მთავარი » ჯანმრთელობა

ნევროზი

ჟურნალისტი: | გამოქვეყნებულია: 21.03.201153 კომენტარი | 30,175 ნახვა

ნევროზი XXI საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა. ნევროზი კრებითი ტერმინია, რომელიც გამოიყენება მრავალი ფსიქოლოგიური დარღვევის აღსანიშნად. ე.წ ნევროზს გარდამავალი ადგილი უჭირავს ნევროლოგიურ და ფსიქიატრიულ დაავადებებს შორის. ეს არის დაავადება, რომელსაც ასაკობრივი ზღვარი არ გააჩნია. იგი ეპიდემიასავითაა გავრცელებული მთელ მსოფლიოში, მამაკაცებსა და ქალებში, ახალგაზრდებში, მოხუცებში და ასევე, ბავშვებშიც.

ნევროზის წარმოშობაზე, სიმპტომებსა და მკურნალობაზე უფრო დაწვრილებით ჩვენ ვესაუბრეთ ექიმ-ნევროლოგს – ირინა ხატიაშვილს.

რა იწვევს ნევროზს?

ნევროზი არის ფსიქიური აშლილობის სახე, რომელსაც იწვევს კონკრეტული პიროვნებისათვის მნიშვნელოვანი ერთჯერადი ფსიქოლოგიური ტრავმა, სტრესი, ან ქრონიკულად არსებული კონფლიქტური სიტუაცია. ნევროზი არის პიროვნების რეაქცია რთულ, ხშირად ამ პიროვნებისათვის გამოუვალ სიტუაციაზე. საზოგადოდ, ნევროზის ჩამოყალიბებას საფუძვლად უდევს პიროვნების გარკვეული ე.წ. “ნევროტიული” დამოკიდებულება კონკრეტული გარემო პირობებისადმი, ანუ იმგვარი დამოკიდებულება, რომელიც ამ სიტუაციის “რაციონალურ” გადაწყვეტას შეუძლებელს ხდის. ანუ ნევროზის მიზეზია არა თავად ნეგატიური გარემო პირობები (სტრესი, კონფლიქტი, არასასურველი მოვლენები და სხვ), არამედ პიროვნების დამოკიდებულების თავისებურება მოცემული გარემო პირობების მიმართ. ნევროზის წარმოშობას ხელს უწყობს გარკვეული სოციალური ფაქტორები, მაგალითად, პროფესიული მოღვაწეობის თავისებურებები (მაგ.: ინფორმაციული გადატვირთვა, ერთფეროვანი სამუშაო, არასაკმარისი შემოსავალი), ოჯახური პრობლემები, არადამაკმაყოფილებელი საყოფაცხოვრებო პირობები, სქესობრივი აღზრდის თავისებურებები და სხვ.

ყველაზე ხშირად რა ასაკის ადამიანებში გვხვდება ნევროზი?

ნევროზი უმეტესწილად ზრდასრულ ადამიანთა შორის გვხვდება, თუმცა მისი ჩამოყალიბება, როგორც წესი, იწყება პუბერტატულ (სქესობრივი მომწიფების) ასაკში და ხშირად საფუძვლად უდევს ადრეულ ბავშვობაში გადატანილი სტრესული მდგომარეობები, არაჯანსაღი სიტუაცია ოჯახში, კონფლიქტი მშობლებს შორის, გადაჭარბებული სიმკაცრე და ძალადობა ბავშვის მიმართ, მისი პირონებისა და ინტერესების უხეში დათრგუნვა, გადაჭარბებული მოთხოვნები ბავშვისადმი (მაგალითად, სწავლაში, სპორტში), ან მისი არაჯანსაღი იდეალიზაცია, ჩაგონება, “რომ იგი განსაკუთრებულია და განსაკუთრებული მიღწევები უნდა ჰქონდეს”. ნევროზი ხშირად უვითარდებათ გარკვეული ფსიქოლოგიური ტიპის ადამიანებს, მაგალითად, მათ, ვისაც ძალიან განვითარებული აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა, მაღალ მოთხოვნებს უყენებს საკუთარ ათავს, ასევე, მათ, ვისაც აქვს მერყევი ხასიათი, უჭირს გადაწყვეტილების სწრაფად მიღება. ნევროზები ხშირად გამოვლინდება, ასევე, კლიმაქტერულ პერიოდში. ამ შემთხვევაში, მას ხელს უწყობს ორგანიზმში მიმდინარე ჰორმონული ცვლილებები. ნევროზი ქალებში უფრო ხშირია, ვიდრე მამაკაცებში.

