ცხოველთა პრობლემები საქართველოში

ცხოველთა უფლებების მსოფლიო დეკლარაციის მეორე მუხლის თანახმად, “ყველა ცხოველს აქვს უფლება მოეპყრან პატივისცემით”. თუმცა, საქართველოში ცხოველებს არა თუ “პატივისცემით” ხშირად სასტიკადაც ეპყრობიან. რა უფლებებით სარგებლობენ ცხოველები საქართველოში? ცხოველთა პრობლემების შესახებ “ამბიონს” კავშირი “საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების” თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, თეიმურაზ წიქორიძე ესაუბრა: “საქართველოში ცხოველთა უფლებების არავითარი საკანონმდებლო ბაზა არ არსებობს. საერთაშორისო კონვენციები არ … ვრცლად ცხოველთა პრობლემები საქართველოში