია. მიზეზი ასეთი დაავადებებისა გახლავთ ბოროტის ზემოქმედება, რომლის განხორციელების საშუალებაც ადამიანმა თვითონ მისცა მას, ანუ ეს არის ცოდვების შედეგი, ცოდვების ჩამონათვალი კი თანამედროვე ცხოვრებაში ძალიან დიდია.

ასეთი ადამიანების სამკურნალოდ სწორედ ეკლესიური მეთოდებია საჭირო. უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია სრულყოფილი, გულახდილი აღსარება, ზიარება, ზეთის ცხება, მომლოცველობა (წმიდა ადგილებისა), სახარებისა და ფსალმუნების კითხვა, უზმოზე დილით სეფისკვერისა და ნაკურთხი წყლის მიღება, ასევე, სახლში ნაკურთხი წყლის სხურება და საკმევლის კმევა.
თუმცა არ გამოვრიცხავთ, გარკვეულ შემთხვევაში, მედიცინის ჩარევას, რადგან ყოველივე ეს ღვთისგან მოდის’’.

დავით დანელია

მსგავსი სტატიები

1208 COMMENTS

 1. ბრწყინვალე სტატიაა, კარგად არის მიმოხილული საერო და საეკლესიო ასპექტები ამ დაავადების. კარგი იქნება, თუ სასულიერო პირები რჩევის სახით აღნიშნავენ, თუ რომელი დაუჯდომელი უნდა წაიკითხოს ადამიანმა.

  • martlac kargi statia me titon davadebuli var nervozit titqmis yvela simtomi maq aq chamotvlili da ra mainteresebs kide titqmis 1 tveshi ertxel mijruvdeba xelebi pexebi da gulmkerdis areshi usiamovno shegrzneba titqosda imfaqti momiva … xelebis da pexebis dajruebac nervozis simtomia?

      • Gamarjobat var 20 wlis da maqvs nervozi ukve 5 tvela tiqmis yelaferi gamovcadr rac nervoztanaa dakavshirebuli bolo erti tvea damewyo uhaeroba ase mgonia ver vsutqavar grmat chasutqva michirs dzan ro shemomitevs ese mgonia sutqva maviwydeba da sheidzleba adamians. Suntqva daaviwydes

       • nikaa mec egre var zustaad sul haeris chasuntqva minda grmad xan mgonia saertod ver vsuuntqav vigudebiito me 9 tvea es mtanjavs, magramexa ufro gamirtulda saviit mgoniaa rom ver vsuntqaav verc cxviridan verc piridan xandadan mere dzan cuda vxdebii nervebs vyvebi. eqimaa araaferi gchirs es sheni amokviatebuli azrebi arisonu panikiorobo magram me dzan davigale amiit

       • Chasuntkva da amosuntkva michirs dzaan gamit kide megvidzeba da ver vsuntkav ese mgonia male movkvdebi… Zogjer goneba metisheba saertod da bjuli mewyeba xandaxan kidev is mgonia rom ver vsuntkav sashinlad vgrdznob tavs gkoniat vinmes msgavsi situacia :/

     • Gamarjobat var 20 wlis da maqvs nervozi ukve 5 tvela tiqmis yelaferi gamovcadr rac nervoztanaa dakavshirebuli bolo erti tvea damewyo uhaeroba ase mgonia ver vsutqavar grmat chasutqva michirs dzan ro shemomitevs ese mgonia sutqva maviwydeba da sheidzleba adamians. Suntqva daaviwydes

    • Gamaejobat chemo megobrebo.emigraciashi var ukve 2 celicadia da rac chemda samcuxarod iseb chemtavs me davmarte da amashi mxolod me var damnashave erti 8 celicadia mosacevs didi dozit vecevodi da uceb gadavcvkite tavis danebeba titqmis koveldge kargi dozit vigebdi da ager titqmis erti teva davanebe tavi.magram patata proble a shemxvda tu ara zalian cud dgeshi chavardi titqmis kvelaferi mchirs rac aq cavikitxe,ki mqonda da maqvs problema erti 8 celicadia gemaroidi anu buasili bodishs gixdit,da cota gamirtulda am simzimebze magram avicheme rom ragac mchirs da tanac zalian avicheme game zili agar maqvs gulic camivida da kinagam kiseri movitexe,oflianobaze da kankalze xom agar maqvs saubari gulis revebi aravistan saubari ar minda saertod,or eqimtan vikavi kvelaferze gaveshinje da mitxres rom simzimebma gagirtulao da sxva araferio,mageam mme mainc echvi mepareba,da im doneze var misuli rom mtlianad momishala kuchnaclavis moqmedeba da bodishit xan shekruli var xan ashlili agar ahemizlia movkvdi kaci sachmlis chamac ar minda da gamec megvizeba sul oflians,icis aseti rame nervozma kuch naclavze?iset doneze var rom davjde da camovide saxshi torem sigijeze var miauli ukve..mapatiet rom shegacuxet bodish gixdit.goderzi mosiashvili,ase var feisbukze tu vinmes gqoniat aseti problena gtxovt momcerot zalian cudad var…

     • Mec dzan cud dgeshivar garet marto ver gavdivar saxshi chavikete garet ro gavide marto aeris ukmarisoba memarteba fexebs vegar vgar vgrdznob guki michqardeba xelebi mibuzdeba da ravi vkvdebi xolme mirchiet vin mishvelis sad wavide tu ver davanarcxe eg sicocxles azri agareqneba unarot cxovrebas sikvdili mirchevnia .sul vaqtiurobdi exla ki cocxali mkvdarivar ver veguebi .mirchiet ravqna an vinmishvelis ro davdzlio 555-23-15-85

      • Unda dadzlio egshishiaa mec masevar dzalit viarebi tuginda zveli cxovreba daibruno ibrzole da gcamdes gmertis imedi gqondes

   • დიახ, ერთ-ერთი მიზეზია ხელების და ფეხების გაჟრუება, ასევე ხელის გულების გაოფლიანება
    .

      • gamarjobat es yvrlaferi gaviare ,axla titqos ufro cudat var anu raxaceebi melandeba an cudi azrebi momdis,meshinia ar gavgijde vinme zom ar ari ase??

     • shishis grdzoba maq dzan , sadme ro mivdivar mgonia ragac unda damemaryos nervebi meshleba zogjer umizezod dzan uxasiatod var , chems tavs ki vamshvideb zogjer magram amaod araferi gamodis , chaketili var chems tavshi , jer 19wlis var da es ra dgeshi var , damexmaret ra gtxovt ;(,

      • მე გირჩევდით ანტიდეპრესანტ ( sertalina 50 mg ) ნახავთ რომ 2 დღეში თავს ძალიან კარგად იგრძნობთ. პირადად მაქვს გამოცდილი. მიიღეთ დღეში ერთხელ გაღვიძებისთანავე. უმჯობესია დილით 8 საათზე. თუ რაიმეს შეჭამთ მანამდე ძალიან კარგი. ერთი ლუკმა მაინც.

       • mec wrti tveA damemarta sad agar davdivar da armshvelis agar vici ravqna xelibi mijruvfeba pexebi tavii enaa da titqosda guli mimdiis isterikashi vardebi sashinelebaa yofila esnervozi .

     • Gamarjobat me mtkiva gulis mxare xeli da ukana mxare gulis pirdapir da nervozis braliavo ese mitxres da aq vinmes eseti simptomi

       • კი, მე მქონდა ასე და ექიმმა მირჩია მბე-ვიტამინები. 10-დღე ვსვი და მოვრჩი. ჩემი დიაგნოზი: ვეგეტონევროზი იყო

    • maqvs zlieri haeris ukmarisoba da shegrzneba titqos mtelisxeuli mewvis, tkivili maqvs marcxena bechis, ukve meore dgea. iqneb mipasuxot tu vinmes gamogicdiat msgavsi ram, es nervozulia tu sxva ram. adrec mqonda analogiuri magram eqimebma mitxres rom
     es nervozia. veli tqvens rhevebs. gmadlobt.

     • მეც ეგრრ ვარ ზუსტად და მეც ნერვოზი მითხრეს ეს უჰარობა 15 დან 30 წუთის მანძილზე მიგრდძელდება საშინელებაა ვერ ვსარგებლობ ლიფტით ფსიქოტროპული წამლები დამინიშნეს მაგრამ არ მიმიგია ამ დროს დამამშვიდებელს ვსვამ და უჰაერობისთვის კორსიზს

     • gamarjoba ganikurne ? me chamitac ver vcham xolme mgonia rom enac tan gadameylapeba zogjer kide is mgoniaa rom saertod sxva samkaroshi var da eseni visac vxedav ucxoebi arian imisac ki meshinia xolme goneba ar davkargo an risi tkmac minda mgonia ver vityvi tabrus xvevebic makvs chansutkva amosunntkvac dzaalian michirs (( mirchiert ramee

      • წეღან სხვასაც დავუწერე მზია და თქვენც იგივეს გირჩევდით, საკუთარ თავზე გამოვცადე შედეგი. ძალიან ცუდად ვიყავი, დრო დამჭირდა რამოდენიმე თვე, მაგრამ ეხლა ძალიან ყოჩაღად ვარ. კლინიკა ციტოში მიდით ნონა მინდიაშვილთან, ამ ადამიანმა დამაბრუნა ადამიანად.

      • Exa mec getyvit chemistorias fabrikashi vmushaobdi yveladge karg xasiatze viyavi uceb gamagizianes vinerviule da tvalebi damibnelda da cneva amicia 130 shemdeg camovdeqi gaviare cyali davlie da camovceqi, mere damivarda ise viyurebodi sheshinebuli saxit. Avikviate modit modit vizaxdi, romcamovedi saxshi cnevebi mqonda gulis fartxali da tavshi mirtyamda zlierad meki vushindebodi meore dges chemitavs ver vcnobdi, 5 tvea asevar xelebi momkidet vizaxdi marto ver vcherdebodi, exa ki chemit vbrzolob shishebi davzlie da garet mijirs marto amasac gavumklavdebi chven xo zlierebi vart gmertis imedi gvqondes, saqmeshi gamoxvalo da vaketeb rac shemizlia, movadro da zveleburad viqnebi, yvelas gisurvebt gamojamrtelebas, suntqva mec mijirda mara tqven ggoniat mase nu gaqvt akviatebuli azrebi gaamxnevet tqveni tavi verc eqimi gishvelit 40cali davlie grandaqcini sazile abebi ramearqna mabruebda madebilebda jkvaze modit megobrebo tuvinmes rame gainteresebt

       momceret agixsnit

       • Michirs suntkvaa chasuntkvas amosuntkvaa ase mgoniaa guli ver mushaobstkoo michqardebaa gulii mibruaa tavi ds rdvbruss xvevaa makk tvalrbshii gaorebulad vixedebii. mibjua fexebi da xelebii xandaxan saxecc.vegar gavigee raa aeisf.osteoqondrozii mak xerxemliss?nervozi sheizlebaa iyoss?mipsuxet gtxovtt

       • tamuna როდის დაგეწყოთ ეგ პრობლემები?

       • 4 tvea rac damewyooo datoo.chasuntkva amosuntkva mijirss ertii kviraa rac damewyoo tkven ra siptomebii gakvtt

    • 598173820შემეხმიანეთ თქვენთან ლაპარაკი მჯერა დამამშვიდებს ვისაც ეს პრობლემა აწუხებს . მეც მაწუხებს

    • Gamarjobat iseti shegrdzneba maq titqos Krunchxva shi chavardeba da movkvde i. Fexze ro vdgebi titqos mawveba simdzime mtels tanze es sheidzlebaa nervozi iyos

   • rac cavikitxe titqmis yvela simptomi maqvs game kankali dagliloba tavis tkivili da a.sh. ogond ver mkurnalob 8 patara myavs wamlebi ar sheizleba dzudzuti kvrbis dros,ras mirshevt rogor davakcio tavi

  • 568 81 99 44 შემეხმიანეთ, შეძლებისდაგვარად ყველას დაგეხმარებით, მქონია ძალიან კარგი შედეგები. ყველას გახსოვდეთ პრობლემას არ უნდა გაექცეთ, შიშს თვალებში უნდა ჩახედოთ და დაანოხოთ,რომ დროს ტყუილა დაკარგავს! სანერვიულო არაფერია ნევროზი და პანიკური შეტევები 100% განკურნებადია!!!

   • Rac stadiashi weria eg mchirs saxlidan ver gavdivar sul gulimaq cudat tabru mexvis dzan damgala daxshirad vfiqrob rom ukve usargeblovar amqvekanaze sami pataramkavs da ver vmushaob shvela mchirdeba
    Tu virmes shegidzliat gamkurneba shemexmianet 577043386Share

    • მიდით კონსულტაციაზე კლინიკა ციტოში ნონა მინდიაშვილთან და აუცილებლად გახდებუთ უკეთ

      • Me paatavar naxet chemi winakomenatarebi viyavi ertert udzlieres eqimtan dges chemtavs vegarvcnob dzan magratvar . Shemexmianet nervozianebo paata pata miweria fbze .profilis fotoze maska miketia suratshi

    • feni buti dalie depresias mogixsnis kide getyvi wamlebs fb damamate da simptomebi mitxari gamogiyvan mec vmkurnalob sashinlad viyavi cota momeshva

   • Ukve ramdeni xania myanjavs es sashineleba. Agar shemidzliaa. Xan ra mawuxebs xan ra. Yvelaferi mtkiva mere davdivar eqimebtan mgonia ragac mchirs. Maqvs haeris ukmarisoba yelshi burti mechxireba. Marto darchenis meshinia, garetac ver gavdivar mgonia ragac momivaa.exlac ramdenimd dgea sashinlad var yvelaferi mtkivaa. Shinaganad ver var mgonia sadacaa guli wamivaa. Guliscemas vgrdznob arada wnevas da pulss rom visinjav normashi maqvs sul

    • Me yoveldge ase var titqmis , spazmebi maqvs daje sigaretsac davanebe tavi magram didi shedegi amanac ar momca

     • არ გინდათ ფბ ზე შევქმნათ ჯგუფი და ერთმანეთს გავუზიაროთ ყველაფერი. ვფიქროვ უჯეთ ვიგრძნობთ თავს რომ ვნახავთ რომ მარტო ჩვენ არ გვჭირა.. ბევრ რამეს ვისწავლით ერთმანეთისგან

   • Daamarcxet nervozi?ra simtomebii gkondaa levann?rogor dasmarcxee?.e mibrua tavii tavbrus xvevebi makk tavi adgi adgil mtkivaa da yurebis ukann kiserii dajimulii makk da mtkiva ukana mxaree tvalebmac damiwyo tkivilii.guli michqardeba chasuntkva amosuntkvaa michirss.ase mgonia guli gacherdebatkoo haeri ar mtofniss tu ra aris ar vici.titkoss ragacc mixichinebss guliss mxaress.kujiss mzimed mak.sumjavis shegrznebaa mak orgdnizmdhii mibjuaa fexebi da xelebii da saxecc shishebii makk.mak tan xerxemlis osreoqondrozii.

  • maqvs nervozi dzalian mdzime formashi chaketilivar garet ver gavdivar marto tu gaval tabrus xveva gulis achqareba aeris ukmarisoba memarteba .vegarafers vaketeb chavikete ..eset cxovrebas azrs verudeb da xshirad vfiqrob ukve ro azri eget sicocxles agaraqvs patara imediga archenili chemtan.. da vecade bevri ro gantavisuflebikavi magram ara tavsarmanebebs racarun kargze vifiqro mainc cudatvar ..arvici ravqna ..

   • analogiuruad var mec,garet gasvla da cudad gaxdoma ertia,titiqos guli unda wamivides tu ragac egeti memarteba,tumca arasdros wamsvlia,ertidaigive simotomebi maqvs konkretul adgilebze da vxvdebi rom nervebia da meti araferi,saxlshi rom shemovdivar uket vxdebi,tqven unda imushaot sakutar tavze mxolod da mxolod

    • Tatia fbze modi paata pata miweria recefti maq fexze dagayeneb garetac gaxval chemo dao da yvelaferi damijere me ushvele ukve chemtavs

  • რა ლოცვები უნდა წაიკითხოს და განსაკუთრებით რომელ წმინდანს უნდა მიმართოს დედამ, შვილისთვის, რომელსაც აქვს ფსიქიური პრობლემები? მადლობა

  • გამარჯობა ვარ 16 წლის და უკვე 1 წელია მაქვს ნერვოზი 2ჯერ გავხდი ძალიან ცუდად სულ შიშის გრძნობა მაქვს და გაუთავებელი შიშები როცა ცუდად ვიგრძნობ თავს რაღაც მწვანე ვალერიანს ვსვავ ხოლმე და ის მიჩერებს ხანდახან თავი სხვა მგონია სულ უჰაერობა თავის ტკივილი გულის ადგილას ტკივილი და სხვა ყველა სიმპტომი .