რამდენად გავრცელებულია ნევროზი ბავშვებში?

ბავშვებს შორის ნევროზი არც თუ ისე იშვიათია, უმეტესად, იგი გამოვლინდება უმცროსი სასკოლო ასაკის მოსწავლეებში (5-10 წელი) და პუბერტატულ (სქესობრივი მომწიფების) პერიოდში (11-15 წელი). ბავშვებში ნევროზის გამოვლინებები სხვადასხავგვარი შეიძლება იყოს. საკმაოდ ხშირია ე.წ. ენურეზი, ან ენკოპრეზი – შარდვის, ან განავლის შეუკავებლობა, მეტყველების პრობლემები – ე.წ. “ენის ბორძიკი”, უნებლიე მოძრაობები – ტიკები, ძილის დარღვევა, კვებითი ქცევის დარღვევა (უმადობა, ან გადაჭარბებული ჭამა), სქესობრივი ქცევის დარღვევა და ა.შ. ბავშვებში ნევროზი შესაძლებელია გამოვლინდეს თავის ტკივილებით, ტკივილებით მუცლის, ან გულმკერდის არეში, ღებინებით, აგრესიულობით, გულჩვილობით, სხვადასხვაგვარი შიშებით და ა.შ. რაღა თქმა უნდა, თუ მშობელმა ჩამოთვლილთაგან რომელიმე, ან სხვა უჩვეულო სიმპტომი შენიშნა, ბავშვი აუცილებლად ექიმთან უნდა წაიყვანოს.

მცირეწლოვნებში რა შეიძლება გახდეს ნევროზის მიზეზი?

ყველაზე ხშირი მიზეზი არის ოჯახში ბავშვისადმი არაჯანსაღი დამოკიდებულება: გადამეტებული სიმკაცრე, ან, პირიქით, ზედმეტად დამთმობი პოზიცია მშობლების მხრიდან. დაუშვებელია ბავშვის ფიზიკური დასჯა (ცემა) და შეშინება სხვადასხვაგვარი სასჯელით, ან იმით, რომ “თუ ცუდად მოიქცევა, დედას აღარ ეყვარება”, “დედა წავა და აღარ მოვა”, “საბავშვო ბაღში დაგტოვებს”, “დედა მოკვდება” და სხვა ამგვარი. ბავშვის ნევროზის მიზეზი შესაძლოა იყოს მშობლებს შორის კონფლიქტი, ან კონფლიქტური დამოკიდებულება ოჯახის სხვა წევრებს შორის. ბავშვის ნევროზი ხშირად განპირობებულია მისი გადამეტებული ინფორმაციული დატვირთვით (განსაკუთრებით ეს ეხებათ უმცროსი ასაკის ბავშვებს), აგრესიული და ბავშვისათვის საშიში ინფორმაციის მიწოდებით, დღის რეჟიმის დარღვევით.

როგორ ვლინდება თავიდან ნევროზი , რა სიმპტომები ახასიათებს მას?

ნევროზის გამოვლინებები სხვადასხვაგვარია. საწყის ეტაპზე ადამიანი შეიძლება უჩიოდეს უხასიათობას, გულჩვილობას, ძილის დარღვევას, მაგალითად, ჩაძინების გაძნელებას, ან უჩვეულოდ ადრე გაღვიძებას, უმადობას, ან, პირიქით, ე.წ. ბულიმიას (გადაჭარბებულ ჭამას), ადვილად დაღლას, ადვილად გაღიზიანებადობას (როდესაც “ყველაფერი ნერვებს უშლის”), ღელვას თითქოსდა უმნიშვნელო პრობლემების გამო, შიშს, “რომ რაიმე ცუდი მოხდება”, გულის აჩქარების შეგრძნებას, ჰაერის უკმარისობის შეგრძნებას, თავის ტკივილს, ყელში “ბურთის გაჩხერვის” შეგრძნებას, საჭმლის მომნელებელი ორგანოების მხრიდან დარღვევებს – ყაბზობას, მეტეორიზმს და სხვ. აღნიშნული, ან სხვა სიმპტომების არსებობისას ადამიანმა აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს.

ნევროზის რა ფორმები არსებობს და რომელი ფორმებია ყველაზე გავრცელებული?

