მთავარი » საზოგადოება

განქორწინება – გამომწვევი მიზეზები და მხარეთა უფლება-მოვალეობები

სტატიის ავტორი: | თარიღი: 27.05.2013 38 კომენტარი | 29,217 ნახვა

ქორწინება ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირია. მხოლოდ რეგისტრირებული ქორწინება წარმოშობს სამართლებრივ შედეგებს, განქორწინება უფლებებსა და მოვალეობებს მეუღლეებს შორის.

სამწუხაროდ, ბოლო წლებში იმატა განქორწინებების რიცხვმაც, რომელიც სხვადასხვა მიზეზითაა განპირობებული. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2012 წელს განქორწინების რიცხვი 7 136 -ს შეადგენს.

რა შეიძლება გახდეს ქორწინების შეწყვეტის საფუძველი? “ამბიონს” განქორწინების შესახებ საადვოკატო ბიურო OK & CG -ის ადვოკატი დავით მუმლაძე ესაუბრა:

„კანონმდებელი განსაზღვრავს ქორწინების შეწყვეტის სამ ძირითად საფუძველს, ესენია: ერთ–ერთი მეუღლის გარდაცვალება, კანონით დადგენილი წესით ერთ–ერთი მეუღლის გარდაცვლილად გამოცხადება და განქორწინება, იმ შემთხვევაში როდესაც მეუღლეებს შორის არსებობს დავა. განქორწინების საქმის წარმოება ხორციელდება სასამართლო წესით, სხვა შემთხვევაში ქორწინების შეწყვეტა შესაძლებელია მოხდეს სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანოში.”

რას ითვალისწინებს კანონი განქორწინების შესახებ?

დავის არ არსებობის და განქორწინების თაობაზე ორივე მეუღლის თანხმობის შემთხვევაში ქორწინების შეწყვეტა ხორციელდება სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანოში, ამ ორგანოსთვის მიმართვის უფლებამოსილება გააჩნიათ განქორწინების მსურველ მეუღლეებს ერთობლივად. განქორწინების მოთხოვნა ერთ–ერთი მეუღლის მიერ შესაძლებელია იმ შემთხვევაში თუ იარსებებს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესრული გადაწყვეტილება განქორწინების შესახებ, მეორე მეუღლე აღიარებული იქნება უგზო – უკვლოდ დაკარგულად, ცნობილი იქნება ქმედუუნაროდ ან/და მსჯავრდებული თავისუფლების აღკვეთით არანაკლებ 3 წლისა.

სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანოში განქორწინების მოთხოვნით, ასევე შესაძლებელია მიმართოს განქორწინებით დაინტერესებული პირის წარმომადგენელმა, განქორწინების რეგისტრაციისათვის უფლებამოსილი პირის განცხადებას, თან უნდა დაერთოს განქორწინების მსურველი პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და შესაწყვეტი ქორწინების მოწმობა. ამასთან, თუ განცხადება შეაქვს წარმომადგენელს, განცხადებას თან უნდა ახლდეს სანოტარო წესით გაცემული მინდობილობა განქორწინების საქმის წარმოების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ. მეუღლეთა ერთობლივი განცხადების შემთხვევაში განქორწინების რეგისტრაცია ხორციელდება განცხადების წარდგენიდან 5 სამუშაო დღის ვადის გასვლისთანავე, თუ ამ ვადაში არ მოხდება განქორწინების რეგისტრაციაზე უარის თქმა.

როგორ წესრიგდება განქორწინებულ მეუღეებს შორის ქონებრივი ურთიერთობები?

საოჯახო ურთიერთობებში მეუღლეები სარგებლობენ თანაბარი პირადი და ქონებრივი უფლებებით და ეკისრებათ თანაბარი მოვალეობანი, მეუღლეები უფლებამოსილნი არიან მოითხოვონ მეუღლეთა საერთო ქონების გაყოფა მიუხედავად იმისა, თუ კონკრეტულად ვისი სახსრებით მოხდა გასაყოფი ქონების შეძენა და ვის სახელზე განხორციელდა ამ ქონების რეგისტრაცია შესაბამის სარეგისტრაციო სამსახურებში, მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რომ გაყოფას არ ექვემდებარება ისეთი ქონება, რომელიც თითოეულ მეუღლეს ეკუთვნოდა დაქორწინებამდე ან/და ქორწინების განმავლობაში მეუღლეს მიღებული აქვს მემკვიდრეობით ან ჩუქებით.