  • მიპასუხეთ ძალიან გთხოვთ მოკლედ ზოგჯერ უჰაერობის შეგძნაბა მაქვს თითქოს ჰაერი არ ამომდის მგონია გავიგუდები და როდესაც ცოტას წამოვწვები გამივლის რა შეიძლება იყოს დიდი მადლობა

 2. კარგი სტატიაა.მეც ნევროზი მაქვს ჩამოთვლილი სიმპტომები ჩემთვის კარგად ნაცნობია.მინდა გთხოვოთ სოციოფობიაზე სტატია დაწეროთ თუ შეძლებთ.გუგლში კი მოვძებნე რაღაც_რაღაცეები მაგრამ ცოტაა ინფორმაცია მაინც ინტერნეტში ქართულად.სასულიერო პირის კომენტარი ძალიან ზოგადია.უფრო მეტის თქმა შეუძლია ალბათ,განმარტების სახით ეს ამპარტავნებით გვემართება? თუ დიახ ეს როგორ ხდება.ისე აკნინებს ადამიანის ყოფას ნევროზი ძნელი დასაჯერებელია მათში ამპარტავნება დაინახო.

 3. საინტერესო სტატიაა.ალბათ დღეს ბევრს აწუხებს ეს პრობლემა.საინტერესოა მამაოს აზრიც.მეც მიმაჩნია რომ ნერვოზით დაავადებული ადამიანებისთვის ეკლესიური ცხოვრება,აღსარება,ზიარება,წირვებზე სიარული,მამაოსთან ხშირი საუბარი კარგი გამოსავალია.ტაძრიდან ადამიანი მუდამ დამშვიდებული გამოდის,და ეს ნამდვილად დიდი შვებაა

 4. კარგი სტატიაა.ნაცნობი დაავადებაა მეც მაწუხებს და თან უკვე ძალიან

 5. ეჰ,ყველაფერი გადავიტანე….:(ნაცნობია დზალიან

  • gemudarebi mitxari rogor gadaitane ? me agixsni ra mchirs da tu ese iyavi shenc mitxari kargi? maviwydeba sad var.. vistan ertad.. chem saxes ver agviqvam.. amitom sul sarkeshi viyurebi.. vitishebi tvalebi mibneldeba..damexmare dzalian gtxov..

   • nu geshinia daminere zustad egre mchirda nervozis dasawyishi anu tavidan ro damewyo 3wlis win sul sarkestan videqi chem tasv ver vcnobdi chem saxls ver vcnobdi sul sheshinebuli viyavi sul megona gavgijdevodi da sagijetshi momiwevda wasvla sul tavbru mexveoda tvalebshi mobmeldevoda ravi yvelaperi mchirda .. Da shemxvda eryi adamiani romelmac mitxra gadagivlis mec mase mchirdao da saertod ar mjeroda ai ro idesme gamovidodi.. Dges gamovedi mdgomareovidan eqimtan ar vyopilvar ubralod makvs datovebuli shishebi panikuri shetevis meti araferi da amasac gadavlaxav mjera mara shen rac gchirs eg gagivlis ginda tu ar ginda kargia mai c fsiqiatryan tu mixval agar iwvaleb dzaan magari fsiqiatria manana sharashidze earmatebebi

 6. ეჰ ეგ ყველაფერი მე მჭირს ვარ 14 წლის ….. 5 ექიმთან ვიყავი სკორი გამოიძახეს საუკეთესო კარდეოლოგთან ქირურგთან და რომელი სახის ექიმთან არ ვიყავი სულ მქონდა შიში აპენდიციტი ანუ “ბრმა ნაწლავი” მტკიოდა შიშები მაქვს მგონია გული, კუჭი, ნაღველი, ფილტვი, ღვიძლი ან რაიმე მტკივა მუცლის არეში ექიმები გადაირია შენსავით ჯანმრთელი ნეტა ვიყოთო ყველა ორგანო გადასარევად მუშაობსო…. დამიდგინეს ნევროზი და ვაპირებ საუკეთესო ბავშვთა ფსიქო-ნერვოპათალოგთან წასვლას დღესაც კი მგონია ეს ის მტკივა სინამდვილეშI ყველა ორგანო ჯანმრთელად მაქვს და ტვინიდან მოდის ყველაფერი…… ვიმკურნალო უნდა და ეკლესიაში ვაპირებ სიარულს…. ვითომ მეშველება რამე?? .. :(

    • Megobrebo ertaderti rac shvelis am nervozs aris eklesia, aucileblad daidet sadzinebel otaxshi uplis xati da dawolis win tqvit ღმერთო ჯანმრთელიბა მომეცი და განმკურნე samjer tkvit gulit da gadaiweret pirjvari. Nervozi esaris daavadeba romelsac vershvelis veraferi nu aris shemtxvevebi dzalian bevri roca psikiatrebi shvelian nervozit daavadebulebs, magram upirvelesad mainc aris gmerttan siaxlove. Gvsjis codvebi da ara gmerti, avadmkopobas iwvevs codvebi da tugvinda codvisgan gavntavisupldet gmerts unda davuaxlovdet, viarot eklesiashi da movinaniot upaltan chveni shecodebebi, gmerti tvit siketea, is chveni umtavresi mama aris da rogorc mshobeli ardatovebs shvils gansacdelshi asevea chveni upali. Sinanuli davanaxot unda upals, rom vnanobt chvens shecodebebs da tuki warsulshi cota arasworad vikceodit exla egre agar movikcevit, aseve saxlshi tuki xart da igrdznobt nervozi gitevt saswrapod gadaiweret pirjvari da tqvit ramodenimejer უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო შემიწყალე მე ცოდვილი და როდესაც რამოდენიმე თქმის მერე დაასრულებთ ამ ლოცვას თქვით ამინ. Aseve xats esaubret amdros gmerti gvismens ogond gulwrfelad esaubret uplis xats, gmerti mowkalea mas chven vukvaravart da sul gvexmareba sul, ubralod amas xandaxan ver vxedavt. Ar inerviulot sheecadet da ar ukurot televizorshi agresiul pilmebsa tu uarkopit shouebsa da informaciebs, chartet komediuri janris pilmebi da archaiketot aravitar shentxvevashi tqvens tavshi, rwmena gkondet uplis da gaxsovdet tuki nervozuli sheteva gagimeordat rwmena ardakargot amdros upali gvcdis ramdenad vendobit mas. Guli argaitexot es nervozuli pobiebi xom ararealuria, is usapudzvloa auxdeneli, ubralod goneba gadagvegala da cota xelshewkiba unda chveni mxridan. Nuwert vitanjebio nuwert tvitmkvlelobao da ase shedeg gmerti ar gaabrazot. Chven ketili xalxi vart da sachiroa albat cota davitanjot rom shemdeg vcxondet. Gmerti didia sikete armiscems uplebas vinmes an rames adamiani gaawvalos. Ar ipikrot cudze aravitar shentxvevashi da gamit rodesac sheatkobt rom ukve gedzinebat egreve daweqit goneba argadatvirtot. Dasvenebac erterti wamalia nervozisgan tavis dagwevashi da aseve dila sagamos tuki gakvt gulis achkarebebi miiget mwvane valerianis bunebrivi abebi ori tableti erti tvis mandzilze da dzili chaikenet mwkobrshi akontrolet dzilis rezhimi. Tqvens tavs tqvenve nu datanjavt ararealuri shishebit nu geshiniat esxom absurdulia geshinodes imis rac armoxdeba, pirikit tqveni tavi gaamxnevet rom kargad xart, gadaiweret pirjvari da xatebs esaubret. Cudze aripikrot aravitar shentxvevashi icodet. Vici dznelia magram metu shevdzeli es tqvenc shedzlebt ubralod tqvens tavs kitxet ras gadzlevt cudze pikri? Arafers garda nerviulobosa da shishis kidev upro gamdzafrebisa eski nervozs adzlierebs upro amitom, kargze ipikret, aseve rostkma mindoda tuki sadzinebel otaxshi argakvt televizori daidgit da gamit dawolisas chartet, auwiet televizors ikamde sadamdec chveulebriv usment mas. Sichumeshi nervozi gvitevs da rodesac tvins esmis televizoris xma an rame iseti is chveulebriv mushaobs. Arsheshindet nervozisgan tavis dagweva dges ukve shesadzlebelia. Gmertma gagvadzlieros da gangvkurnos. Irwmunet da gamogivat. Mtavaria shishma ar dagjabnot. Nu geshiniat.

 7. ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი ღმერთთან ახლოს ყოფნაა და მოძღვრის აყვანაა.რათქმაუნდა ოჯახურმა გარემომაც უნდა შეუწყოს ხელი ადამიანს.უფლისადმი ძლიერი რწმენა სახარების და ბიბლიის კითხვა არ მოგცემს საშუალებას იყო შეშინებული უაზროდ . სახარებისეული სიტყვები სარწმუნოა ასე რომ მივენდოთ ღმერთს.ფსიქოლოგის დახმარების გარეშეც შეუძლია ადამიანს გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან ყველაზე საუკეთესო ფსიქოლოგი მოძღვარია თუ მიენდობი და დაუჯერებ მის მოძღვრებას.

 8. ანალოგიური პრობლემები მაწუხებს რაც ამ სტატიაში წერია,ვარ17 წლის,ეკლესიი და ჩემი მოძგვრის დახმარებით ვცდილობ მდგომარეობიდან გამოსვლას,გვტის წყალობიტ ალბატ სჰევდზლებ და მალე გემოვა ამ დგომარეობიდან,.ეკლესიაა ის ადგილია სადაც შეიგიდზლია განიკურნო ამ სასშინელი დაავადებისაგან,მამაოსტან გულწრპელი საუბაი მეხმარება პრობლემების დაზლევასჰი და მდგომარეობიდან გამოსვლაში,ყველა პსიქოლოგის გზა მაინც ტაძრამდე მიდის,

 9. ukve davitanje.shinaganad zalian datrgunuli var.ukve gatenebis meshinia kidec,vistan agar viyavi,magram ushedegod(albad,sworad ver shevarchie eqimic)ukve agar vici rogor moviqce…cxovrebashi imdeni stresi gadavitane,rom albat verasdros davagwev am mdgomareobas tavs…garet marto gasvlis survili agar maqvs…sashineli ram aris es nevrozi…

  • ზუსტად ესე ვარ..დავიტანჯე უკვე !ისე მებრძვის ძალა გამომელია,სულ მგონია რომ რაგაც ცუდი მჭირს და მალე მოვკვდები,დამღალა ამ შიშებმა!(((((( მარტო ვერ ვრჩები,სულ გასვლა მინდა გარეთ,მაგრამ გარეთ ვბრუვდები და თითქოს ფეხები მეკეცება..გარეთაც ვეღარ გავდივარ მარტო
   . ძალიან დავიღალე ..

    • Bevri magram vfiqrob ese ertmanettan dialogic cotas mainc dagvexmareba mec eg simptomebi maqvs da wneva miwevs 90-140ze

     • ნერვოზთან დაკავშირებით ზუსტად ეგ სიპტომები მაქვს ეგეთი ფორმით გამომივლინდა, წნევა მაქვს 140-90 ზე უმეტესად დღის აქტიურ მომენტში სიარულისას, წამალს არ ვსვავ როდესაც ვისვენებ უბრუნდება ნორმალურ მდგომარეობას, მაინტერესებს რითი უშველეთ თავს?

  • mecc egrevar rasac shen amob eg kidev araperiaraa me ukve isevar adamianebis meshinia xalxis quchasho rogavdivar cudadvxdebi goneba metiaheba asemgonia da xan chveulebrivad var asemgonia ragac seriozuli daavadeba mchirs ucbad xalxs vervcnobb shegrdznebamaqvs egeti tore rialurad ro vpiqrdebi yvelaperi kargada

  • Vaime zustad ase mchirs mec quchashi ver gavdivar marto meshinia sadme cudat ar gavxde gatenebisac meshinia dzaan cudi shegrdznebaa aq rac chamotvlilia magaze bevrat uaresi mchirs yvelgan viyavi da gamovikvlie sabolovo daskvna nervozia. Yovel dge saswrafos vidzaxeb es aris sashineleba gia sivrcis shishi maqvs

   • gamarjoba! rac aq ceria kvelaperi mchirs. plius damatebuli ARITMIEBI. mamuka makaridzestanac davdiodi 2-tviani kursi chamitara da isev damecko panikuri shishebi. sul mgonia ro dges unda movkvde da gulze ar damemartos rame. kardiogramas vigeb titqmis kovel kvira. mgonia ro gulze ragac mchirs. ar vici rame meshveleba?:((((

    • gamarjobat shegidzliat tqveni nomeri damitovot shekitxva maqvs an facebookze tu xart rogor dagamatot?

    • mec sadgac eg mchirs rac exla tqven chamotvalet da tu shegidzliat rom facebookze damamatot da uketesad ganvixilot eg tema.. iqneb vushvelot ertmanets )))) marisha masho kokhodze

      • იქნებ თქვენც რამე მირჩიოთ.სუნთქვა მიჭირს.ვერ ვსუნთქავ.თითქოდ ფილტვებამდე არ ჩამფის ჰაერი.მერე კანკალი მეწყება.გული მიჩქარდებ.ყელში ბურთივით მაქ რაგაც გაჩხერილიო.შიშის გრძნობა მიპყრობს.სახლიდან გარეთ მარტო ვეგარ გავდივარ.ვერც ვმგზავრობ.ალერგოლოგთან ვიყავი.ვიმკურნალე იკნებ და ალერგის ბრალია თქო.მაგრამ არანაირი შედეგი არ მაქ.ვინმემ გამომეხმაურეთ.აგარ შემიძლია

    • zustaad erti tvea rac damemart aa xan mgoniaa vigidebi mteli sxeuli meevebaa tavshi vborialdebi titqosdaa guli unda gameparoos daa taxilardiaa maqvs meec .

     • gtxovt momwerot vinme tu asea ase mgonia suntqvas shevikaveb da davixrchobi rom vityvi magalitad mdros shevikaveb suntqvas metqi mere meshinia mad drois dadgomis ravqna mirchiet rame

    • sofo zustad maseti ragaceni mchirs rac shen tqvi erti tvea mec rac damemarta sashinelebaa dzalian argirchev sxva eqimebtan siaruls mamuka makaridzestan midi me viyavi dges da aba raiqneba gmertis wyalobit iqneba meshveloos.

     • Sopo mec mase var da iyavi eqimtan? Ras atyob gaqvs cota shedegi? Mec minda misvla ukve agar shemidzlia

  • AVERSIS KLINIKASHI VMKURNALOB TAVAD ORI TVEA. 9 TVE VITANJEBODI, MEGONA ARAFERI MESHVELEBODA, DGES CXOVREBIS CHVEUL RITMS DAVUBRUNDI. IMEDI AR DAKARGOT
   MIMARTET G.LACHKEPIANS

  • არჩილ საყვარელიძეს გირჩევდით, მამუკა მაკარიძემ ეგრევე მაღალი დოზები დამინიშნა, სწრაფი შედეგი მქონდა, მაგრამ ხანმოკლე, მალე ისევ ისე ცუდად ვიყავი

   • getanxmebi archil sayvarelidze aris yvelaze sauketeso ekimi mec magastan mkurnalobam momarchina ori kursi chavitare da ager ukve 5 welia kargad var exla isev damewyo da vapireb isev misvlas

    • Gamarjoba nervozi maq da archil sayvarelidzi nomers ver momcemt ro damexmaros dzalian cudad var upro metad game michirs erti orjer gulic wamivida saswrapom dzlivs momiswro gtxovt damexmaret

     • Gamarjoba.mec mindoda misla sayvarelizestas magari eqimiao magram ver movaxerxe dzaan brvri xalxi yavs chawerili pirvel maisamde ver migigebto,magram nomers mogcemt 577404154 es aris magram girchevniat registraturashi darekot radagan roca mushaobs telefons ar pasuxobs registraturis nomeria 0322 913242.janmrtelobas gisurvebt

      • gamarjobat gilocavt damdeg axal cels yvelaperi mchirs nervozia tu depresia vegar gavige mec mase var mgonia vsio dges unda movkvde shishebi udziloba shpotva uazrod tirili mgonia vitishebi da ravici kidev ra riti shvelit tavs mascavlet mec mgoni ukve vgijdebi

   • mammuka makaridzestan mec vikavi dzaan akes magariao daminishna dzzaan psikotropuli camlebi damokidebuli gavxdi mag camlebze mere sxvastan vikavi misuli da rom vutxari egeni daminishna tko gagijda kali eg raga morpis tabletebi dagilevia da raga ego

  • Vaime mec egre var ukve otxi tvea eqimebtan davdivar yvelaperi wesrigshi gaqvso.gulis friali maqvs male viglebi xan civ ofls gadamasxam kankali garet vergavdivar ase mgonia waviqcevi asemgonia ragac cudi mchirs.fexze dadgomis shishimaqvs sul vwevar gtovt mirchiet rame ragavaketo

 10. aravin icit irina xatiashvilis nomeri an romle saavadmyofoshia? momweret ra dzalian mchirdeba. unda mivmarto. zustad es mchirs rac axsna eqim-nervologma.