როგორც აღვნიშნეთ, ნევროზის გამოვლინებები მეტად მრავალფეროვანია და თითოეული მათგანის გარჩევა ძალიან შორს წაგვიყვანს. ძირითადად გამოიყოფა ნევროზული აშლილობის ორი ვარიანტი: შფოთვითი აშლილობა, რაც ვლინდება ხოლმე ე.წ. პანიკური შეტევებით და დეპრესია. ხშირად შფოთვითი აშლილობა და დეპრესია თანაარსებობს და მაშინ საუბარია ე.წ. დეპრესიულ-შფოთვით აშლილობაზე.

პანიკური შეტევა, უმეტესად, ვლინდება საღამოს საათებში, შესაძლოა ღამითაც გამოაღვიძოს ადამიანი. ამ დროს პიროვნებას ეუფლება ძლიერი შიშის გრძნობა, ჰგონია, რომ “კვდება”, “გიჟდება”, “კარგავს კონტროლს საკუთარ თავზე”, ან “აქვს ინფარქტი”, “გულის შეტევა”. ამგვარი შიში თანხლებულია გენერალიზებული კანკალით – შემცივნებით, გულის აჩქარებით, არტერიული წნევის მომატებით, სიფერმკრთალით, ძლიერი ოფლიანობით; შესაძლოა ტკივილი, ან დისკომფორტი გულმკერდის, ან მუცლის არეში, ქოშინი, ჩასუნთქვის, ან ამოსუნთქის უკმარისობის შეგრძნება. პანიკური შეტევა გრძელდება რამოდენიმე წუთიდან ნახევარ საათამდე. შეტევა თავისით მთავრდება, თუმცა, როგორც წესი, დაავადებულის ოჯახის წევრები იძახებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას, პაციენტს უკეთდება დამამშვიდებელი საშუალება, რის შედეგად შეტევა სწრაფად მოიხსნება ხოლმე.

დეპრესიის გამოვლინებებიდან აღსანიშნავია უხასიათობა, უიმედობისა და მომავლის უპერსპექტივობის შეგრძნება, საკუთარ შესაძლებლობებში რწმენის დაკარგვა, დანაშაულის გრძნობა, მეგობრებთან და სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის ინტერესის დაკარგვა და, საერთოდ, ინტერესთა წრის შევიწროება. დეპრესიაში მყოფი ადამიანი ხშირად ტირის, არ შესწევს ძალა, ყოველდღიური ჩვეული საქმიანობა განახორციელოს, ის, რაც ადრე სიამოვნებასა და სიხარულს ანიჭებდა, აღარ სიამოვნებს და აღიზიანებს კიდეც, უჭირს დილით ლოგინიდან ადგომა და ღამით ჩაძინება, აღენიშნება უმადობა და წონაში იკლებს, ან, პირიქით, გაძლიერებულად ჭამს და ძლიერ იმატებს წონაში. დეპრესიის დროს შესაძლოა სხვა სიმპტომებიც გამოვლინდეს: თავის ტკივილები, გაურკვეველი ტკივილები კუნთების არეში, აუხსნელი შეგრძნებები თავის მიდამოში, კანკალი და სხვ. ხშირად ადამიანს ჰგონია, რომ სჭირს რაიმე მძიმე დაავადება, ამის გამო მრავალ ექიმთან დადის და თვლის, რომ “ვერავინ უსვამს სწორ დიაგნოზს”.

რამდენად საშიში დაავადებაა ნევროზი და სადამდე შეიძლება მიიყვანოს ადამიანი?

მიუხედავად იმისა, რომ ნევროზი ფსიქოლოგიური სფეროს აშლილობათა რიცხვს მიეკუთვნება, იგი სერიოზული დაავადებაა, რომელიც სწორ მკურნალობას საჭიროებს. სწორად წარმართული მკურნალობთ ნევროზი ხშირად სრულად იკურნება.

არასათანადო სამკურნალო მიდგომებისას კი ნევროზი ღრმავდება და სხვა გამოვლინებები ემატება. მაგალითად, პანიკური შეტევების მქონე ადამიანებს უყალიბდებათ ე.წ. აგორაფობია, ანუ ღია სივრცის შიში, შიში ისეთ ადგილას მოხვედრისა, სადავ “ცუდად რომ გახდეს, ვერავინ უშველის”, ან “ცუდად გახდომა სირცხვილი იქნება”. შედეგად ადამიანი ცდილობს, რაც შეიძლება ნაკლებად გამოვდეს ქუჩაში, უჭირს ტრანსპორტით (განსაკუთრებით მეტროთი) მგზავრობა, აცდენს სამსახურს და საბოლოო ჯამში შესაძლოა საერთოდ სახლში ჩაიკეტოს. ამასთანავე, ხშირად სახლში მარტო დარჩენისაც ეშინია, რადგან ”ცუდად გახდომისას ვერავინ დაეხმარება”. ამგვარად, ადამიანი, ფაქტობრივად, უუნარო, ე.წ. ინვალიდი ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ ორგანული დაავადება არ აღენიშნება.

