13 ივლისი 2024, შაბათი

ქრისტიანობა

ლოცვა წმიდათა თავთა მოციქულთა პეტრესა და პავლეს მიმართ

ჰოი, ყოვლადდიდებულნო მოციქულნო პეტრე და პავლე, რომელთა სულნი ქრისტესთვის წარიწყმიდენით და სისხლითა თქუენითა აგარაკი მისი განაპოხიერენით! შეიწირეთ ვედრებანი და ამოოხრვანი, გულითა შემუსრვილითა აწ მიძღუანებულნი...

კატეგორიები

ეკლესია მონასტრები

დღესასწაულები

ხატები და ფრესკები

საეკლესიო ხელოვნება

კულტურა

სხვადასხვა

ახალი სტატიები

“ხატის წინ დანთებული სანთელი ღმრთისადმი სითბოსა და ცეცხლოვანი სიყვარულის სიმბოლოა”

"არა აღანთიან სანთელი და დადგიან ქუეშე ხვიმირსა (ანუ საწყაოს, ჭურჭელსა), არამედ სასანთლესა ზედა და ჰნათობს იგი ყოველთა, რომელნი იყვნიან სახლსა შინა ესრეთ ბრწყინევდან ნათელი...

თორმეტი მოციქული

13 ივლისს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია "წმიდა დიდებულთა ათორმეტთა მოციქულთა კრებას", სვეტიცხოვლობას აღნიშნავს. პეტრე-პავლობის მომდევნო დღეს ეკლესია ქრისტეს თორმეტ მოციქულს ერთად იხსენიებს. კრება წმიდა დიდებულთა ათორმეტთა...

პეტრე-პავლობა

ქრისტეს მოწაფეთა - მოციქულთა შორის მართლმადიდებელი ეკლესია განსაკუთრებულ პატივს ორ მათგანს მიაგებს და მათ თავმოციქულებად სახელსდებს. ესენი არიან - წმ. პეტრე და პავლე, რომელნიც...

დაუჯდომელი საგალობელიწმიდათა თავთა მოციქულთა პეტრესი და პავლესი

კონდაკი 1 კრავისა მიერ უბიწოჲსა აღრჩეულნო ქადაგნო, რომლისთჳსცა დაიკლვენით, ქრისტეს ღმრთისა ყოვლადდიდებულნო მოციქულნო პეტრე და პავლე! ვინაჲთგან ღმრთისმეცნიერებითა განანათლეთ ყოველი სოფელი და მადლისა წყარონი სიუხვითა...

ალავერდის ტაძრის აღდგენის სამუშაოები გრძელდება

სტიქიის შედეგად დაზიანებული ალავერდის ტაძრის აღდგენითი სამუშაოები გრძელდება. ამ ეტაპზე ტაძრის გუმბათის ირგვლივ ხარაჩოს აგება მიმდინარეობს, რის შემდეგაც სპეციალისტები გუმბათის რესტავრაციას დაიწყებენ. შეგახსენებთ, 25 ივნისს...

ახალი კომენტარები

ვიდეო