 11. მე მქონდა შფოთვითი აშლილობა და ზემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომების წაკითხვისას, მეგონა ჩემზე საუბრობდნენ. მაგრამ არის ერთი გადასარევი ნევროლოგი სანდრო ცისკარიძე (რომელიც მუშაობს დიდუბეში, რკინიგზასთან რაღაც საავადმყოფოში) და მისი დახმარებით განვიკურნე, თორემ მე სახლიდანაც ვერ გავდიოდი 4 თვე. კიდევ არის ნანა გულდედავა მედი კლაბში, ისიც ძალიან კარგი ნევროლოგია.

  ყველას მინდა წარმატება გისურვოთ.

  • ganikurne????nutu sheadzlebelia nervozis gankurnebaa me arc mimkurnalia da arc vmkurnalob yovel sagamos skori modis da nemsebit mabrueben

   • 568 81 99 44 შემეხმიანეთ, შეძლებისდაგვარად ყველას დაგეხმარებით, მქონია ძალიან კარგი შედეგები. ყველას გახსოვდეთ პრობლემას არ უნდა გაექცეთ, შიშს თვალებში უნდა ჩახედოთ და დაანოხოთ,რომ დროს ტყუილა დაკარგავს! სანერვიულო არაფერია ნევროზი და პანიკური შეტევები 100% განკურნებადია!!!

 12. minda davexmaro eset adamianebs ,me zalian cudad vikavi da psiqiarttan da psiqologtan mkurnalobis shemdeg tandatan gamovdivar mdgomareobidan.quchashi ver davdiodi da msrtoobis meshinoda,mxolod cudze vpiqrobdi. ar sheshindet xalxo es kvelaperi gaivlis ,cota tqvens tavsac unda miexmarot da kvelaperi kargad iqneba

  • mec mase var, dzalit davinervoze chemi tavi, aq rasac vkitxulobdi, imanac gadamicura imedi, magram, erti rame minda gaigos yvelam, nevrologi mxolod camlebs nishnvs da eg droebitia, nevrozss ver kurnavs nevrologi, aucilebelia fsiqiatrtan viziti, is danishanvs camlebs da kvalificiur fsiqologtanac gadagamisamartebt, mgonia, rom xalxma ar icis, rogor ikurneba, me 2 y=tvea vmukrnalob da 2 kvirashi samudamod ganvikurne amisgan, axla am mdgomareobis shensanachurnebla micevs dro da dro siaruli, male esec shecydeba, rata damoukideblad gavagrdzelo cxovreba, nu dardobt, nevrologis imdi ar unda gqindet, gadamcyveti aq fsiqoterapiaa :)))

   • anano bevri anano gergaiaaa da shen romeli xar..shen damamate bavshvis surati maqvs mtavar potoze beriashvili misho

 13. ჩემზეა დაწერილი ეს სტატია. თუ ვინმემ იცით ექიმი რომელიც გამომიყვანს ამ მდგომარეობიდან. ან ქალბატონი ირინა ხატიაშვილის კოორდინატები თუ იცის ვინმემ. დიდი მადლობა

 14. Me mawuxebs daxuruli sivrcis shishi :( Da iset adgilebshi wasvlis meshinia sadac cudat ro gavxde ver damexmarebian… Aseve gulis tkivili Da uhaeroba. Qudzilobac dzalian damgala am ycelaferma :(

  • midi fsiaiatrtan vaja kenchadzea, an nino okribelashviltan, da is gadagamisamartebs fsiqologtan, cota fuli jeba, magram janmtelobistvis araferi r udna dainano damianma, fsiqoterapiis gareshe ver ganikurnebi, ai roca mixval shenve mixvdebi

 15. xalxno rac chamotaleet zustaad igivee mdgomareobashii vaarr…mesame tveaa vmkurnalooob da cota shedegii maqvss magraamm zoogjer tavs er vakontrooleebb..uimedobashi da sasowarkvetashi vvardebii….vici sulelurad jgers magram sachmliis chamis meshinia ase mgonia kisershi gamechxireba…tqveen tu gqoniat aseti shegrznebaa??:-(

  • ეგ უკვე გადავლახე მე ) ნუ გეშინია გაგივლის .. როგორცკი ექიმმა გამსინჯა და მითხრა რომ მხოლოდ ნევროზულია და მაგიტომ ვერ ვყლაპავ,იმ დღიან აღარ მქონია ეგ შეგრძნება )))

 16. vkitxulob yvelas komentarebs da metireba, chven ertmanetis garda veravin gvigebs, yvelas chkuidan gadasulebi vgonivart da gvsayveduroben, arada visac ar gamoucdia ar icis ra koshmaria es yvelaperi.

  • Xalxo es ar aris nevrologis saqme,fsiqiatris saqmea,mec dzaan cudad viyavi da am kacma gamomiyvana mdgomareobidan,panikuri shetevebi fobiebi mqonda marto ver vrchebodi saxlshi manqanaze ver vjdebodi marto da kide sxva mravali (vaja kenchadze fsiqiatri)

   • am komentarebis cakitxvis shemdeg, mivxvdi rom marto ar var da bevri ganicdis am yvelapers rasac me, cotati momeshva kidevac radgan megona rom mxolod me viyavi eset dgeshi. yveafris xalisi makvs dakarguli, sul tirili minda da ar vici ratom, mizezs vekitxebi chems tavs da pasuxs ver vcem. saubris drosac vamchnev rom metireba da yvelas gavurbivar amis gamo. ar vici rogor moviqce :((((

    • wlebia sashineli nervozit vitanjebi ,vsvam antidepresantebs.ar vici rodemde ase ikneb mirchiot rame

  • Martalia dzalian michirs am yvelafris gadatanaa davigale ukve yvelafris meshinia mgonia movkvdebii,saclshi maryo yofnis meshiniaa sul sxvadtan xo ver biqnebi sxvadtan uketesad var ar michirs ese.sashishiaa es mdgomareobaa?rame xom ar damemarteba?

   • დარინა მეც მასე ვარ უკვე 1 წელია.სულ მეშინოდა მარტო ყოფნის მეგონა,რომ რამე დემართებოდა საერთოდაც მოვკვდებოდი,როგორც შენ ფიქრობ მაგრამ გადავლახე ეგ საშინელი მომენტები. უთხარი საკუთარ თავს, რომ ძლიერი ხარ და გჯეროდეს ყბელაფერი კარგად იქნება.მეც მეეგონა რომ მოვკვდებოდი და შიშები მქონდა დამიჯერე ნევროზი ადამიანს არ კლავს მთავარია მოახერხო და რამენაირად მოიპოვო შენი თავის რწმენა დამიჯერე ყველაფერი კარგად იქნება.კიდევ ერთხელ გიმეორებ ნევროზი ადამოანს არ კლავს.

  • Me 3 tvea rac damewyo es simptomebi da plius wnevebi xandaxan mgonia ro gonebas vkargav guli michqardeba wnevac miwevs

  • Mec damcinodnen dgemde damcinian magram gvtis daxmarebit da misi cyalobit nel nela gamovdivar mdgomareobidan ukve 5tvea ufali shegveceva da ar gagvciravs.tavis xelshi ayvzna dznelia.magas is getyvis visac es daavadeba ar gamoucdia.

 17. Mec egre var davitanje 9 tveaa vitanjebi verada ver movicile yvelaferi mawuxebs zemod chamotvlitagan sashinelebaaaa.568 400 500 shemexmianos yvela nervozianmaA

 18. gamarjobat.var 38wlis mawuxebs vegeto nervozi, tavbrus xveva, xshirad mtkiva tavi maqvs shishebi 15welia wamlebs vsvam da arafers ar mshvelis. meshinia garet gasvlisa miwirs xalxshi laparaki makvs oflianoba shfotvebi ase mgonia sazogadoebashi ro var guli unda wamivides mokled davitanje 15 welia davdivar ekimebtan da araferi ar mshvelis tu rame icit gtxovt damexmarot.

  • მაგას პანიკური აშლილობა ქვია. წამლები და ექიმები მაგას დროებით მოგიგვარებენ,მაგარამ მთავარი გამოსავალი ისევ თქვენი თავია. ეს საკმაოდ რთული თემაა.მაგრამ მარტივად რომ გითხრათ ეს ყველაფერი მოჩვენებითია და არანაირი ზიანი არ მოაქვს ორგანიზმისთვის. მაგალითად თქვენ გაქვთ სოციოფობია და აგეღნიშნებათ შიშები. ამის მთავარი მიზეზი კი ისევ შიშია,რომ ცუდად არ გახდე და სულ დაძაბული ხართ. შესაბამისად ტვინიც გამოყოფს(ბუნებრივად) ისეთ ნივთიერებებს რომელიც სხეულს “იცავს” გარშემომყოფებისაგან.(მაგ: ადრენალინს,რომელიც გულს აჩქარებს და ორგანიზმს გაქცევისთვის,თავის დასაცავად ამზადებს) თუმცა ეს ყველაფერი მოჩვენებითია,რადგან რეალური საფრთხე არ არსებობს. პანიკურ აშლილობაზე საკმაოდ ბევრი წერია “ფორუმში” და დეტალურად შეგიძლიათ ნახოთ მისი გამოვლინებები. მაგ სოციოფობია,გულის რევა,გულის აჩქარება,თავის ტკივილი და კიდევ მრავალი. განვმეორდები და ვიტყვი,რომ ეს ყველაფერი ორგანიზმს არ ვნებს. ნახეთ ეს http://forum.ge/?showtopic=33982204

  • eto 8 celia egre var vegeto nervozi maq da panikuri shetevebi sshegidzlia sadme momcero ? skypeshi magalitan nina.shatirishvili1

 19. Es yvelaferi me mchirs dgesac bolo…shvidi tvea vcvalob…fadavitane infekcia citela da mid mere egreve ROM cudad gavxdi versa da over movdivar chkuaze…me go a vafrendi da erti sitkvit kvela zemot xsenebuli simtomebi mecnoba… Roca kargad gavxdebodi shishi meckeboda nax
  Ecari saatis can ROM mkonda cudi shegrdznebebi iseti memtreba RKO…am dgeebshi Travis tvinis komo.gamokvlevas vkieteb eadgan axla avikviate ROM simsivme maqvs Dalian meshinia cxovrebis…:(

  • Yvelas sayurdxebod nu sheshindebit. Var29wlis dxemde maq eg sashineli daavadeba ukve 9welia, yvela zemot chamotvlili gamivlia, exac maq gul mkerdis areshi tkivili, xan mewvis mgonia ro imfaqti damemarteba. magram realurad gulis problema ar maq. Ukve mivechvie da imdenad ar meshinia,ecadet xalxtan urtiertobas. Xmerttan unda viyot axlos eklesiashi unda viarot. Rwmena!!!

   • Ukacravad tu shegizliat mipasuxot mec gulis wva maq mgonia inpaqti damartyavs ,,saqartveloshi ar var eqimtan ver mivdivar da ras svaavt gulis wviis drooa

    • ხალხნო, 17 იანვრიდან დამეწყო საშინელი ნერვოზული და შფოთვითი შეტევები… საკუთარი თავი თავად გავწირე.. წლის და 9 თვის ბავშვი მყავს და გონებრივად ძალიან გადაღლილი ვარ, და ემოციური ბავშვის ავადმყოფობის მიმართ და დიდხანს მყვება ეს ემოციები… 17 იანვარს კიდევ გამონაყარი შევამჩნიე ტანზე და ავიჩემე ლეიკემია მჭირსთქო, იმ დღეს მარტო ვიყავი სახლში ბავშთან ერთად მოკლედ ერთი სიკვდილი გავათიე,არ დამიძინია წამითაც გამივეთხივე ცხივრებას და ახლობლებს ძალიან ვინერვიულე მაკანკალებდა… მეორე დღეს გავქამდი ექიმთან და საერთო ანალიზი ავიღე არაფერი საგანგაში, წინა თვეში გაციებული ვიყავი და თან ჰერპესი და რა არ მქინდა და ინფექციის კვალი იყო მხოლოს ანალიზში.. რისი მიზეზიც გაციება იყო და ამოვწურეთ ეგ თემა.მაგრამ ექიმმა მაინც მითხრა სიცხე თუ გექნა დამიკავშირდიო.ავიჩემე რადგან მკითხა ანუ რაღაცას მიმალვას და უნდა მომცესთქო… 2 დღე არ მოუცია კარგად ვგრძნიბდი თავს… მერე რაღაც სტატია წავიკითხე კიბოზე და ამახურა და ამიწია სიცხემ 37.1მდე და გადავურეკე ეგრევე ექიმს და 1 საათშივე დამიწია… მის მერე დაიწყო ტანჯავ რა ,დღეში 10ნერ ვიზომავდი და შუადღიდან საღამომდე,სულ მქონდა 37.1 წავედი რენდგენი გადავიღე,ეხო, ჩიყვი გამოვიკვლიე არაფერი არ მქონდა. თან ხან რას ვიტკიებდი ხან რას… ახლაც ეგრე მაქვს სიცხეები,წამოხურება,თავბრუსხვევ3ბი გამუდმებით, თვალის სიჭრელე,თითქოს დამაკლდა თვალს საგრძნობლად ამ სტესისა და შემოტევების შემდეგ…დღემდე ეგრე გრძელდება… რაღაც პერიოდი თითქოს დავძლიე,გადავიტანე ყურადღება დედასთან დავრჩი 1 კვირა… და ძან კარაგდ ვიყავი..დავბრუნდი თუ არა სახლში უარესი დამემართა.. სულ მგონია რაღაც მჭორს,სადაც რამის კიბოს გავიგონებ ყცელაფერს ვიტკიებ და მგონია მე მჭირსთქო

     • Nu geshinia egre var mec mgonia sul mtkiva yvelafers davtanje saxshi yvela xan kuchis vitkieb xan nagvelis xan ras xan ras ubralot racufro avyvebi fiqrebs ufro ragacis shegzneba geqneba me rac WAmlebi daviwye shedegi maq es yvelafers droebiti

     • ბოლო 2 წელია მეც ეგრე ვარ ზუსტად, მგონია რომ კიბო მჭირს, თვეში 2 ჯერ თვალი მიჭრელდება 20 წუთით, მერე გადამივლის, თვალის ექიმთან ორჯერ ვიყავი, 100% მხედველობა გაქვსო ორივე ექიმმა დამიწერა, თვალი სინათლის მიმართ ძალიან მგრძნობიარე გამიხდა, ნევროპათოლოგმა თავის ტომოგრაფია დამინიშნა, გადავიღე, მაგრამ დასკვნაში წერია რომ არაფერი მჭირს, და აღარ ჰქონდა აზრი მისვლას ივარაუდებდა ისიც რაღაცას. მე ვფიქრობ ხერხემლის პათოლოგიას, ხან კუჭიც მგონია მაწუხებს, ავიჩემებ საჭმლის მონელებას ვერ აახერხებს და სისხლი მიაქვს მეტი და თავს აღარ მიეწოდება თქო, 3 ჯერ მქონდა შემთხვევა როცა ისეთი შემოტევა მქონდა ვერ ვლაპარაკობდი. მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ ეს ინსულტის ნიშანია, თავის ტომოგრაფიაში არაფერი გამოჩნდა საერთოდ. კისერი სულ ჩასპაზმული მაქვს.