დეპრესიას კიდევ უფრო სავალალო შედეგები შეიძლება მოჰყვეს, რადგან დეპრესიისას ადამიანებს საკუთარი უსარგებლობის, დანაშაულის, სიცოცხლის უაზრობის გრძნობა აწუხებთ, რაც თვითმკვლელობაზე ფიქრის საბაბი ხდება და შესაძლოა ასეთმა პიროვნებამ თვითმკვლელობა ჩაიდინოს კიდეც.

სწორედ ამიტომ დეპრესიული და შფოთვითი აშლილობა გადაუდებელ ადექვატურ მკურნალობას საჭიროებს ფსიქიატრისა და ნევროლოგის მიერ.

რამდენად ადვილია ნევროზისგან თავის დაღწევა? რა სამკურნალო საშუალებები არსებობს ამისთვის?

რგორც უკვე ვთქვით, ნევროზისაგან თავის დაღწევა შესაძლებელია სწორი მკურნალობისას. ნევროზის თვითმკურნალობა დაუშვებელია, რადგან ზოგიერთმა პრეპარატმა შესაძლოა კი არ შეამსუბუქოს ნევროზი, არამედ მისი გარკვეული გამოვლინება (მაგალითად, დეპრესია) გააღრმავოს კიდეც. სწორედ ამიტომ საჭიროა დაავადებულმა ადამიანმა ნევროლოგს, ან ფსიქიატრს მიმართოს. ნევროზის მკურნალობა, როგორც წესი, კომპლექსურია და მოიცავს როგორც მედიკამენტური, ასევე ფსიოლოგიური ჩარევის საშუალებებს.

ხშირად ადამიანი ნევროზში ისევ თავის თავს ადანაშაულებს და მიაჩნია, რომ ნევროზისაგან განიკურნება, თუ ”თავს ხელში აიყვანს”, ”ნერვებს არ აჰყვება”, ”არ ინერვიულებს პრობლემებზე”. გარკვეულ ეტაპამდე შესაძლოა ეს საკმარისი იყოს, მაგრამ თუ ადამიანი თავის თავს ვერ ერევა, უმჯობესია ექიმს დროულად მიაკითხოს, რათა სათანადო რჩევები მიიღოს და დროულად დაუბრუნდეს თავის ნორმალურ მდგომარეობას.

ჩვენ ასევე გთავაზობთ, თუ რა საშუალებები გააჩნია ეკლესიას ნევროზის წინააღმდეგ საბრძოლველად:

მამა კონსტანტინე (გიორგაძე): ,,ნევროზი და დეპრესია არ არის ხორციელი დაავადება, ეს უფრო სულიერია. მიზეზი ასეთი დაავადებებისა გახლავთ ბოროტის ზემოქმედება, რომლის განხორციელების საშუალებაც ადამიანმა თვითონ მისცა მას, ანუ ეს არის ცოდვების შედეგი, ცოდვების ჩამონათვალი კი თანამედროვე ცხოვრებაში ძალიან დიდია.

ასეთი ადამიანების სამკურნალოდ სწორედ ეკლესიური მეთოდებია საჭირო. უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია სრულყოფილი, გულახდილი აღსარება, ზიარება, ზეთის ცხება, მომლოცველობა (წმიდა ადგილებისა), სახარებისა და ფსალმუნების კითხვა, უზმოზე დილით სეფისკვერისა და ნაკურთხი წყლის მიღება, ასევე, სახლში ნაკურთხი წყლის სხურება და საკმევლის კმევა.
თუმცა არ გამოვრიცხავთ, გარკვეულ შემთხვევაში, მედიცინის ჩარევას, რადგან ყოველივე ეს ღვთისგან მოდის’’.

დავით დანელია


სტატიაზე ვრცელდება მედიაჰოლდინგ "ამბიონის" საავტორო უფლებები

53 კომენტარი »

 • თამუნა ქირია says:

  ბრწყინვალე სტატიაა, კარგად არის მიმოხილული საერო და საეკლესიო ასპექტები ამ დაავადების. კარგი იქნება, თუ სასულიერო პირები რჩევის სახით აღნიშნავენ, თუ რომელი დაუჯდომელი უნდა წაიკითხოს ადამიანმა.