განქორწინების შემდეგ როგორ ნაწილდება მშობლების ზრუნვა შვილებზე?

განქორწინების, ისევე როგორც ქორწინების შემთხვევაში შვილების მიმართ მშობლებს თანაბარი უფლება-მოვალეობები აქვთ. ჩვეულებისამებრ, შვილებზე ზრუნვის საკითხის გადაწყვეტა ხორციელდება მეუღლეთა ურთიერთშეთანხმებით, შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავას განიხილავს სასამართლო, თავის მხრივ ბავშვის უპირატესი ინტერესების დაცვის განხორციელების მიზნით სასამართლოს აკისრია ვალდებულება მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში განქორწინების საკითხის გადაწყვეტასთან ერთად განსაზღვროს ისიც, თუ რომელი შვილი რომელ მშობელთან დარჩეს და რომელ მშობელს რა ოდენობით უნდა გადახდეს ალიმენტი.

თეონა ნოზაძე


სტატიაზე ვრცელდება "ამბიონის" საავტორო უფლებები


კომენტარების შინაარსზე პასუხს არ აგებს "ამბიონის" რედაქცია. გთხოვთ, უცენზურო და კანონის საწინააღმდეგო შინაარსის შემცველი კომენტარების დაწერისგან თავი შეიკავოთ.

38 კომენტარი »

 • pheride says:

  Gtxovt damakvalianot ganqorqinebistvis ra aris sachiro da gadasaxadi ramdenia??? Winaswar madlob

 • eto says:

  minda meuglestan ganqorwineba,pizikur da sityvier sheurawyopas mayenebda, saxlidan moipara oqrouloba,mgalatobda, amis garda uamravi uzneo saqcieli chaidina…..gtxovt gamarkviot rogor unda moviqce,gvyavs saerto shvili 2 wlis,saxli aris dzmis saxelze gapormebuli,magram cven gvachuqa,sami weli vcxovrobdit ertad im saxlshi.mekutvnis wili me an bavshvs?vis davukavshirde am sakitxtan dakavshirebit?

  • tamari says:

   Gamarjoba eto.chemi rcheva ikneba modzgvars stxovo rcheva radgan ejlesiuri gankorcinebas tavisi cesebiaqvs da vitarebebi rac sheexeba binis cils eg iuristebis saqmea

  • ანი says:

   ეთო, აუცილებლად გაეყარე ასეთ მოძალადე ქმარს. მტელ ცხოვრებას დაგინგრევს და შვილსაც არასრულფასოვანი ბავშვობა ექნება ასეთ გარემოში თუ გაზრდი და აყურებინებ მშობლების კონფლიქტს. არსებობს უფასო იურიდიული ორგანიზაციებიც. ასევე ქალთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციებიც.
   http://www.cipdd.org/index.php?Cat=Map&Id=35&LanG=1
   ამ ბმულზე ნახე, მისამართიც წერია და ტელეფონის ნომერიც. მიაკითხე.

  • ესმა says:

   გამარჯობათ. მეუგლესთან აგარ ვცხოვრობ უკვე ერთი წელია თუმცა ხელი ჯერ არ გამიწერია ერთად ყოფნის დროს ნაყიდი სახლი და მთელი მოძრავ უძრავი ქონება გაყიდა ოქრო კი მას აქვს ჩემი საკუთარი.გთხოვთ მიპასუხოთ მაქვს რაიმე შანსი რო დავიბრუნო რაც მეკუთვნის?რან მყავს ხუთი წლის შვილი.ღირს ბრძოლა კანონით?