 20. xalxo vinc waikitxavt chems komentars pasuxi damiweret. var 21 wlis myavs 10 tvis patara… mokled udzilobebma bavshvze nerviulobebma chemi tavis mouvlelobam da ragc ragc shezgudvebma vafshe gamanadgura da momspari maqvs nervebi. guli michqardeba xolme ase mgonia ragaca damemarteba da male movkvdebi.. rac pravaze daviwye siaruli dzan gavnerviuldi. ragacas rom vaketeb chemi sikvdili melandeba yvelgan anu xilvebi kair maqvs ,warmovidgen xolme. chems shvils rom vuyureb vtiri meshinia ar davtovotqo. qmartan ragaca agar maqvs kargi urtiertoba. sul vkamatobt da tavs dzan amrtosulad vgrdznob. meshinia winatgrdznoba ar mqondes rametqo… exla varkvev nervozia tu rame. arvici gavgijdebi albat. minda tavidan movicilo es fiqrebi tumca ar gamomdis aranairad. ukve agar shemidzlia. tavic mtkiva sul da vfiqrob xom araferi mchirs…chemi megobrebi meubnebian rom mshobiarobam icis nervozis chamoyalibeba da shemdgomma periodma. ddzili maklia d ayvelaferi maklia. erti sityvit iqneb shemexmianot facebookze momweret visac gindat. ina todadze

  • მეც მასე ვარ ძალიან ბევრი შეზღუდვები ჩემი თავისთვის ვეღარვვიცლი ძალიან მინდა ეკლესიაში სიარული მარა მაგასაც ვერ ვახერხებ ეკლესია ძალიან შორსაა.საშინელ ადგილზე ვცხოვრობ და იქნებ ამის ბრალიცაა ეს ნევროზი არც მეზობელი მყავს სულ მარტო ვარ ამაზე დამატებული არასაკმარისი შემოსავალი მეუღლესთან სულ ვკამათობ უბრალო რამეზეც ვფეთქდები ექიმთანაც მინდა მისვლა მარა ჩემი ქმარი მეუბნება არაფერი გჭირსო და არ მიშვებს.მშობლებისგანაც ძალიან შორს ვცხოვრობ წელიწადში ორჯერ თუ ვნახავ ძალიან მიჭირს ჩემს სამყაროდან ასე შორს ყოფნა.აღარ მინდა სიცოცხლე და უფალს სულ ვთხოვ რო წამიყვანოს ამ ქვეყნიდან იქნებ იმქვეყნქდ მაინც მოვისვენო სული მაქ დამძიმებული სუნთქვა მეზარება გული სულ აჩქარებული მაქ

 21. საშინელ მდგომარეობაში ვარ იქნებ რამე რჩევა მომცეთ.გათხოვილი ვარ 23 წლის 2 ბავშვი მყავს ცოტათი მკაცრი ქმარი.ყველაფერზე ვნერვიულობ ყველაფერზე ვჩხუბობ ოდნავ ხმაურსაც ვეღარ ვიტან უზომოფ ბევრს ვჭამ მარა არ ვიმატებ 50 კილო ვარ სულ.სულ აფორიაქებული ვარ სულ ვმოძრაობ როცა ვზივარ მაშინაც კი ფეხს ვამოძრავებ ხშირად უმიზეზოდ მეტირება პატარა ხმაურზეც კი წივილკივილს ვტეხავ აუტანელია უკვე ასეთი მდგომარეობა უხეში გავხდი სულ აგრესიული ვარ თვითმკვლელობაზეც ბევრჯერ მიფიქრია აღარ ვიცი რა ვქნა მირჩიეთ რამე

 22. chemtvisac nacnobia es simptomebi:(18 wlis var da 15 wlidan mawuxebs nevrozi,sul mgoniaa raghac cui unda moxdes,gamudmebit meshinia shinaganad,sul mgoniaa romm guli mtkiva tumcaa eqimebtan rom mivdivar y ela meubneba rom sruliad janmrteli var:( imediaa odesme davaghwev amas tavs

 23. mogesalmebit,19 wlis var da meotxe welia nervozma gamawama.shemidzlia vtqva rom cxovreba damingria.mteli bavshvoba stresuli mqonda da ama n gamoiwvia es sashineli daavadeba.sad agar vimkurnale magram rogorc ki wamlebs vamtavrebdi tavidan mewyeba yvelaperi.ukve agar shemidzlia.ra gavaketo ar vici.shvilis gachena minda da meshinia am nervozuli shegrdznebebit avadmyopi ar daibados metqi.iqneb mirchiot rame…..

  • Xalxoo mec tkven dgeshi var agar vici ra vqna ojaxshi meubnebian sul cnevis sparati unda gekavos xelshioo.yoveldge guli mtkiva.sul cudze vpikrob.agar vici ra vqnaaaaaaa…

   • es yvelapei chemtvis zalian nacnobia,6tvea vitanjebi,adre cudad gaxdomis meshinoda exla meshinia tavs ramear davushavo tko.ra sashinelebaa es,visac ar gamoucdia is ver mixvdeba

   • Fatii.me var axla mag mdgomareobashi.mtrgunavs is azri rom mtelo dgeebi da sul mudmivad sheidzleba adamians guli tkiodes ? Mgonia rom mxollod gulis daavadebit unda movkvde. Sul mtkiva ishviatad rom spazmi momexsnas.

  • xalxo amas yvelaferrs vkitxulof da vmshviddebi,vicodi nervozi ro mqonda seriozuli gamokvleva chavitare klinika medinashi,tuki raime gadageba da analizi an saertod rame samedicino kvleva(magnitorezonalsuri tomografiis chatvlit)yvelaferi maqvs gaketebuli,eqimebis tqmit absolituri jamrteli maqvs yvela organo,kide ar mjeravda am kvlevebis magram axla vxvdebi rom namdvilat nervozi maq.tqvenma naambobma damamshvida,ramdeni vyofilvart turme ertdaigive situaciashi.

 24. mec zustad igive mdgomareobashi var yvelaperze vtiri mteli game vkankaleb dzalian cudad var dawolis da dagamebis meshinia iqneb damexmarot

 25. დამიჯერეთ,ღმერთი თუ გამოგვიყვანს ამ დგომარებიდან,იარეთ ეკლესიაში ეზიარეთ აღსარება ჩააბარეთ და დამიჯერეთ რომ განიკურნებით,მე უკვე დავიწე ეკლესიაში სიარული და თავს მართლა კარგად ვგრძნობ

 26. xalxo imedi ar dakargot nervozi ikurneba.mara amas dro hirdeba 1 celi mainc unda ro normalur cxovrebas daubrunde.hven gvinda ro male ganvikurnot magram dro unda da mkurnaloba.

  • maqvs marcxena yelis areshi tkivili da yru tkivili mkerdis areshi, uamrav rameze shishi da fobiebi mgonia rom infaqtis nishnebi maqvs, titqmis sul gabrualebuli var, magram yvela eqimi meubnebarom nevrozi maqvs mainteresebs martla sheidzleba hqondes aseti mdzafri shgrdznebebi nevrozs?

    • gamarjobat mec tqmis mase var mara sashineli sisusteebi mawuxebs meqsaronis nemsebs viketeb da nela ela sisuste mexsneba maa isev miwevs ganmeoreba xolme dgesac saocari sisustid isev nemsis keteba momiwia tumcaga vsvav fevarinsav=c da bolo vegar vnaxe gankurnebis tu vismes shegizliat amis pasuxi madloba

 27. am bolo dros game dazinebis meshinia sibnelis marto ver vidzineb sxvastan ertad ki ar vici ra vqna mirchiet rameeeeeeee

 28. ჩხვლეტები თუ იცის გულის არეში და უჰაერობა ნევროზმა გთხოვტ ვინმემ გამცეს ამ კითხვზე პასუხი

 29. Zalian cudad var uhaeroba makvs ase mgonia vkvdebi metki rogor unda davagtio tavi am kvelapers ar vici sul meshinia rom ragac cudi moxdeba chems cxovrebashi

 30. Tirili minda roca vtirivar meshveba da tavs uketesad vgrznob sashineli daavadebaa rogor davagtev tavs ar vici ukve 6 tvea vebrdzolebi xan ra mtkiva da xan ra kvela damcinis araperi gjirso magram me zalian cudad var gansakutrebit uhaeroba mtanjavs da sikvdilis shishi

 31. Mainteresebs nervozma tavis dabrujeba tu iciiss ? Da ukan keoashe gamagreba da sashineli tavistkivili ?

 32. vegeta nervozi sashineleba ari ,simartovis shishi trasportit gadaadgileba gulis achqareba xelebis gabuzeba ,tabrus xveva da aeris ukmarisoba .pirveli sheni tavis eqimi shenun iko.. sasmeli un aikrdzalot ufro artulebs .weliwad naxevari ver gavdiodi saxlidan nervozis gadamkide. Ravi fitoselma mishvrla cvetebma da ratqmaunda shtagonebam rom kargad var, tugindat rom mag jojoxetidan gamoxvide , fsiqologiurad un gadzlierde da eshmakebs ebrdzolo ,ro ver shemogition

 33. Ukve erti welia davitanje am daavadebit megona gaivlida tavisit eqimtan ar mivdiodi radgan megona rame cudi mchirda..maqvs sashineli shegrdznebebi titqos unda movkvde an chemi axloblebidan vinmes rame unda daemartos..marto darchenis meshinia minda gverdit sul vigac myavdes..dagamebis meshinia ar minda rom gamdebodes…gulmkerdis areshi usiamovno shegrdznebebi maqvs..gulchvili gavxdi roca ragac mtkiva meshinia rame mchirs tqo turme nervozma icis aseti tkivilebi, cxovrebashi bevri stresi maqvs gadatanili magram adre ase arasdros vyofilvar..erti wlis win mezobels bavshvi cudad gauxda da rom davinaxe cocxal mkvdari is patara shemecoda…mas mere damewyo shishebi gulis achqareba da rac aq aris chamotvlili yvelaferi ertad..eqimtan viyavi mkurnaloba daviwye ramdenad ganvikurnebi am daavadebidan ar vici..zogjer wamlis dalevis shishic maqvs, rom davlev ase mgonia ragac damemarteba metqi…sashinelebaa es yvelaferi minda normal cxovrebas davubrunde da chems patarastan ertad bednieri cxovreba gavagrdzelo…

  • Zustad igive simptomebi maqvs da dzalian vitanjebi sul sikvdilis shishi maqvs meshinia rom cudad gavxdebi ar vici rogor moviqce tan aravis arapers veubnebi ar minda vanerviuloo da chemtvis marto vitanjebii ra gavaketoo agar viciii mirchiet ramee

   • Mzeo mase vitanjebodi 2celi. Aravis vutxari mikvirda ra mchirda ra daavadebastan nqonda saqme ver vxvdebodi.dwdas ar enerviula rame.tu ar ginda tqma nervapataligtan midi daginishnavs camlebs da gantavisufldebi cotati.feisbukze vaketebt chventvis gverds da vinc chvensavit itanjeba ertmanets guls daudebt. Saganis gavaketebt vinmes tu gindat migcemt saxeli ra erqmeba.

 34. 5 welia mtanjavs es sashineleba titqmis ganvikurne da isev damewyo gartulebul stadiashi maqvs rogorc chans tumca vebrdzvi am yvelafers da vumkvlavdebi kidec magram mainc ar meshveba zogjer yvelafris imeds vkargav vegar davdivar fexebshi dzala ar maq magram mainc vebrdzvi wamali araferia amastan amas sul sxvanairi midgoma sjirdeba es albat sasjelia gvtisgan da ufali imis dzalas ar gvikargavs rom vebrdzolot mas yvelas vetyvi chemi gamocdilebit da chemi tanjvit rom ebrdzolet mas es aris adamianshi chabudebuli meore me da ar miscet mas imis ufleba rom gajobot pirvel rigshi unda dasaqmdet rom am ragacam ar dagafiqrot da ar chagketot sakutar tavshi gaxalisdit gaertet da movlenebi romelic gdzabavt zogjer gultan ar miitanot ase tu ajobeb am daavadebas sxvanairad araferi ar eshveleba ar ifiqrot rom marto wamlit gamoxvalt mdgomareobidan wamali damxmar
  e rols tamashobs danarcheni tviton unda moindomot :)

  • Auudaroover gigebeen rasashiineleebaa uniiversiitetshii vegarr davdiivar imitoo roo martoo mgzavroobiis meshiniia martoo ramdenjeerac eavedii sadmee cuudad gaavxdii fiiqrebii taviisiit moodiis das roogoor mdxagrad mooqmedens arviicii ra imedii maqvs male gadavlaxav am yvelAFers

 35. Ki yvelaze mtavari is aris rom tavi xelshi aiyvano da cudze ar ifiqro, magram es usiamovno fiqrebi da shishis grdznobac tavisit modis uceb wamebshi da mere isev gadaivlis xolme…

 36. მართლაც საშინელი რამ არის ნევროზი..პერიოდულად უფრო მიმძაფრდება ხოლმე ეს ზემოთ ჩამოთვლილი ჩივილები..ყველაფერში ხელს მიშლის უკვე.. სწავლაშიც შევიზღუდე,მერე სამსახურშიც,ახლა კი სახლში ჩავჯექი.ზოგჯერ ისეთი დეპრესია მეწყება სიცოცხლის სურვილიც აღარ მაქვს.უკვე 5 წელია ასეთი ჩივილები მაქვს.ნეტა ნევროზისგან თავის დაღწევა თუ არის შესაძლებელი,რამდენ ექიმთან ვიყავი და მაინც ეჭვი მაქვს რომ სწორად ვერ დამისვა ვერავინ დიაგნოზი და რაღაც მჭირს.

  • dzlieri nervapatalogi mchirdeba tavs dzalian cubab vrdznob. rasac vkitxulob kvela chemi simftomebia. me tviton vegar verevi minda kargma eqimma gamsinjos. mamuka makaridzes naxvas sad shevdleb tu icit mitxarit, an vinme dzlieri.ro ganvikurno am sashineli daaavadebidan.

 37. Feisbukze gvaqvs gverdi sadac is adamianebi vart visac es daavadeba gvaqvs egrecodebuli nervozi da chven veravin gagvigebs chvens garda.visac ar gamoucdia ver gagvigebs.

 38. Mec mag dgeshi var ukve 9tvea egre var. xut8 dgea,rac antudepresanteb8 daviwye eqimma mitxra or kvirashi igrdznob shedegso da vnaxot…

 39. გამარჯობათ !
  ძალიან კარგი სტატიაა და მინდა ჩემს შესახებ დავწერო იქნებ რამე მირჩიოთ ძალიან გთხოვთ . . .
  ვარ 20 წლის ბიჭი ბავშობიდან მაქვს სხვადასხვა რაღაცის შიშები , დროდადრო ყოველ წელს სხვადასხვა რაღაც იჩენს თავს ( არ ვიცი როგორ ვთქვა წიკები მგონი მასე ქვია ან აკვიატება )
  მაგალითად : 14–16 წლის ასაკში მეშინოდა ბასრი საგნების ბრიტოების ნემსების ჩვეულებრივი მავთულების ანუ მეგონა რომ თუ შევეხებოდი გადამეყლაპებოდა ან დავიზიანებდი სხეულს :( სასაცილოა მაგრამ მასეა
  მაგალითად : 17–18 წლის ასაკში ძალიან დიდი შიში მქონდა ასანთის , სანთებელის , სიგარეტის , საფერფლისიც კი და ვინც ეწეოდა ჩემს გვერდით ვცდილობდი გავცლოდი მეგონა რომ დავიწვებოდი და სხეულზე დამრჩებოდა შრამი ახლაც კი საერთოდ არ ვეკარები მასეთ რაღაცეებს
  ერთი სიტყვით ახლა მაქვს ისეთი რაღაცეების შიში რომ ზოგმა შეიძლება გიჟად შემრაცხოს :/ მაქვს გარეთ გასვლის შიში მთელი დღე ვარ სახლში ასე უაზროდ კომპიუტერს მიჯაჭვული არეული მაქვს ძილის რეჟიმი ვათენებ ღამეებს და რაც ყველაზე მთავარია მაქვს სისუფთავის შიში არ ვიცი როგორ ვთქვა გარეთ რომ გავდივარ ( თუნდაც მაღაზიაში ) აუცილებლად უნდა გადავივლო წყალი და ისედაც მაქვს მტვრის შიში მგონია რომ ქუჩაში ვმტვრიანდები საშინელებაა ძაან ყოველდღე მიწევს დღეში 2 ჯერ ბანაობა რამის გავგიჟდე ისე ვარ უკვე :( არ ვიცი რა გავაკეთო ვის მივმართო არც ის ვიცი ზუსტად რომელ სფეროს შეეფერება ჩემი პრობლემა რომ მივმართო სპციალისტს ( არ მიყვარს ხალხმრავლობა ვერ ვიტან ქუჩაში სიარულს სულ მგონია რომ რამე შარს გადავეყრები არ ვიცი მგონი ცუდათაა ჩემი საქმე :( საერთოდ ცხოვრებაში ძალიან წყნარი და გაწონასწორებული ადამიანი ვარ მაგრამ ამ სირთულეებთან უძლური ვარ :(

  ძალიან გთხოვთ იქნებ დამაკვალიანოთ და მირჩიოთ რაიმე . . .