 • გივი says:

  კარგი სტატიაა.მეც ნევროზი მაქვს ჩამოთვლილი სიმპტომები ჩემთვის კარგად ნაცნობია.მინდა გთხოვოთ სოციოფობიაზე სტატია დაწეროთ თუ შეძლებთ.გუგლში კი მოვძებნე რაღაც_რაღაცეები მაგრამ ცოტაა ინფორმაცია მაინც ინტერნეტში ქართულად.სასულიერო პირის კომენტარი ძალიან ზოგადია.უფრო მეტის თქმა შეუძლია ალბათ,განმარტების სახით ეს ამპარტავნებით გვემართება? თუ დიახ ეს როგორ ხდება.ისე აკნინებს ადამიანის ყოფას ნევროზი ძნელი დასაჯერებელია მათში ამპარტავნება დაინახო.

 • მაია says:

  საინტერესო სტატიაა.ალბათ დღეს ბევრს აწუხებს ეს პრობლემა.საინტერესოა მამაოს აზრიც.მეც მიმაჩნია რომ ნერვოზით დაავადებული ადამიანებისთვის ეკლესიური ცხოვრება,აღსარება,ზიარება,წირვებზე სიარული,მამაოსთან ხშირი საუბარი კარგი გამოსავალია.ტაძრიდან ადამიანი მუდამ დამშვიდებული გამოდის,და ეს ნამდვილად დიდი შვებაა

 • მაგული says:

  კარგი სტატიაა.ნაცნობი დაავადებაა მეც მაწუხებს და თან უკვე ძალიან

 • ნანა გოგინავა says:

  ეჰ,ყველაფერი გადავიტანე….:(ნაცნობია დზალიან

 • ეჰ ეგ ყველაფერი მე მჭირს ვარ 14 წლის ….. 5 ექიმთან ვიყავი სკორი გამოიძახეს საუკეთესო კარდეოლოგთან ქირურგთან და რომელი სახის ექიმთან არ ვიყავი სულ მქონდა შიში აპენდიციტი ანუ “ბრმა ნაწლავი” მტკიოდა შიშები მაქვს მგონია გული, კუჭი, ნაღველი, ფილტვი, ღვიძლი ან რაიმე მტკივა მუცლის არეში ექიმები გადაირია შენსავით ჯანმრთელი ნეტა ვიყოთო ყველა ორგანო გადასარევად მუშაობსო…. დამიდგინეს ნევროზი და ვაპირებ საუკეთესო ბავშვთა ფსიქო-ნერვოპათალოგთან წასვლას დღესაც კი მგონია ეს ის მტკივა სინამდვილეშI ყველა ორგანო ჯანმრთელად მაქვს და ტვინიდან მოდის ყველაფერი…… ვიმკურნალო უნდა და ეკლესიაში ვაპირებ სიარულს…. ვითომ მეშველება რამე?? .. :(

 • მარიკა says:

  ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი ღმერთთან ახლოს ყოფნაა და მოძღვრის აყვანაა.რათქმაუნდა ოჯახურმა გარემომაც უნდა შეუწყოს ხელი ადამიანს.უფლისადმი ძლიერი რწმენა სახარების და ბიბლიის კითხვა არ მოგცემს საშუალებას იყო შეშინებული უაზროდ . სახარებისეული სიტყვები სარწმუნოა ასე რომ მივენდოთ ღმერთს.ფსიქოლოგის დახმარების გარეშეც შეუძლია ადამიანს გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან ყველაზე საუკეთესო ფსიქოლოგი მოძღვარია თუ მიენდობი და დაუჯერებ მის მოძღვრებას.

 • გვანცა says:

  ანალოგიური პრობლემები მაწუხებს რაც ამ სტატიაში წერია,ვარ17 წლის,ეკლესიი და ჩემი მოძგვრის დახმარებით ვცდილობ მდგომარეობიდან გამოსვლას,გვტის წყალობიტ ალბატ სჰევდზლებ და მალე გემოვა ამ დგომარეობიდან,.ეკლესიაა ის ადგილია სადაც შეიგიდზლია განიკურნო ამ სასშინელი დაავადებისაგან,მამაოსტან გულწრპელი საუბაი მეხმარება პრობლემების დაზლევასჰი და მდგომარეობიდან გამოსვლაში,ყველა პსიქოლოგის გზა მაინც ტაძრამდე მიდის,

 • მირანდა says:

  რთულია ნევროზთან შებრძოლება

 • nini says:

  ukve davitanje.shinaganad zalian datrgunuli var.ukve gatenebis meshinia kidec,vistan agar viyavi,magram ushedegod(albad,sworad ver shevarchie eqimic)ukve agar vici rogor moviqce…cxovrebashi imdeni stresi gadavitane,rom albat verasdros davagwev am mdgomareobas tavs…garet marto gasvlis survili agar maqvs…sashineli ram aris es nevrozi…

 • tat says:

  ar icit vinme kargi eqimi … es yvelaferi ro cavikitxe mivxvdi ro nervozi maqvs :S :(

 • lasha says:

  aravin icit irina xatiashvilis nomeri an romle saavadmyofoshia? momweret ra dzalian mchirdeba. unda mivmarto. zustad es mchirs rac axsna eqim-nervologma.

 • Ekaterine says:

  მე მქონდა შფოთვითი აშლილობა და ზემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომების წაკითხვისას, მეგონა ჩემზე საუბრობდნენ. მაგრამ არის ერთი გადასარევი ნევროლოგი სანდრო ცისკარიძე (რომელიც მუშაობს დიდუბეში, რკინიგზასთან რაღაც საავადმყოფოში) და მისი დახმარებით განვიკურნე, თორემ მე სახლიდანაც ვერ გავდიოდი 4 თვე. კიდევ არის ნანა გულდედავა მედი კლაბში, ისიც ძალიან კარგი ნევროლოგია.

  ყველას მინდა წარმატება გისურვოთ.

 • natia says:

  minda davexmaro eset adamianebs ,me zalian cudad vikavi da psiqiarttan da psiqologtan mkurnalobis shemdeg tandatan gamovdivar mdgomareobidan.quchashi ver davdiodi da msrtoobis meshinoda,mxolod cudze vpiqrobdi. ar sheshindet xalxo es kvelaperi gaivlis ,cota tqvens tavsac unda miexmarot da kvelaperi kargad iqneba

  • blaa says:

   mec mase var, dzalit davinervoze chemi tavi, aq rasac vkitxulobdi, imanac gadamicura imedi, magram, erti rame minda gaigos yvelam, nevrologi mxolod camlebs nishnvs da eg droebitia, nevrozss ver kurnavs nevrologi, aucilebelia fsiqiatrtan viziti, is danishanvs camlebs da kvalificiur fsiqologtanac gadagamisamartebt, mgonia, rom xalxma ar icis, rogor ikurneba, me 2 y=tvea vmukrnalob da 2 kvirashi samudamod ganvikurne amisgan, axla am mdgomareobis shensanachurnebla micevs dro da dro siaruli, male esec shecydeba, rata damoukideblad gavagrdzelo cxovreba, nu dardobt, nevrologis imdi ar unda gqindet, gadamcyveti aq fsiqoterapiaa :)))

 • bidzina says:

  ჩემზეა დაწერილი ეს სტატია. თუ ვინმემ იცით ექიმი რომელიც გამომიყვანს ამ მდგომარეობიდან. ან ქალბატონი ირინა ხატიაშვილის კოორდინატები თუ იცის ვინმემ. დიდი მადლობა

 • tamuna says:

  Me mawuxebs daxuruli sivrcis shishi :( Da iset adgilebshi wasvlis meshinia sadac cudat ro gavxde ver damexmarebian… Aseve gulis tkivili Da uhaeroba. Qudzilobac dzalian damgala am ycelaferma :(

 • liana says:

  Irinas nimeri minda mec mag dxeshi var damexmaret dzalian gtxivt mishvelet rame.

 • cira says:

  xalxno rac chamotaleet zustaad igivee mdgomareobashii vaarr…mesame tveaa vmkurnalooob da cota shedegii maqvss magraamm zoogjer tavs er vakontrooleebb..uimedobashi da sasowarkvetashi vvardebii….vici sulelurad jgers magram sachmliis chamis meshinia ase mgonia kisershi gamechxireba…tqveen tu gqoniat aseti shegrznebaa??:-(

 • pepilii says:

  vkitxulob yvelas komentarebs da metireba, chven ertmanetis garda veravin gvigebs, yvelas chkuidan gadasulebi vgonivart da gvsayveduroben, arada visac ar gamoucdia ar icis ra koshmaria es yvelaperi.