 40. gavumxilot ertmanets chveni problemebi iqneb davexmarot ertmanetsss tore ase ar sheidzleba am sashinel daavadebas veranairi eqimi ver shvelis

   • 8 celia shishebi maq cudad gaxdomis shishi ra ekimebi ar moviare ra ar gavakete da bolos mivxdi ro unda sheveguo am dgomareobas da ro shevegue upro gamiadvilad agar vechxubebodi chem tavs ro susuti var da rato meshiniaa chem tvins velapkebi koveldge vuxsni ro mivechvie amaze pikrs da shishs magram es ar mchirdeba vuxsni chem tavs vlarakob chem tavtav mtavariaa nervozisgamo sakutari tavi ar sheizizigot ar ehcuxbot tkven tavs damijeret gauget tkven psiqikas gadaigalaa sheiyavret sakutari tavi kide pizikuri datvirtva shvelis magalitan baseini ar vici imxela gamocdileba maq desertacias davicavdi am temaze bavshvs gepicebit ukve imedi agar maq am ekimebis ar aqvt gamocdili da verasdros gagvigeben gvekaipebian da puls aketeben chvenit xandaxan mgonia tavidnave ekimtan ro ar mivsulikavi ase cudad ar viknebodi uaresad ashineben su ar gvchirdeba es dzlieri camlebi gijebi ar vart upbralod zedmetad ketili adamiananebi vart da gulchvilebi da chvenair admainebs sul emartebat nervozi dzalian minda chemaniris gacnoba ubrqalod am kvelapers xmamagla veravin ambobs kvelas cxvenia mec mxvenia chemi vercerti meegoari ver camordignes ra mchirs ise kaqrgad vmalav su vfikrob chem cxovrbaze rogori vikavi am nervozamde da gimiliit vixsneb exla bavsvi mkavs da verc vaseirneb gared chem tavs vadazaleb gasvlas su shishi maq ro cudad gavxdebi xalxshi da panikashi chavardebi da xalxi ityvis eg giji vinaoo su sashinelebebi momdis tavshi su mgonia ro ragac mtkiva saswrapos vidzaxeb da mechuxbebian rato ngamomidzaxeo cadi psikologtano gijivit miyureben arada sruiliad adekaturi realisti logikurad moazrovne adamiani var martla ar vicixandaxan mgonia jado gamiketes xandxan mgonia gmertma damsajaa ase ro sisulelebi agar gameketebina ubralod ver vxdebi rtom mee maincdmainc ? xandaxan vfikrob ro jobfa namdvili davadeba damartnoda camali mainnc mecodineboda da vimkurnalebdi da chemi davadebis aravis jera kvels gonia yuradgebas vikecev ar vici visac gamcdili ar aq verasros daijerebs tu gindat chemtan vinmes lapraki gasaubrobe ramodime varjishi vici romelic xsnis simptomebs da cota shvebas adzlevs momceret skype nini.shatirishvili1 facebooki nini shatirishvili gmaili nini.shatirishvili92@gmail.com bednierebas da sulier simshvides gisurvebt kvelas amaze dzvirpasi araperi araa sxva adamianebi ver apasebem ra bednierebi arian ro nervozi ar aqvr da sruplasovnad cxvorben

    • Nina ver gipove feisbokze rogori foto gaqvs profilze laparaki minda shentan dzaan cudat var mome swori misamarti skaipshi mgoni gipove mogwere magram mgoni mand vapshe ar shemodixar damekontaqte rogorme 7welia es chiri mchirs

    • ნინი ის დაწერე ზუსტად რასაც განვიცდი და ვგრძნობ .და ცუდათ რო ვარ ვერიგებენ გონიათ ყურადღებას ვიქცევ
     ამას ვერ გაიგებენ არ იციან რას განვიცდით .ხშირად მწც მასე ვიძახი რაღა მე დამემართა თქო

   • 568 81 99 44 შემეხმიანეთ, 3 წელი მაწუხებდა და გადავლახე, იქნებ დაგეხმაროთ თქვენც

 41. yvela chamotvlili chivili chemtvis nacnobia,mgonia rom chemze wert,absoliturad kargad mesmis titoeuli tqventaganis da ganvicdi akutarivit,wlebia vebrzvi,nevropatologtanac davdiodi magram shedegi ar qonda ,isev sakutari tavis eqimi unda iyo da sheamcireb aset mdgomareobas,me tviton vcdilob rom davexmaro sakutar tavs magram zogjer mainc ar gamomdis ,es piqrebi mainc mawuxebs,shishebi da shpotva,momweret sofo facebookis gverdi rogor gavwevriande tqventan rom iqneb isev ertmanetis gverdshi dgomit davexmarot ertmanets

  • tamta ara mgonia chemze dzlieri ikot,amas chemi tsxovreba adasturebs,nevrozi iseti avadmkopobaa romelsats verts tqven da verts me ver moberevit,pirvelrigshi stori mkurnaloba da shemdeg upali ra tqma unda,chems mesijs gadaxedet ,iqneb dagexmarot.ar daliot anti depresantebii !

 42. damijeret xalxno, sizmris mere iseti shishebi mqonda yvela dge bolo megona, saerto analizic avige kardiogramacyvelaperi kargad maqvs, roca mewyeboda nerviulobebi yvalerpi mtkivdeboda saertod yvelaperi mchirda arcerti wamali ar gishvelit, mxolod sakutari tavi xelshi unda aikvanot, yvelaze meti mkurnali tqveni tavebis tqven xart, iaret tadzarshi da aketet tqveni sayvareli saqme :)

  • ზუსტად მასე ვარ მეც, სიზმრის მერე ვერ გამოვდივარ მდგონარეობიდან. მგონია უნდა მოვკდე ან რამე დამემართოს. ერთი წელია ესე ვარ უკვე. სულ მაგაზე მეფიქრება, ღამის შიშებიც დამეწყო

 43. xalxno dvitanje tu vinme am mdgomareobashi xart gamomexmauret gtxovt,me damecyo xatebze da cmindanebze bilci da sheuracmyopeli pikrebi,yoveli cami sashineli maqvs agar vici dzaliat vpikrob tu unebliet,tadzarshic uaresi memarteba,agar shemidzlia lamis gavgijde

  • გამარჯობა ქეთი. ზუსტად ეგრე მჭირდა მეც შემეხმიანე facebookze იქნებ შევძლო დახმარება და რავი ვისაც გინდათ მომწერეთ ბევრი გამოვიარე ცხოვრებისეულად ბევრ რამეს ვებრძოლე იქნებ შევძლო თქვენი დახმარება.

  • რაც უფრომეტს იფიქრებ და ინერვიულებ მაგაზე უფრო უარესად იქნები უფრო ჩაგითრევს გაატარე არ მიაქციო ყუტადღება.ეგ ყველაზე წმინდა თემატიკაა და ყველაზე მტკივნეული იფიქრებ ამას ყურადღება ღოგორ ღ უნდა მივაქციო ასეთი საშინელებაა რომ ბილწი ხარ ამქვეყნად და ტაძარში არ უნდა სეხვიდე და ა.შ დამიჯერე წმინდა იოანე სინელს აქვს მსგავსი შემთხვევა აღწერილი არ ხარ ერთადერთი გაატარე არ მიაქციო ყურადღება და დააღწევ თავს უბრალოდ არ ინერვიულო მაგაზე

 44. Var 21 wlis da yvelaferi daiwyo magali wnevit 130 90 amis gamo damewyoo shishebii gamoviikvlie guli tirkmelebii mokledrac sachiirooa daa damidgiines nervozi magram ver vijerebdii sul megoona da mgoniia room dgemde ragaac mchiirs gulii michqardebaa suul puls ro vitvlii 100 amde Adis da wneva maqvs titqmis yoveldge 140 100ze da mgoniia rom gulii gamiskdeba sashinelebaa mokled ver vshvelii chem taavs suul sheshinebulii daa cudis molodinshi var

  • Gamarjoba Natia
   rasac shen ambob 100% nervozia , me migaswavli saqarTveloSi da ara marto saqarTveloSi N1 eqims.
   Mate-Mamuka Makaridze adamiani gmeria saswaulebs axdens chems tavze maqvs gamocdili shedegi 100% aramiancis ezoshi klinika enmedicshi mushaobs me2 sartulzea , pirveli migeba 50 laria martalia dzvirian wamlebs nishnavs magram garantia 100% adamiani geniosia !
   Kidev ertxel didi madloba Baton Mamukas <3

   • Ra wamlebiia ro dawero . Terapevts vechvene da sqoliozii maqvs iwvevs gulis achqarebaasoo ase mitxres. Wneva agar mawuxebs axla gulis friiali mawuxebs dges 150 mqonda pulsii da 110 qvemot ver davwiie wamlebit raviicii meshiiniia nervoziia tuu ramcbuurs vegar gavige

    • Sashinelebaa axla dabali wnevebii damewyoo da roovkiitxuloob ibternetshii statias dabal wnevaze mgoniia ro yvelaferii mchiirs me daamfiqrebit infaqti momiva mgonii sashineli nervozi maqvs mtersac kiarvusurveb :D ((((((((((

   • daa shenc igive simptomebi gqondaa mee mivediamukaa makaridzestaaan dgees daa vnaxod gmertis wyaloobit ,shen raa wamlebii daginishnaa?

  • Mec wnevebi mawuxebs yveka dge titqmis maqvs 130/80ze 140/90zec amdis var 27wlisgulze arageri mchirs sagangasho tirkmwlze shegubeba da kristakebu agenishneba magis bralia tu nervozis ar vici

  • ნათია ზუსტად ეგ სიპტომები მაქვს რაც თქვენ აღნიშნეთ უკვე მეოთხე თვა წნევებს და გულის აჩქარებებს ვებრძვი მაგრამ უშედეგოდ, სტატიაზე კომენტარების წაკითხვის შემდგომ მივხვდი რომ ეს უდაოდ ნერვოზია რომელიც როგორც თქვენ აღნიშნეთ გამომივლინდა წნევებით, თქვენი ამ კომენტარის დაწერიდან საკმაო ხანია გასული, თუ შეგიძლაით მითხრათ სად იმკურნალეთ? ან რას მიმართეთ? რომ დამეხმაროთ…წინასწარ მადლობა!

  • NATIA NU GESHINIA MEC ZUSTAD MASE DAMEWKO MAGRAM IM DROS PATARA VIKAVI 8 KLASHI DA GARDATEXIS PERIODSHI DAMEWKO WNEVEBIS AWEVA DA IKIDAN DAMEWKO SXVA SHISHEBIC SUL MEGONA ROM WNEVA ISEV AMIWEVDA DA VPIKROBDI DA MESHINODA ROM KIDEV UPRO AMIWEVDA DA MOVKVDEBODI EKIMTAN ROM MIVDIYODI MEUBNEBODA ROM GARDATEXIS ASAKIS GAAMO IKO DA GAIVLIDA ERT DGES MARTO ROM DAVRCH RAGAC AVIKVIATE RAGAC SHISHEBI DA SHETEVA DAMEWKO ROCA VINMES SIKVDILIS MIZEZS GAVIGEBDI MEGONA ROM MEC IGIVE DAMEMARTEBOD ERTI SUL CHEMS BIZASHVILTAN VRCHEBODI MASTAN KARGAD VGRZNOBDI TAVS DA MEGONA ROM SAXLSHI TU DAVRCHEBODI CUDAD GAVXDEBODI MAS VER VSHORDEBODI AXLAC MAK SHISHEBI ZOGJER GARET GASVLIS MESHINIA MAGRAM MAINC DAVDIVAR SUL MARTO EXLA SXVA SHISHI MAK AKVIATEBULI VPIKROB ROM CHEM TAVS VER VITAN DA MGONIA ROM ES ME AR VAAR AR VICI VINMES TU HKONIYA MASETI SHEGRZNEBA

 45. Gamarjobat.makvs nervozi.ak chamotvlili simptomebidan.yvelaferi maxasiatebs.da mainteresebs.marcxena xeli mimzimdeba da mxrebi mewvis.ratom

  • ზემოთ რაც წერია ყველაფერი მახასიათებს ისე მგონია.ეაიმე ცუდი მჭირს.ყველა ადგილი მტკივა.მხრების ტკივილიც მაწუხებს.თავბრუს ხვევა.აგარ შემიზლია დავიტანჯე.

 46. meeec mchirs egeti ragaceebi titqos nerwyvs vegar vykaoav suntqva mekvreba da meshinia sull mgonia verc shevchamtqo adre aizmari vnaxe da imis mere mshishebi maaq d damewyo ase iqneb mec mirxhiot rame

 47. gamarjobat am siftomebidan titqmis suyvela siftomi maqvs da kidev maqvs erti dzalian cudi siftomi goneba metisheba da maxsovrobac vegar maqvs kargi da da goneba rom metisheba dzalian mitacebs shishi da nervozs aqvs es siftomi? gtxovt damexmarod var 18 wlis

 48. Gamarjobat ori welia mawuxebs shishebi magram es erti tvea yoveldge cudad vxdebi guli michqardeba pulsi 150 ze amdis.sul dadzabulivar sul meshinia cudad gaxdomis DA erti tvis mandzilze yoveldge memarteba es shetevebi :( tu vinme xart ase damexmaret dzaan meshinia rame ar damemartos :(

  • Gamarjoba tiko gadaige gulze exoskopia da tuarwmundebi rom janmrtelia guli mashin yuradgeba ar miaqcio me tveshi 4jer gadavige exoskopiac da kardiogramac magram guli janmrteli maqvs xshirad maqvs taxikardia da kardiologma daminishna koraqsani magram eg yvelastvis individualuria eqimis gareshe ar miigoo mainc

  • Martlac sashinelebaa es nervozi…mec zustad 2 welia rac mawuxebs…tavidan dzaan mqonda 2 tvis ganmavlobashi yov game cudad vxdebodi mere vimkurnale..axla ishviatad memarteba xolme

  • Nu geshinia garwmuneb araperi mogiva. Shen egre ggonia. Me 29wlis var 9welia mawuxebs ukve michveuli var . Rwmena unda gqondes ro araperi mogiva

   • yvela mwevels vurchev mosawevs ganebos tavi da sxva amdgvar ramebs pirveli mteria nervozis am siftomebidan titqmis naxevari mchirs var21 wlis xshirad mewyeba caxcaxi xelis kankalze xo ukve zedmetia saubari titqos uhaerobas vgrzdnob minda kargad grmad chavisuntqo da amovisuntqo magram arshemizdlia xalx mraval adgilas gasvlac arminda game minda adre davidino magram vervizdineb dges dgeobit isevar ukve metroshi mgavrobisac meshinia cudad argavxde xan xelis kunti xan fexis mitamashebs tu kankalebs arvici rasheizdeba davarqva mokled visac msgavsi rame gchirt gamomexmaurrt jer eqimtan arvyofilvar.

 49. Haeriis ukmariisoobac nervoozis vraliia xoo mgoniia daviixrchoobii ise var xoolmee dzalian dzlierii unda iyoo roo gaumklavde amyvelafers me kide dzalian michiirs tan davikeli woonashiic da esec mashiinebs :(((

 50. Zemot chamotvliliracaa yvelaferi mchirs .arvici dzalian damgala imshegrdznebam ro ertxelac sheidzleba movkvde .game shishi maqvs room dzilshi gaviparebi ver vidzineb .arvici ravqna

 51. gamarjobat. myavs 4 wlis gogona romelsac ukve mesamet daemarta eseti ram, egvidzeba game uceb wamoxteba tirilit, xan ert mxares akvirdeba wers xan meore mxarebs, zogjer ar gvikarebs da iseti shtabewdileba gveqmneba rom chvenshi urchxuls xedavs. mamao chvenos vukitxavt, vulocavt shishis locvas magram locvis proceshic gachumdeba , mere isev wamoiyvirebs da cotaxanshi isev wynardeba. monatlulic myavs da jvarsac atarebs. naziarebic aris. ra unda wirdes vegar vidzineb shishit.

  • mogesalmebit,chems shvilebs qindatavariis shemdeg .mamao spetsialur paraklis uxdis eget dros,aziaret kivel kviras. magram chemi azrit jer unda tqven tviton gaigot ratom emarteba,komps agar akurebinot da arts multpilmebs,maqvs gamotsfileba europel eqimebtan urtiertobis

 52. Gamarjobat maqvs sashineli nervozi yvelaferi iqedan daiwyo ro kiser ahi gamichnda limfuri kvanzi eqimebma mitxres rom araferi ghirso margina rom kibo mjirda dgemde egre mgonia maqvs yelshi moxrchibis shegrzneba exla kide orsulad davrchi da guli miskdeba mgonia rom vkvdebi ragavaketo arvici internetshi statiebs vkitxulob jirkvalze da Meagan sul gamagija

  • Orsulad xar da axla shentvis nerviuloba arsheidzleba eg xokargad iciii me piradadsashineli nervozi maqvs magram roca sxva mamshvidebs da melaparakeba romaraferii ar mchiirs mshveliis uket vgrdznoob tavs martoo roca vrchebiiaimashiin mewyeba uazro sikvdilis shishi da vfiiqrob rom orsuloba damamshvidebs iloce bevri minda tqven mainc dagexmaroot me chem tavs ver vamshvideb samwuxarood (

   • Vici magram tavs verafers vuxerxeb saxlshi veg arc vamxel ro cudadvartqo mere yvela meubneba gechvenebao exla damewyo yelshi titqos ragac maq gachxerili

 53. Me es yvelaferi gamoviare…tumca ragac shishebi mainc mawuxebs xolme…araferze ar vnerviulob xolme tavi xelshi amyavs tumca uceb ragacnairad gulis tkivili mewyeba..ramdenjerme gadavige gulis kardiograma magram araferi mchirs…gulis tkivili swored nervozis bralia….visac gsurt facebookze shemexmianet da gavuziarot ertmanets chveni nervozis shesaxeb …

  • Tusheizleba momweret tu gqoniat yelshi titqos ragac gaq gachxerili eseti shegrzneba me maqvs da lamisaris gavgijde tan osrulad var da zaan vnerviulob

   • საჭიროა ფარისებრი ჯირკვლის ექო . თუ კვანძოვანი ჩანართია მაშინ ” ქიმორალ ფორტე”

 54. ნევროზი მქონდა დიფუზური ჩიყვით გამოწვეული. ასევე საშინელი დეპრესია. სულ ცუდზე ვფიქრობდი. განვიკურნე ძალიან ადვილად ჩინური “ჩაი ლუვეი”ს მიღების შემდეგ. ძალიან სწრაფად მივიღე შედეგი. გაზაფხულმა გაიღვიძა სულში. თქვენც გისურვებთ იგივეს. ტელ 593105829 2921256 ლია მესტვირიშვილი

 55. Yvela sipmtomi maqvs saertod rac aq weria 3 welia ukve vinkurnele kidec Kargad viyavi erti wlis ganmavlonashi da Exla isev damewyo gulis tkivilebze agarapers vidzaxi mgoni Exla upro gamirtulnda da sashineli piqrebi Da shishebi mawuxebs.. Dzalian dabneuli var ukve ar Vici isev wamlebit gavagrdzelo mkurnaloba tu isev chemit aviyvano tavi xelshi rac dzalian mochirs… Mamuka makarodzestan mindoda misvla aq bevrma axsena da metqi Mec vcditqo magram mere iseti komentarebi vnaxe mag kacis mimartulebit rom cota ar iyos shemeshinda iset wamlebs mishnavs rom sul masze xar damikidebuli da klientebs ar kargavso Exla ukve eqimtan misvnac shemeshinda tu vinme mkurnalobdit mamilastan iqneb rogorme shenexmianot an saertod tu vinmes gindat ertmanets chveni mdgomareoba gavuziarot shemexmianet faceze nini golodze

 56. Nu geshinia garwmuneb araperi mogiva. Shen egre ggonia. Me 29wlis var 9welia mawuxebs ukve michveuli var . Rwmena unda gqondes ro araperi mogiva

 57. მე მეგონა მარტო მე ვიყავი ამ დღეში. 4 თვეა რაც დამეწყო. მოსკოვში მოვფრინავდი და თვითფრინავში ვიღაც კაცს გული გაუჩერდა. დიდი სტრესი იყო. მაქედან დამეწყო და ვერ ვხვდებოდი რა მჭირდა. ხელების გაბუჟება, უჰაერობა, გულის ტკივილი მოკლედ კველაფერი ერთად მიტევდა. ბოლოს სასწრაფოც აგარ მოდიოდა ნერვოზი აქ და დაალევინეთ დამამშვიდებელიო. მოკლედ გავიკეთე კველაფრის ანალიზი. თავიდან დაცკებული სისხლით დამთავრებული და არაფერი მჭირდა. ნევროლოგმა დამინოშნა წამლები ოღონდ ლაითი. ერთადერი რაც გიშველით ჩემი გამოცდილებიდან უნდა შეუძახოთ თქვენ პავს რომ კარგად ხართ და რაც იყო ადრე იყო. გაფილტრეთ ტვინიდან წარსული , მაგაში ფსიქოთერაპევდი დაგეხმარებათ. ისე ცუდად აგარ ვარ.ნელნელა უბრუნდები ცხოვრების ხალისს. აუცილებლად გადიპ სახლში არ ჩაჯდეთ. რამეთი დაკავდით. დრო არ დაიტოვოთ ცუდზე საფიქრელად.

  • 10000%-ით გეთანხმებით! მე ორსულობამ მიშველა.

 58. mogesalmebit ,minda dagexmarot.kvela es simptomi rats chamitvlilia mqonda,2 tselia vidzieb chems avadmkopobas da rogorts iqna damidginda nevrozi,vkurnalob saprangetshi propesortan ,romelits dz bevri dzebnis shedegad,dges chemi eqimia,shemomtavaza sxvadasxva saxis mkurnaloba da me avirchie erti medikamenti romelsats qvia ,,hidroxyzine sandoz 25 mg”.dilit naxevari tableti shuadges naxevari da sagamos 1 mtliani ,ar itsvevs arts shechvevas da ar sheitsavs narkitiks. sheidzleba miigot ramodenime tseli,ori tvea vsvam da dz kargad var.P.S chemi eqimi,medicamentebis mtsodnea da martsmunebs rom rogorts medicamenti mxolod eg kurnavs nevrozs,miendet mas,ar inanebt.tsarmatebebs da janmrtelobas vusurveb qartvel ers .

 59. dz didid gamotsdileba maqvs mastan brdzolis ,kvelaperi vtsade daujdomeli lotsvebi ,sporti ,tavis xelshi akvana ,udzluri khar radgan eg seriozuli avadmkopobaa,ase rom mnishvnelovania stsori diagnozi da shemdeg stori mkurnaliba.tqven mkurnalobis shemdeg imitom khart tsudad rom arastored mkurnalobt .

 60. Yvelaperi gamocdili maqvs rac aq weria da Vici Ra sashinelebacaa rac upro mets vkitxulob nevrozis shesaxeb upro axali shishebi michndeba ukve gamichnda cxovrebis uazrobis da uimedobis shegrdzneba agraperi mainteresebs da agarc araperi mixaria am piqrebs rom vyvebi Ra aris cxovreba da ristvis vcxivrobt meshinia saertod ar gavgijde. Ver gavige rogori mkutnaloba jobia da aris swori antidepresantebZe wavikitxe Exla rom suicids iwvevs isedac shishebi maqvs suicidis rac aq wavikitxe… Ra gavaketo raime morchiet da damamshvided ukve agar Vici tavi riti davimshvido vinmes gqoniat eseti piqrebi da shishebi?

  • Erti ramit shemizlia dagexmado da gitxra megobaro rom marto shen ar xar egre da zalian bevri shenze uaresad aris..erti shexedvit ea daavadeba ganukurnebeli ggonia adamians… Mec igive rameebi mawuxebs rac tqven ..pataraobidan mqonda simptomebi da axla ukve 24 wels vasruleb da agarari ukve saxumaro tema zaan chaflulivarv yoveldgiuri depresiebi uIloba uimedoba yvelafris panikuri shiahebi mawuxebs ..ramdenjerme viyavi nevrologtan da iseti wamlebi gamomiwera gamtisha sul an araswori mkurnaloba daminishna da axla eqimebze ndoba davikarge mara vxdebi ukve rom sxvisi daxmareba gareshe veragers vizam..imitorom zaan rtulad var tavis uazro tkivilebi da a.sh…tan ubeduraba isaa ojax..wevrebs arvumxel amyvelafers mesircxveba saxlshi da sxvebtanac laparakobs amyvelafers..ramdenjerme tavis mokvlazec mifiqria da vfiqrom kidec…gamosavali arvici rashia

   • Sashinelebaa namdviilad maximalurad unda gadaitanoo es cudii fiqrebii kargzee esaa mxolod gamoosavalii me magaliitad rooca damewyeba uazroo shiishebii guliis frialii taxikardiia maqvs da haeriis ukmariisooba sashiinelii es magiijebs magram vcdiilob maximalurad amdroos daviiwyo saqmiis keteeba an suufta haerze seiirnooba mshveliis ragacnairad.

 61. ვაიმე ეს ყველაფერი ხო მაწუხებს თავში რაღაცა ჯანდაბა შეგრძნებებიმაქვს მგონია ამ სამყაროდან გამოთიშული ვარ გაბრუებული და საერთოდ არაფერი მიხარია და არაფერი მსიამოვნებს ხანდახან მგონია ვგიჟდები საშინელებააა საშინელება…. მართლაცრომ ვერავინ იგებს ხალხო ჩვენსას ნერვოზი ყველაზე უმნიშვნელო დაავადებად მიაჩნიათ არადა ყველაზე საშინელებაა 19 წლის ბიჭი ვარ და ცხოვრების ხალისი დავკარგე მეხსიერებაც დამიქვეითდა მგონია ამ შეგრძნებებს თავს ვერასოდეს დავაღწევ იქნებ ვინმე კარგი ფსიქოლოგი მირჩიოთ რომ დამეხმაროს და ცოტა მაინც შემიმსუბუქდეს ეს ტანჯვა ვეღარ ვუძლებ

  • ase mgonia chems magivrad werdi analogiuri ragaceebi mchirs ararealurobis shegrdznenebi maqs mudmivad davigale ukve shetevebi da ravici shfotvebi shishebi

 62. Yvela smsi wavikitxe shedarebit cudad maqvs saqme , da mainteresebs dabal aicxeebs madzlevs da gqoniat nervizis dros eseti shemtxveva?

  • Ki mqonia 15 wlis viyavi pirvelad dabali sixeebi mqonda mteli 6 tve da ver Gaiges ratom magram Exla vxvdebi rom nevrozuli iyo exlac sul maqvs xolme titqmis sicxe agarc vizomav ukve qronikulshi gadavida

 63. yvelasi dzalian kargad mesmis . gamosavali yoveltvis arsebobs. mtavaria gcamdes da gjerodes sakutari tavis . siyvarulis da valdebulebis grznoba gamoimushavo. ifiqre rom sachiro xar tundac erti adamianistvis da gmertma imitom mogavlina garkveuli misia sheasrulo am qveyanaze . daijere rom yvelaferi rac shens tavs xdeba shenive siketistvisaa da gamocdas unda gauzlo. sicocxle mshvenieria da ibrzole uketesad igrzno tavi . suli daimshvide. miyvarxart adamianebooooooooo

 64. Gamarjobat,mec analogiur mdgomareobashi var,rogorc ki marto vrchebi pulsi michqardeba da cudad vxvdebi,shishis grznoba michndeba,umizezod vtiri xshirad,erti welia davitanje eqimi meubneba araferi mchirs da nevrozi gaqvso.zalian gtxovt vinmem tu shezelit am daavadebis martva.rogor gavumklavde,sashinlad vitanjebi.winaswar gmadlobt

  • მეც უაზროდ მიტყდება ტირილი, ასე მგონია ცა ჩამომექცა,2 დღე ვარ ასე 2 კვირა კარგად… ნევროზი არის ერთერთი ყველაზე ვერაგული დაავადება. იმედია ვუშველით თავს.

 65. Ramdenii xaniia ardamiipostia aq 5tvis orsylii var da taxikardia maqvs sahiinelii mqoonda adre da axlaa gamiuaresda tu gqoniat da rit ushveletavs eqimiisdaniishnuli wamlebiic ar madzlevs shveebas

 66. Ki me maqvs,sashishi araa,nu geshinia,zedmetad nu ifiqreb ra da rogor gtkiva,nu daiwyeb gamokvlevas shenitvufro gagimwvavdeba,xshirad iseirne sufta haerze fexit,fiqristvis ar datovo dro,zili moiwesrige da naklebad shegawuxebs nevrozi.vercerti eqimi ver gishvelit sakutar tavze gamovcade.mxolod sakutari tavis rwmenit dazlevt am sashinel daavadebas.

  • ki icis eg nevrozma.me su axal axali daavadebebi makvs davigale.eg agar makvs exla exla ucalod var unda daeceo da saxrebi mtkiva mimdzimdeba pexebi cel kvevit cydebio celic ki mtkiva davigaleeeee

  • Med yvelafers vimocmeb.ramdeni tvea antidepressants. Svav gevelashviltan davrivar yelshi titqos ragac gaberili macveba kucis camaic vsvi cota momeshva Mara mainc can maq da shishebi da fiqrebi do ramdeni xania

  • არ შეშინდე მეც ეგრე ვარ. დროის ფაქტორია და გადაგვივლის :)

  • VAIME RAVI MEC SU CUDAT VAR DAVGALE YVELA GARSHEMOMYOPI .. ISE CUDAT VXDEBI MESHINIA UKVERAMEAR MJIRSES SU MACXELEBS EXLAC ISE CUDAT VAR.RAGITXRA MEC VEGAR VGEB.CALA AR MAK SU COLA MINDA

 67. EG UHAEROBA DA XCHOBA ICIS VIYAVI EGRE MARA ES KVIRAZE METIA ESEVAR RAVI RIS BRALIA SAXSREBSHI CALAARAMAK MACXELEBS SUL CELIDAN MTKIVA SU DAMIMCIMDA PEXEBI

 68. Ki kuntebis da saxsrebis tkivili icis,gamegviza fexis sashineli dabujebit,kankali maqvsw da sisuste,es yvelaferi nevrozia gogoebo,nu geshiniat,mec meshinia,magram verevi shishs.pozitiurad ifiqret,ar ifiqrot am sashinel nevrozze,rtulia,magram shesazlebeli.uzilobac mawuxebs,yovel sagamos 2-3 km fexit vseirnob,vici rom es aucilebelicaa da kargic.tqvenc girchevt fizikur aqtivobas,yvelaze kargia.nu darchebit marto sakutar tavtan

 69. Ki xshirad maqvs,nu geshinia,roca shishi gaqvs ufro cudad gaxdebi,ar ifiqro cudze,erti welia ase var.Roca mewyeba moxrchoba da suntqvis ukmarisoba,garet gavdivar saseirnod,zalian meshveba da uket vgrznob tavs,unda iswavlot martva gogoebo am martlac veragi nevrozis,ar micet ufleba mteli organizmis chatrevis,droulad scadet gamoxvidet am mdgomareobidan.icis pulsis achqarebac titqos guli amovardes ise,egec gaviare,axla saxsrebi da kuntebis zlieri tkivili maqvs da sisustes vgrznob,rom davdivar imdenad sisustes vgrznob muxlebshi lamis waviqce,magram vici araferi mchirs da mshvidad var.

 70. Aucilebelia nevrologtan misvla,rom ar gagimwvavdet ufro.ogond unda mixvidet karg Specialistan.chems shemtxvevashi nevrozi chiyvma gamoiwvia

  • გეთანხმები. ფარისებრის პრობლემა ნერვულ სისტემას ანადგურებს. 19 წლის ვარ და გამიმწარდა დღეები ყოველდღე სასწრაფოს ვიძახებ. რეალურად ჰაერი კარგად მიეწოდება გულს, უბრალოდ მე მგონია რომ ვკვდები და გული მიმდის. იმედია მალე დავაღწევ თავს.

  • Ki gamoviklie normashia.pirvelad ro damewyo mashin gamoviklie..nervopatologtanac viare da fsiqologtaac.exa fsiqoterapevtan var

 71. Sop pirvelad stresis niadagze damewyo shishebi mqonda.anu guli filtvi kuchic ki farisebri yvelaferi normashi mqonda damidgines nevrozi 7tve vmwvalobdi mere 2tve kargad viyavi exa isev 10dge cudad var yelshi xrchoba gulisreva uhaeroba gulis achqarebis shegrzneba advilad viglebi es sheizleba martla nevrozuli iyos ?

 72. Eka dzalian gtx damexmare martl tu gqonia es momentebi xrchoba titqosda ragaca gaq gachxerili xrotinivit zogjer mshrali wamoxveleba gulis reva ihaerobac eseni martla gqonia da xshirad?

 73. Eka me mchirs axla mase saxsrebi mtkiva da mewvis,sashineli shegrznebaa getanxmebi xelebshi fexebshi wva.qristi ki mqonda yelshi mochera da xrchoba,axlac maqvs,magram yuradgebas ar vaqcev,tu yuradgeba mivaqcie panikuri shishi maqvs.axla vici rac mchirs da advilia chemtvis daavadebis martva.dges dilit fexis dabujebit gamegviza,zalian shemeshinda roca fiqri daviwye cudze ufro metad vigrzeni fexshi tkivili,muxlshi sisustes vgrznobdi magram gamovedi am mdgomareobidan,daviwye fizikuri varjishi da ramdenime saatshi yvelaferma gamiara.mec antidepresanti gamomiwera eqimma, jer ar damiwyia migeba,davwer rogor imoqmedebs antidepresanti.

 74. Araferi gchirt gogoebo arcerts,nu nerviulobt,sheecadet mshvidad iyot,iaret tazarshi,haerze didxans iseirnet.dazlevt aucileblad,gankurnebadia nevrozi,sachiroa mshvidi garemo,moeridet stress.

 75. Dzalian didi madloba sofo.dzalian chavikete.sadme ro midian da mtoveben cudad vxdebi meshinia.mousvenroba maq da yelshi magari moxrchoba.pirvelad xrchoba xshirad gqonda dgis ganmavlobashi?

 76. Kargad mesmis sheni,mec mase var marto rom vrchebi saxlshi,ragac cudi momiva da chems gverdit aravin iqneba maqvs martoobis shishi.marto viyavi da pulsi amichqarda,teleponze daviwye rekva ojaxis wevrebtan,veravis vukavshirdebodi,shemdeg axloblebtan davreke gasulebi agmochndnen qalaqgaret,sashineli jojoxeti gamoviare,bolos movaxerxe dedas davkasvshirebodi,movida da maleve kargad gavxdi.shishia nevrozis pirveli siptomebi,agar unda shegeshindes,agar ixrchobi eg aris panikuri sheteva da unda iswavlo martva,moerie shishs.nu geshinia araferi ar gchirs.