 • levani says:

  Mec egre var davitanje 9 tveaa vitanjebi verada ver movicile yvelaferi mawuxebs zemod chamotvlitagan sashinelebaaaa.568 400 500 shemexmianos yvela nervozianmaA

 • eto says:

  gamarjobat.var 38wlis mawuxebs vegeto nervozi, tavbrus xveva, xshirad mtkiva tavi maqvs shishebi 15welia wamlebs vsvam da arafers ar mshvelis. meshinia garet gasvlisa miwirs xalxshi laparaki makvs oflianoba shfotvebi ase mgonia sazogadoebashi ro var guli unda wamivides mokled davitanje 15 welia davdivar ekimebtan da araferi ar mshvelis tu rame icit gtxovt damexmarot.

  • givi says:

   მაგას პანიკური აშლილობა ქვია. წამლები და ექიმები მაგას დროებით მოგიგვარებენ,მაგარამ მთავარი გამოსავალი ისევ თქვენი თავია. ეს საკმაოდ რთული თემაა.მაგრამ მარტივად რომ გითხრათ ეს ყველაფერი მოჩვენებითია და არანაირი ზიანი არ მოაქვს ორგანიზმისთვის. მაგალითად თქვენ გაქვთ სოციოფობია და აგეღნიშნებათ შიშები. ამის მთავარი მიზეზი კი ისევ შიშია,რომ ცუდად არ გახდე და სულ დაძაბული ხართ. შესაბამისად ტვინიც გამოყოფს(ბუნებრივად) ისეთ ნივთიერებებს რომელიც სხეულს “იცავს” გარშემომყოფებისაგან.(მაგ: ადრენალინს,რომელიც გულს აჩქარებს და ორგანიზმს გაქცევისთვის,თავის დასაცავად ამზადებს) თუმცა ეს ყველაფერი მოჩვენებითია,რადგან რეალური საფრთხე არ არსებობს. პანიკურ აშლილობაზე საკმაოდ ბევრი წერია “ფორუმში” და დეტალურად შეგიძლიათ ნახოთ მისი გამოვლინებები. მაგ სოციოფობია,გულის რევა,გულის აჩქარება,თავის ტკივილი და კიდევ მრავალი. განვმეორდები და ვიტყვი,რომ ეს ყველაფერი ორგანიზმს არ ვნებს. ნახეთ ეს http://forum.ge/?showtopic=33982204

 • მარიკო says:

  Es yvelaferi me mchirs dgesac bolo…shvidi tvea vcvalob…fadavitane infekcia citela da mid mere egreve ROM cudad gavxdi versa da over movdivar chkuaze…me go a vafrendi da erti sitkvit kvela zemot xsenebuli simtomebi mecnoba… Roca kargad gavxdebodi shishi meckeboda nax
  Ecari saatis can ROM mkonda cudi shegrdznebebi iseti memtreba RKO…am dgeebshi Travis tvinis komo.gamokvlevas vkieteb eadgan axla avikviate ROM simsivme maqvs Dalian meshinia cxovrebis…:(

 • ina says:

  xalxo vinc waikitxavt chems komentars pasuxi damiweret. var 21 wlis myavs 10 tvis patara… mokled udzilobebma bavshvze nerviulobebma chemi tavis mouvlelobam da ragc ragc shezgudvebma vafshe gamanadgura da momspari maqvs nervebi. guli michqardeba xolme ase mgonia ragaca damemarteba da male movkvdebi.. rac pravaze daviwye siaruli dzan gavnerviuldi. ragacas rom vaketeb chemi sikvdili melandeba yvelgan anu xilvebi kair maqvs ,warmovidgen xolme. chems shvils rom vuyureb vtiri meshinia ar davtovotqo. qmartan ragaca agar maqvs kargi urtiertoba. sul vkamatobt da tavs dzan amrtosulad vgrdznob. meshinia winatgrdznoba ar mqondes rametqo… exla varkvev nervozia tu rame. arvici gavgijdebi albat. minda tavidan movicilo es fiqrebi tumca ar gamomdis aranairad. ukve agar shemidzlia. tavic mtkiva sul da vfiqrob xom araferi mchirs…chemi megobrebi meubnebian rom mshobiarobam icis nervozis chamoyalibeba da shemdgomma periodma. ddzili maklia d ayvelaferi maklia. erti sityvit iqneb shemexmianot facebookze momweret visac gindat. ina todadze