  • Sof diskomforts miqmnis es xrchoba da mere panikashi magdebs.titqosda mdzimed mewyeba suntqva.uhaeroba xshirad maq da yekshivzewola savit ragac sashineleba.anu ar unda mivaqcio yuradgeba 10tvea ese var dw drota ganmavlobashi gamiars neta?tan mzafri sunebic cudad moqmedebs chenmze

 77. Ki icis qristi,es depresia roca iketebi,cxovreba ar mogwons,yvelaferi ghlis,umizezod tiri,mec maqvs es,magram viswavle rogor davzlio,sayvarel adaminebtan ertad yofna da pozitivze fiqri,agar ifiqro negativze.akete rac mogwons,rac bedniers gxdis.gaigime xshirad

 78. ki mqonda eg shegrznebac,titqos yelshi burti gqondes gachxerili,spazmivitaa gichers da vegar amoisuntqav,meti haeri ginda,axla imdenad ar maqvs eg moxrchobebi,axali rameebi memarteba da zogjer mgonia vgijdebi.raime wamlebs tu gebulob qristi ?

 79. Me velaqsini Daminishna eqimma,magram jer ar damiwyia daleva,tu migiat vinmes es antidepresanti vinc Aq postavt

 80. mec mtkiva,magram ar vsvam tkivilgamayuchebels,eqimmac uari mitxra mis migebaze,yvela tkivilgamayuchebeli arasteroidebis jgufs ganekutvneba da antebisawinaagmdegoa,rac kuchs azianebs.sheecade tkivilis martva iswavlo,egec nevrozma icis titqos gtkiva,tvini cru signalebs mtel organizmshi impulsebis saxit agzavnis,xan guli gtkiva,xan kuchi,xan kuntebi,saxsrebi,weli,tirkmlebi.rralurad yvela organo jamrtelia,arada fiqrob ragac cudi gchirs.aucilebelia specialistis chareva.medikamentozuri mkurnaloba da fizikuri aqtivobac,sufta haerze seirnoba mshvid myudro garemoshi.

 81. Ras mirchevt chiyvi da guli dgesac gadavige da normashi maq’anu nevrozi maq magram wamlis gareshe moverio am spazmebsvjobiaA?

 82. nevrologtan aucilebelia konsultacia,wamlebis gareshe gavumklavdebodi vfiqrobdi,miuxedevad imisa,rom yoveldge 1wlis manzilze zgvis sanapiroze vseirnobdi fexit 2-3km,mainc ver moverie sakutari zalebit,gushin pirvelad mivige antidepresanti,Chveulebrivad vgrznobdi tavs,dges dilit isev pulsi amichqarda da fexebshi sisuste vigrzeni.girchev droulad daiwyo mkurnaloba ogond karg specialistan

  • MEC SOP :) GETYOBA ROM SHENC DIDI GAMOCDILEBA GAKVS NEVROZIS SPEROSHI :) DGES VER MIVISVENE MAINC CAVEDI AM EKIMTAN IMDENI PULI DAMAXARJES YVELANAIRI ANALIZI GAVIKETE EXO ARSAD ARAPERIA PASUXI BOLOS NERVOZI:(

   • Me clebia ukve shishebi da ravici raar macuxebs..ramdeni tvea antidepressants vsvav yelshi titqos mixers ragac macveba..

 83. getanxmebi eka,mec bevri analizi gamaketebines da aranairi daargveva ar iyo.me 1 welia mtanjavs,pulsis achqarebit da guliscemis gazlierebit,es ar iyo aritmia.gulis mxriv yvelaferi wesrigshi maqvs.axla kuntebis da saxsrebis tkivili da sisuste damemata.sashinelebaa eg.uzilobac mawuxebs.

 84. eka eqimebi mxolod fulis shovnit arian dainteresebuli da ara pacientis jamrtelobis mdgomareobis gaumjobesebit,arc analizebs vendobi rasac saqartveloshi aketeben.bevri Wallis migebasac veridebi,yvela antidepresanti qimiuri shemadgenlobisaa.vcdilob sakutari tavi davarwmuno rom araferi mtkiva da mawuxebs,shishi davzlio.didxans viseirno fexit sufta haerze.

  • EGRE JOBIA sopo agarc mearapers vigeb damgala am uazro camlebma.chvenitavi chventviton unda aviyvanot xelshi sxva araperi gamova…es saxsrebis da kuntebis tkivili xo sashinelbaa….yoveldge axalaxali daavadeba moklet arvici

  • sopo da qeti.tqven ar gjirt iseti ram rac eqimtan siaruiit morcheba.radgan saeqimo arapelia aq,veravin diagnozs ver dagisvamt radgan arc arapeli gjirt da arc camali miixot aranairi.es ar aris nervozi!es aris mdgomareoba da es mdgomareoba tqven gecviat!amas mxolod mlocveli adamiani moarchens.romelsac locvis cakitxva sheudzlia.arsebobs asedti adamiani saqartveloshi radgan upalma ase ineba. tqveni movaleobaa aseti adamiani modzebnot,is
   100%dagexmarebat

 85. Shishi tamashobs udides rols.genetikac.akviatebuli azrebi.sasargebloa seirnoba,ar ifiqrot bevri, arachveulebrivia baseini, gaamxnevet tqveni tavi rom yvelaferi kargad iqneba.yovel wvrilmanze nu inerviulebt.gaicinet xshirad.ifiqret imaze.unda gadalaxot pesimisturi azrebi,rom araferi ar gamodis da d.shemdeg.nu gamova mere viyo is rac var me xom ertxel davibade.ecadet imgerot ,kargia religiuri cxovreba.me ar meshinia aravis gmertis garda unda ebrzolot da gaimargvebt.aiget magaliti nick vujicic is romelic bednieria miuxedavad kidurebi ar aaqvs. gmerti shegewiot

 86. იგივე მჭირს სახსრებიც მაწუხებს ხოლმე .. უჰაერობა ბურთი ყელში გულის აჩქარება საშინელი ძალიან ცუდათ მხდის შიშებიც დავეხმაროთ ერთმანეთს 577595953

  • me maqvs, ragac mqachavs ukan, sul cneva mgonia, gavisinjav da normashia. dzili mshvelis zogjer, magram rogorc ki gamegvidzeba 1-2 saatshi isev mecyeba :(((

 87. Ertmanets unda davexmarot,zustad eg mchirs mgonia ro muclis areshi ragac mchirs gulzec xerxemalzec ,game megvidzeba titqos vkdebi aramxolod game dgisit mgonia ro ai sadaca unda movkde dzala meleva magram cotati tavi unda movtokot chveni tavis kontroli unda viswavlot unda vikvebotbnormanukad tadzarshi unda viarot da yvelaferi kargad iqneba dilit ro avdgebit locva wavikitxot dawolisdrosac rwmena unda gvqondes me mesmis tqveni dzalian mito ro me erterti tqvengani var da vebrdzolot ertad ,chemi nomeri 557999984,shevxniandet vimegobtod da davexmarot ertmanets

 88. ვარ 18 წლის, 3 წელია მუდმივი და სუსტი თავის ტკივილები მაწუხებს, მგონია კიბო მაქვს და მალე უნდა მოვკვდე, პანიკური შეტევები მემართება, გული მიჩქარდება, თავბრუ მესხმის.. რა ვქნა აღარ ვიცი.. ძალიან მეშინია, კუჭიც ხშირად მტკივა. ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემებიც მაქვს თან..

 89. ზედა ყბა მტკივა ხოლმე სუსტად.. ყელშიც ცუდი შეგრძნება მაქვს.

 90. მარჯვენა ხელ-ფეხში სისუსტეს ვგრძნობ.. ხან მიბუჟდება

 91. yoveldge fexit seirnoba da curva yvelaze sauketeso terapiaa nevrozis,ratqmaunda tazarshi siarulic.nu fiqrobt bevrs,bevri fiqri iwvevs shishs da depresias.

 92. GOGOEBO DZILIANOBA TUGAKVT UCEB ,DA MERE TAVIS TKIVILI GGONIA RO TVALEBI UNDA DAGEXUJOS CALAS ATAN MARA MAINC GEXUJEBA UNDA DAGECINOSO EGETI RAME TU GKONIAT

 93. Mec zalian cud dgeshi var mteli sxeuli mtkiva vcxovrob germaniashi kvela eqimtan viyavi yvelanairi analizi chavabare magram araferi ar gchirso tavi mibujdeba guli mixdeba cudad isteriuli shetevebi memarteba mgonia vkvdebi ar vici ra mchirs saxsrebi mtkiva cxovrebis xalisi davkaege mgonia kibo maq gadavige tomografia da yvelaferi rigze maq. Damexmaret vinmem gtxooovt

  • Vvaimee sashineleba es yvelaperi ar vici mec egrevar davigale sicocxle agar midaa.kepis tkivilebimak dajimva gabrueba.da orientacias vkargav kidurebi ise mtkiva vbrujdebi sul.

  • natia mlocvel xasantan midi saqartveloshia.is gishvelis.mec verapeli damidgines eqimebma,ise cudat vikavi kinaxam movkvdi da am kacma gadamarchina,locvebi camikitxa da dxes mshvenivrad var.icode rom musulmania,udzlieresi locvebi icis.

    • 599 246533 daureke da tviton getkvis sadac unda naxo,da imasac getkvis ra gjirs.xasani qvia.jamrtelobas gisurveb!

   • Kargi ra eka chemo kargo mlocveli xasani ara dapnis potoli jajanidze xom araxar psiqiuri da nervuli problema chveulebrivi daavadebaa rogorc sxva danarcheni nevrozul problemas chveulebrivad eqimi psiqiatri schirdeba profesionali imxela gamocdileba maqvs rom moyola rom daviwyo dilamde momiwevs wera nevrozi aris mdgomareoba sxvadasxva garemo paqtorebidan gamowveuli psiqiur davadebata zgvarze myopi nevrozidan psiqozamde 1nabijia tu ar imkurnale sworad da xangrdzlivad ra mlocveli da ra mkitxavi sruli sisulelea rwmena eklesia da monastrebi kide me rom miyvars mjera da vapaseb ise unda magram cocxal mkvdari ro xar adamiani da sruli am sityvis mnishvnelobit dzirs ro gdixar akankalebuli xan ro gciva xan gcxela goneba dabinduli shinaganad dashlili da sul gaqvavebul gayinuli ro xar sruli qaosi tavshi shetevis dros damunjebuli xmas rom vegar igeb da 1wertils uyureb gaundzrevlad ravi kide ra gitxra ro gavagrdzelo guli gagiskdeba am yvelapris dros mlocveli xasana da da mkitxavi vanga gishvelis? Ar getkina manamde araperi am dros profesionali psiqiatri da psiqologis garda veravin dagexmareba psiqika iseti paqizi ramea zedmiwevnit swori da xangrdzlivi mkurnaloba schirdeba me tqvens komentarebs rom vkitxulob mecineba dedas gepicebi dzalian martivad sheidzleba tqveni gankurneba yvelasi chemo kargebo tqven arc nervopatologi gchirdebat arc nervologi da aravin tqven gindat dzlieri psiqiatri psiqologiorive ertad rom kombinirebuli mkurnalobit medikamentebit da psiqoterapiit wamodget pegze da ai pegze ro wamodgebit da tavs myarad da janmrtelad igrdznobt ai mere wadidt eklesiasiashi modzgvartan rata uplis da sakutari tavis rwmena rom gaigrmavot da ara vigac xasana mlocveltan da mkitxav vangastan damijeret da cxovrebashi nervi ar agitokdebat sul simshvide iqneba tqventan da mere gagaxsendebat chemi sityvebi. Kargi xalxi xart tqven chemebi xart titveuli tqventaganis titveuli is mdzapri shegrdznebebi da tkivilebi me gasmagebit gamoviare jojoxetidan amovdzveri da me tqveni uzomod mesmis zustad vici ras ganicdit ras grdznobt misxal misxal dzalian miyvarxart yvelani tavs gaubrtxildit nevrozi chveulebrivi daavadebaa da chveulobrivad eqimi schirdeba:*

 94. Es yvelaperi mchis rom vkitxulobdi megona chemze laparakobdnen sashinelebaa mitxres yvelaperi vsinje mitxres rom kargi iqneba tu sxva rame ze gadaitan yuradgebas da gaxval gareto rogorc ki momivlida fiqrebi shishebi gavdiodi da magaziebshi davdiodi fexsacmelebi ukve agar meteva arc tansacmelebi martla ushvelis maviwydeba da vubrundwbi normalurad cxovrebas magram game rom memarteba xolme mashin ra vqna ar vici am game sad unda virbino ojaxiswevrebs uke giji vgonivar yoveldge sadgac davdivr gamit ra movuxerxo chem tavs ar vici

 95. eko shenc igives getkvi raaa,midit am kactan da dagavickdebat saertot kvelanairi depresia, kvelanairi tkivili ,da kvelanairi shishi.me tviton gamovcade da magari shedegi makvs.am kacis locvam mishvela roca atasebi eqimebshi gadavkare tkvila.

 96. eka yvelaferi rac dawere nevrozia.unda mimarto fsiqologs an fsiciatrs profesionals da ara yvelas visac dges eqimi qvia.daginishnavs medikamentur da terapiul mkurnalobas,mxolod ase daamarcxeb am seriozul daavadebas.aranair mlocavebtan siarulit ver ganikurnebi.

  • sofoo da shen ganikurne?erti imediani adamini menaxos rom daeweros ganvikurne am daavadebit dasasruli ar aqvs me mgoni ukve cxra wlia da imedic gadamewura

 97. ki tamro ikurneba nevrozi,vmkurnalob 3 tvea uketesad vgrznob tavs,xalisi da simshvide damibrunda,tkivilebic gamiara,martalia jer sabolood ara,tavis tkivilebi jer kidev maqvs,sxva tkivilebs kuntebis,saxsrebis,shishebs ar vuchivi gamiara.

 98. tamro bevri iare fexit,fizikuri datvirtvac erterti sauketeso sashualebaa nevrozs tavi daagwio,ki mqonda suntqva michirda,qoshini naklebad.nu geshinia nevrozma icis,sakutari tavis mkurnali tavad unda gaxde,tu eg ar gaiazre ver ganikurnebi nevrozisagan.zalian veragi daavadeba,damtanje 1 welia,magram vcdilob gavumklavde da vmarto.

 99. მქონდა სტრესული ბავშვობა ხშირი კონფლიქტები ოჯახში.რაღაც პერიოდი მიწევდა სახლში მარტო ყოფნა ვერავის ველაპარაკებოდი შედეგად გავხდი ცუდად გამოვეტიშე რეალობას სახლში ვიყავი გარეთ მინდოდა გავიდოდი ვერც იქ ვჩერდებოდი სახლში გავრბოდი მეგონა ცემს გარშემო გამჭირვალე ფარდა იყო რომელიც მთიშავდა სამყაროსგან ახლაც ნაწილორივ ასე ვარ მიჭირს რაღაცეების აღქმა და გაცნობიერება შემდეგ დამეწყო შიშები რაღაც რომ ამტკივდება და ტკივილი რაღაც პერიოდი გრძელდება მგონია რო კიბო მაქვს უყურადღებობიტ კი გამიმწვავდება და მოვკვდები ექქვსი თვის წინ გავიკეთე საკეისრო კვეთა რაც ძალიან არ მინდოდა საშინლად განვიცადე სულ მეტირებოდა ძილში ვხტებოდი ახლაც ისე ვარ მტკიოდა სახსრები ერთი პერიოდი ყველა ძვალი არ მქონდა ძალა ხელებში ახლა მტკივა ხერხემალი ორ ადგილას თითის დადებაზე რაღაც რომ ამტკივა ვიწყებ გუგლში მოძიებას რა შეიძლება იყო შემდეგ ვშინდები მგონია რომ მაქვს ის სიმპტომები მოკლედ სულ მგონია რომ სადმე კიბო გამივცნდება გამომეპარება და მოვკვდები ნევროზი მაქვს მეც ანუ? ვინმე ხარტთ ასე?

 100. Iseti shegrdzneba mak rom,vkvdebi inpakti mak da guli,mtkiva gamokvlevebi chavitare magram araferi exa kuchis tkivili damewyo 14 wlis var. Da khuchis tkivili icis ?

 101. rogor xaart ? mee dzaan cudad var imis gamo rom ori bavshvii miyolebiit gavachine plius amas wnevebi mqonda bolo tveebshii gulze damewyo problemebi rrogorc eqimma tqva gankurnebadia da uketesobisken vart magram nervozi chamomiyalibda sashineli panikurad meshinia aritmiis da iqneb momwerot tu vinmes gqoniat aritmia aris dgeebi ramodenimejer vigrdznob dgeshi da imis mere cxovrebis xalisi mekargeba iqneb momwerot

 102. damexmarot iqneb gqoniat vinmes aritmiaa dzaan momeria es nervozi sul cudze vfiqrob davigale an feisze rogor gnaxot tu gaqvt gverdii nervozianebis

 103. Tu nevrozulia fati araferia nevrozma icis me mqonda magali wnevebi, nevrologtan midi da ganikurnebi, marto aritmia tu gaq msubuq formebshi gqonia nevrozi, warmajebebi

 104. 568 81 99 44 შემეხმიანეთ, შეძლებისდაგვარად ყველას დაგეხმარებით, მქონია ძალიან კარგი შედეგები. ყველას გახსოვდეთ პრობლემას არ უნდა გაექცეთ, შიშს თვალებში უნდა ჩახედოთ და დაანოხოთ,რომ დროს ტყუილა დაკარგავს! სანერვიულო არაფერია ნევროზი და პანიკური შეტევები 100% განკურნებადია!!!