  • მეც მასე ვარ ძალიან ბევრი შეზღუდვები ჩემი თავისთვის ვეღარვვიცლი ძალიან მინდა ეკლესიაში სიარული მარა მაგასაც ვერ ვახერხებ ეკლესია ძალიან შორსაა.საშინელ ადგილზე ვცხოვრობ და იქნებ ამის ბრალიცაა ეს ნევროზი არც მეზობელი მყავს სულ მარტო ვარ ამაზე დამატებული არასაკმარისი შემოსავალი მეუღლესთან სულ ვკამათობ უბრალო რამეზეც ვფეთქდები ექიმთანაც მინდა მისვლა მარა ჩემი ქმარი მეუბნება არაფერი გჭირსო და არ მიშვებს.მშობლებისგანაც ძალიან შორს ვცხოვრობ წელიწადში ორჯერ თუ ვნახავ ძალიან მიჭირს ჩემს სამყაროდან ასე შორს ყოფნა.აღარ მინდა სიცოცხლე და უფალს სულ ვთხოვ რო წამიყვანოს ამ ქვეყნიდან იქნებ იმქვეყნქდ მაინც მოვისვენო სული მაქ დამძიმებული სუნთქვა მეზარება გული სულ აჩქარებული მაქ

 • საშინელ მდგომარეობაში ვარ იქნებ რამე რჩევა მომცეთ.გათხოვილი ვარ 23 წლის 2 ბავშვი მყავს ცოტათი მკაცრი ქმარი.ყველაფერზე ვნერვიულობ ყველაფერზე ვჩხუბობ ოდნავ ხმაურსაც ვეღარ ვიტან უზომოფ ბევრს ვჭამ მარა არ ვიმატებ 50 კილო ვარ სულ.სულ აფორიაქებული ვარ სულ ვმოძრაობ როცა ვზივარ მაშინაც კი ფეხს ვამოძრავებ ხშირად უმიზეზოდ მეტირება პატარა ხმაურზეც კი წივილკივილს ვტეხავ აუტანელია უკვე ასეთი მდგომარეობა უხეში გავხდი სულ აგრესიული ვარ თვითმკვლელობაზეც ბევრჯერ მიფიქრია აღარ ვიცი რა ვქნა მირჩიეთ რამე

 • qeti says:

  chemtvisac nacnobia es simptomebi:(18 wlis var da 15 wlidan mawuxebs nevrozi,sul mgoniaa raghac cui unda moxdes,gamudmebit meshinia shinaganad,sul mgoniaa romm guli mtkiva tumcaa eqimebtan rom mivdivar y ela meubneba rom sruliad janmrteli var:( imediaa odesme davaghwev amas tavs

 • mari says:

  mogesalmebit,19 wlis var da meotxe welia nervozma gamawama.shemidzlia vtqva rom cxovreba damingria.mteli bavshvoba stresuli mqonda da ama n gamoiwvia es sashineli daavadeba.sad agar vimkurnale magram rogorc ki wamlebs vamtavrebdi tavidan mewyeba yvelaperi.ukve agar shemidzlia.ra gavaketo ar vici.shvilis gachena minda da meshinia am nervozuli shegrdznebebit avadmyopi ar daibados metqi.iqneb mirchiot rame…..

 • mari says:

  mec zustad igive mdgomareobashi var yvelaperze vtiri mteli game vkankaleb dzalian cudad var dawolis da dagamebis meshinia iqneb damexmarot

 • mari says:

  დამიჯერეთ,ღმერთი თუ გამოგვიყვანს ამ დგომარებიდან,იარეთ ეკლესიაში ეზიარეთ აღსარება ჩააბარეთ და დამიჯერეთ რომ განიკურნებით,მე უკვე დავიწე ეკლესიაში სიარული და თავს მართლა კარგად ვგრძნობ

 • kaxa says:

  xalxo imedi ar dakargot nervozi ikurneba.mara amas dro hirdeba 1 celi mainc unda ro normalur cxovrebas daubrunde.hven gvinda ro male ganvikurnot magram dro unda da mkurnaloba.

 • gvanca says:

  am boblo dros game dazinebis meshinia ar vici ra vqna

 • ana says:

  am bolo dros game dazinebis meshinia sibnelis marto ver vidzineb sxvastan ertad ki ar vici ra vqna mirchiet rameeeeeeee

დატოვეთ კომენტარი!

გთხოვთ ყურადღებით შეავსოთ აუცილებელი ველები.

"ღვთის შემეცნება და მისდამი მოწიწება საქმით აჩვენე და არა - სიტყვით," - წმ. ტიხონ ზადონელი.