 105. garjobat sashinlad cudad var ukve 2 celia zalian gtxovt damexmaret tu icit vinmem mamuka makarizis nomeri damireket555 510664

 106. sainnteresoa namdvilad mec yvela simptomebi mqonda manam sanam tavi xelshi ar aviyvane sikvdilis shishebi mqonda ert dges gavigvidze ukve daglilze am yvelafrit da ubralod gavifiqre aqamde araferi uqnia exla ra unda miqnas tqo aseve mcire shishebi mqonda yvelaferi gadavlaxe rac mashinebda magas vaketebdi gulis achqarebebi exlac maqvs roca vnerviulob magram egec nell nela wydeba roca fiqrs daviwyeb anu imis tqma minda rom tviton adamiani unda iyo dzlieri miuxedavat imisa rom ici rac gchirs da rac gishveba yvelaferi es xom gonebidan modis ratomac ara rom gonebidanve dawynarde

  • Salaparakod martivia meubnrbian ro araferi ar gchirs da tavi xelahi aiyvane vcdilob mec xo mibda ro kargad viyo magram ar aris martivi

 107. Nino zustad Mase var yvela saxsari mtkiva zurgi zustad or adgilas mgonia zvlebis kibo maqvs amastan ertad maqvs sicxe 37 da zalian meshinia mgonia Male movkvdebi vcxovrob germaniashi gavikete yvelafris analizi plus amas onkologiurshi chavabare sisxli magram araferi cudi ar vici ra vqna mirchiet rame xalxooooo

 108. Auu dzalian cudad var yvelaferi mchirs rasac akomentarebt titoeuli axla kidev bavshvs vuvli da uresad gavxdi dzala agar maqvs da fexze ro vdgavar wonasworobas ver vinarchuneb rogor vushvelo tavs es ra sashinelebaa ((((

 109. რამდენი ყოფილხართ არადა მეგონა მარტო მე ვიყავი ესე .. სამი თვის უკან სრულიად შევიშალე ,სხვა ადამიანი გავხდი .. მხიარული ცხოვრებით სავსე გოგო ვიყავი ეხლა კი ერთი დეპრესიული ადამიანი ვარ რომელიც სულ ვტირი ,აღარ დავდივარ გარეთ , ვზივარ და ვფიქრობ ეხლა რა მტკივა ეხლა ეს მჭირს და აშ .. მტკივა ყველაფერი .თითქმის ველა ექიმთან ვიყავი უკვე რომ მხედავენ ეცინებათ .. მგონია რომ რაღაც ცუდი მჭირს და არ მეუბნებიან ავიკვიატე რომ არ მჯერა ექიმების .. ეხლა მგონია რომ მტკივა მკერდი მაგრამ ამ დროს არ მტკივა :დდ ვდგევარ სარკესთან და ვიმომებ თავს :დდდ ისეთი უცნაური რაღაცეები მჭირს მგონია რომ მალე გავგიჟდები.. დამეხმარეთ

 110. Mutu Es nervozia tu ra xdeba memgi ckuidan vishlebi exla guli mtkiva da tavi mibujdeba mishvelet xalxooo

 111. ვინმე ნევროზის დროს მკერდის ტკივილს უჩიოდით ?

  • Mesame weli daiwyo var zustad igive dgeshiyovel dge 2 wlis ganmavlobashi xan me gavrbivar saswraposhi xan saxlshi vidzaxeb maqvs aritmiebi mgonia guli mimdis da unda mivkvde yovel dge damgala ukve am yvelaperma saorangetshi vcxo rob da ar davto e arc erti kardiologi mgonia ro guli mawuxebs magram gamokvlevebi normaluri maqvs dabmainc ar mjera ese rogor mxdis cudat ukve dzaan davigale araperi agaar maxalisebs da araperi ar mshvelis exla vapireb psiqiatrtan misvlas

   • modi shedzlebisssdagvarad vcdi shens daxmarebas nevrozi sakutarii brdzolit ishviatad itrgunebaa magram shesadzlebeliaa me piradad igive situaciashi var fiqroob room ragac cudii moxdeba panikashi vardebi moxrchobis shishi es yvelaferi shishisgan gamowveuli shishia rac shens organizms agoniashi agdebs daiviwye sakutari tavii roca cudad gaxdebii momarte sheni tavi imisken rom kargad iqnebi cudii shegrdznebebi shenshi adrenalinis bralia romelic tavshi avardeba da gulis achqarebebs iwvevs sashinels xshirad mec ver vakjontroleb tavs magram bevrs sheidzleba gaecinos magram me tavs ase vamshvideb arasodes tqva arasodes yvelaze cudi rac sheidzleba moxdes sikvdilia romelic chvenamdee gamoiaraa uamravma adamianmaa ase rom shishiii shenvee daamarcxee da ebrdzole shens sxeulshii dabuebul shishs da gandevne eklesiaa ar daiviwyoo gagaxsenes chemi sityvebi da ebrdzolee yoveltvis cxovreba mshvenieria : *

 112. Gamarjobat.davickeb ikedan rom rtuli bavshvoba mkonda,pirad cxovrebashic imed gacruebebic.emigranti var da rtuli periodis gadatana micevs.am bolo dros game haeris ukmarisoba damecko.cotati gulis achkarebebi.adamianebtan kontakti michirs…saubris dros zogjer camoxureba saxeze es zalian makompleksebs ukve.zogjer uazrod agelveba meckeba.titkos energia ar makvs.samsaxuris gamo xshirad garet ver gavdivar rom uket gavxde.gtxovt damexmarot rogor movikce.saxlis pirobebshi ra gavaketo.an camali rom mivigo.madlobtt

 113. vaime vkitxulob komentarebs da yvelaferi mjirs rasac wert tavbrus xveva cudi shegrznebebi gulis achqarebebi xan dzalian damcxeba xan shemcivdeba exa enis dabujebebi damchemda mgonia insulti maqvs an exa movkvdebi an exla maxsovrpba damiqveitda mgoni maviwydeba yvelaferi sul emociebshi var ra sashinelebaa es shegrznebebi

 114. MEC EGET DGESHIVAR MERE chavcer ak siptomebs da iset sashinel rameebs vkitxulob insulti kibo daravi.ataraqs vsvav sagamoobit da mshvelis

 115. xo mec sul yvela wamotkivebaze vguglsv da ufro guli miskdeba megona marto me viyavi ase turme ramdenia chems mdgomareobashi sashinelebaa

 116. Au hemoglobini bormaze dabla ar maqvs magram cudd var dzaan uhaeroba gulis achqareba guli maqvs damdzimebulli sashinlad var ra energia ar maqvs dzala saertod fexze dzvlivs vdgaavar daa shishi maqvs rameserioUli daavadeba ar mchirdes ukve fiqrebii magiijebs ase mgonia ro tvini ukve sxva rameze vevar ifiqrebs sul avadmyofoba tan patara myavs da verc vivli rogorc sachiroa chemi mdgimareobidab gamomdinare gogoebo aase tu xart shvebas ver igrdznobt ertmanettan saubriit me minda vinmes vesaubro :(

 117. mec aseve var da ra mainteresebs maqvs gulmkerdis areshi tkivilebi da ucnauri shegrdznebebi roca vyvirivar haeri ar myofnis aqamde es ar mqonia da 1 rom gavxdi mashin dameyo xom ar icin gardatexi asakis brali xom araaa?

 118. Gaaketet ra vinmem daxuruli grupa facebookze nervozi iseti ragaca sul ar mgonia ro sasacilo iyoos araferiikiara yvelaferii gchiirs ertmanets davamshvidebt mainc darchevebs mivcemt me ver vaxerxeb gaketebas tore didi siamovnebit dagamshvidebdiit tu shemedzleba mec sashineli nervozi maqvs xalxoo (

 119. unda moveriot tavs sxva gza ar gvaqvs bevr adamianebs vuyvarvart da unda vibrdzolot yvelaze metad mshoblebistvis chven gamo ganadgurdebian,da kide shvilebisttvis da visac ar gyavt xom unda gaachinot patara angelozebi,erti nervozis dedac arada me ise maq uuf am bolos cota gamovketdi me mgoni

 120. shinagani kankali gaqvt vinmes? ase mgonia xan rom tavi mikankalebs ucbat ragac damejimeba xolme tavshi da guli amishqardeba ufro sagamoti memarteba ase da titebi mibujdeba…

   • Eka..mec xshirad macivnebs, pexis sicive sul maqvs..magram nervozisagan aris gamowveulii,tqvens 7entxveva7ii?

  • Nati me var egre chemo kargo tavis kankali da muxls qvemot pexis ukana kuntebi micaxcaxebs xelebic mibujdeba xelis titebi upro da panika mewyeba mere dzalian didixania nervebi mawuxebs ar daijeror arc shelocvebis arc eqimbashebis da ragac egeti sisuleleebis damijeret ra nevrozi krebiti terminia da bevri nerviuli ashlilobis saxeoba shedis shig amitomac aris yvelas sxvadasxva simftomi rom gvaqvs ar shegeshindet mtavaria da mimartet seriozul profesionals konkretulad psiqiatrs da ecadet dawvrilebit mouyvet yvelaperi amoiget yvelaperi da daudet win araperi gamogrchet rac gawuxebt da is tviton gamoerkveva yvelapershi da swor diagnozsac dasvams da amis mixedvit daginishnavt mkurnalobas sheidleba wamlis sherchevam dro waigos anu erti medikamenti ar mogixdet an rame da eget shemtxvevashi egreve eqimtan zari mdgomareobas mouyvebit da is gadawyvitavs shemdegshi damijeret xalxno nervuli da psiqiuri mkurnaloba ase xdeba dzalian seriozuli gamocdileba maqvs da xangrdzlivi. Nevrozul mkurnalobas dro chirdeba da rac mtavaria swori xedva eqims miyevit da yvelaze mtavari dges saqartveloshi profesionali psiqologi da psiqiatri dzalian cotaa nevrozi ikurneba swori mkurnalobit da motminebit ar shegeshindet da ertmanetis nasinj wqmlebs nu svavt upro gaigrmavebt mdgomareobas imas mouxda da mec momixdeba es aris sruli sisulele radgan yvela adamians organizmi sxvadasxvaa da
   Yvelani individebi vart rogorc shinaganad aseve pizikurad da mitumetes roca tavis tvins exeba saqme kvalipiciuri dzlieri psiqiatri da psiqologi kombinaciuri mkurnalobit mogixsnit yvela problemas daijeret chemo megobrebo arapris shegeshindet yvelaperi kargad iqneba da xeli arasodes chaiqniot 7welia mawuxebs da ukan ar damixevia ar daitrgunot gmerti gparavdet simshvides da janmrtelobas gisurvebt tu vinmes rame kitxva gagichdebat shegidzliat mkitxot me arc psiqologi var da arc psiqiatri ubralod didi gamocdileba maqvs naomari var ra am verag sentan da dgesac vebrdzvi:D me rac problemebi mqonda am daavadebastan dakavshirebit tqven gmertma dagiparot yvelani zgvashi wveti xart yvelaniar shegeshindet dzvirpasebo da ibrdzolet:*

 121. maxsalurad vcdilob tavis xelshi ayvsnas magram xan iseti zlieri shetevebi maqvs ar gamomdis shinaganad sul ganadgurebs es nervozi amaze sashineli daavadeba ararsebobs…(

  • Eqimtan iyavii, raime saxis mkurnalobas ar gadixar rom gadalaxo rogormee..me mjera rom periodulia da gaivlis simptomebi shemdeg

 122. nerva patalogtan ar vyofilvar tomografius garda yvelaferi gadavige analizebic gavikete araferi ar mjirs nervozi mitxra eqimma da mec xom vatyob rom nervozia ragac rom gaqvs da gawuxebs sxvsnairi tkivilia da es mochvenebiti tkivilia yvelaferze..(

 123. gamarjobat me maqvs ragac saswauli nervozi zemot chamotvlili rac aris yvelaferi maqvs da gamomicdia kidec da exlac egre var ert lukmas ro gadavylapav mgonia ro vixrchobi tu ratqmaunda wyalia r davayole ra + mzian amindshi saertod ver gavdivar garet haeri ver amomaqvs saertod komashi magdes nu shegdzneba maqvs iseti ro sadaca davecemi dzirs +verc zgavshi ver shevdivar shishi namdvilad ara maqvs ubralot metro naxevar wyalshic ki ver vcherdebi gulze titqos ragac lodi maqvs dadebuli iseti shergdzneba maqvs da haeris amosuntqvaze xo zedmetia saubari 12 welia vyumarobdi da avamdyofobis meta araferi mmoutania is fuli racas vigebdi ori imdeni damexarja da bolo 5 wlis ganmavlobashi mosiarule gvamivit vcxovrob ) mainteresebs es yvelaferi nervozis bralia xo wyalshi r michirs dgoma da mzian amindshi gasvla ?

 124. 22wlliss varesrasashinelebaa ukve 2welia nervozi mawuxebs sakeisro gavikete shishebis gamo daufro cudad imoqmeda mgoni adre mainc vcdilobdi garet meseirna axla arminda arcstumari maxarebs radgan mrcxvenia rom cudad gavxdebi dashemanchnevs sulxelebi dafexebi gayinuli maqvs uhaeroba maqvs sashineli mgonia vixrchobi guli michqardeba sashinlad taqikardiac maqvs wonashi davikeli arcana agar minda yoveli lukma titqos maxrchobs aiaxla vxvdebi rom sachiroa eqimtan viziti da mkurnaloba torem gavafren albat esrayofila vaimee kide uamravi ragac mchirs magramesgverdi armeyofa rom chamovwero ukve mgonia royvelas vecodebi ver migeben cdiloben yuradgeba armomaqciion rogamivlis esyvelaferi tuarmomaqceven magram piriqit xdeba samwuxarod

 125. mec shens dgeshivar 22wlis var mec da ukve mec 3welia ase car etapobrivad maqvs sashineli shegrznebebi xelebis da fexebis kankali tavis tkivilebi gulis achqareba titqos guli mimdis da kide atasi sashineli shegrzneba sikvdilis shishi da an exla movkvdebi an exla xo mtanhavs sashinlad…

 126. mec zustad masevar gogoeboo sul damzimebuli maq fexebi da kankalebi maq sul damiwere sheni fb nati me ver mnaxav ise miweria

 127. Me panikuri nervozi maq mgonia cudat gavxdebi guli michqardeba arada araferi at mtirs gamovikvlie yvelaferi visac egeti ram gtirt momweret gasaubreba minda simptomebtan dakavshirebit

 128. game koshmarebi,avadmyofobis s hishebi,mgonia rom ganukurnebeli senit davavaddebi meshinia axloblebis dakargvis ,ra aris es vinme metyvis sicocxle agar minda ukve

 129. Ar arsebobs amaze sashineli daavadeba.mesame welia mawuxebs.ori patara myavs.udzilobac dzalian moqmedebs. Sul shishi maqva rom ragac memarteba,vwuxdebi,vkvdebi.pexebshi dzala mekargeba.gulic michqardeba.momlde yvelapferi ubedureba am daavadebashia tavmoyrili. Mosabezrebia ukve dzalian.ramden eqimtan viyavi magram jer jerobit shedegi armaqvs.:((

   • Satqmelad advilia magram ise dzalin dznelia.mec yvela magas meubneba. Sashinelebaaa. Atasi sisulele momdis xandaxan tavshi :(

 130. nerviuli shetevebi maqvs da exla damewyo kuchze titqos da ragac mawveba amas tkivils ver davarqmev ubralod diskomforts miqmnis da es chveuli movlenaa

 131. me mshobiarobis mere damewyo shihebi vitom ena meylapeba da ase shemdeg mere guli michkardeba tavis tkivilebic makvs tavi ibujdeba da maciebs albat magis braliia xo me rebs agar vabraleb da calke magaze meshinia mere

  • თავიდან სიცხეები მქონდა 37, ყოველ 10 წუთში ვიზომავდი. მერე წნევის გაზომვაზე გადავედი. პირველი გაზომვა 140 მაქვს, მეორე 120. ეხლა გულის სჩქარებები მაქვს და ყოველ 10 წუთში ვიზომავ პულს.თუ ერთხელ შევცდი და პულსი გავიზომე იმ დღეს ჩათვალეთ რომ ვსო,სხვას აღარაფერს ვაკეთებ.ახლა მგონი გულის ტკიბილიც დამეწყება. რაღაც გზას მივაგენი, გული რომ ამიჩქარდება სახლის დალაგებას ვიწყებ, ვხეხავ და ვხეხავ. მაგრად მშველის