 • irina says:

  gtxovt damexmarot,batumshi vcxovrob aris tu ara aq iseti organizacia romelic ganqorcinebis sakitxshi damexmareba da damakvalianebs.dzalian gtxovt ra da ra sabutebia sachiro rom ganqorcineba daviwyo

 • irina says:

  isev me var irina dzalian gtxovt damexmaret momecit misamatri tu aris aseti organizacia aq.

 • tea says:

  Meuglem datova ojaxi da zavida saxlidan,davrchi 3 bavchvtan ertad marto.chemosavali ar maqvc arapers ar mixdis,opizialurad ar var ganqorzinebuli?rogor moviqzre?alimentis gadaxda evaleba?saxelmzipo moxele ar aris,komerziuli pirma akvc.kovel tviuri chemosavali tu daekisreba rame?

 • nato says:

  gtxovt damexmarot.makvs ormagi mokalakeoba , sakartvelos da rysetis , korcineba rysetshi mkonda , amjamad vsxovrob sakartveloshi , 8 celia ar vcxovrob meyglestan . nyty ar shemizlia sakartveloshi movitxovo gankorcineba ,? meyglec rysetis mokalakea , gaviare konsyltacia da mitxres ro rysetis kanonebi ak ar mokmedebs da xels ver gavacer . nyty ar sheizleba sasamartlos mivmarto , ?

 • amirani says:

  damakvalianet tu sheilebaaaaa tu meugle sazgvar gareta da bavshvi tavisianebtan izdeba da xan matanen xan ara mag shemtxvevashi ra xdeba me ra ufleba maq da ganqorwineba ro gavaketo is aq unda iyos

 • amirani says:

  da sasamartlos ra sabutebi unda am yvelafristvis da ra aris gadasaxadi tuaaa ganqorwinebaze sasamartloshi da ramdenia tu sheilebaaaa mitxarit raa

 • amirani says:

  es chemi nomeria da mesijat momweret teona gtxovt 557385122

 • tamila says:

  gtxovt momcet rcheva.minda meuglestan gankortineba.mompara okrouloba fulii da ravi dan cudat momekca.me var or mxrivi mokalake israelis da sakartvelos.mkavs ori shvili ar minda misi araferii minda marto gankortineba da sad jobia gaketeba osraelshi tu sakartveloshii dalian gtxovt mipasuxot.madlobt tinastar.

 • besiki sibashvili says:

  gtxovt gamagebinet sheidzleba tu ara or qvekanashi ganqorcineba da alimentis gadaxda roca saqartvelos sasamartlos moqalaqe var da saqartveloshi qorcinebac gvqonda da zestafonis sasamrtlos gadackvetilebit qanqorcinebuli var da alimentic danishnulia magram italiashi mainc grdzeldeba sasamatlo gayraze da alimentis danishvnaze gtxovt dzalian gamagebinet es shesadzlebelia tu ara? an ra unda gavaketo ro italiash sasamartlo shecydes

 • NIKA says:

  gamarjobat mchirdeba konsultacia. makvs amonaceri sajaro reestridan romlis mixedvit bina ekutvnis mamachems, mamachemi gardacvlilia 11 celia, darchenili vart deda da 2 srulcovani dedmamishvili, mainteresebs rogor xdeba binis ganacileba, mekutvnis rame cili binidan tu ara?

 • natia says:

  gamarjobat qmars minda gavshorde xeli mowerili gvaq gvyavs 2 bavshvi erti 2wlis ari meore 40dxis 2biwebi myavs da mainteresebs bavshvebis ambavi chemtan darchebian tu mamas mianiweben.gtxovt mamcet pasuxi

 • natia says:

  gavshordi imito ro sul maginebda da mlandzxavda misi mshoblebi ki imas mayvedridnen ro chemsas wamt da chemsas svamto ver gaudzeli da gadavwyvite gavshorde

 • ირმა says:

  ქმარს დავშორდი 9 წლის უკან განქორწინების გარეშე.ამ 9 წლის განმავლობაში შვილი არ უნახავს და არც ფულს უგზავნიდა.ეხლა გამოჩნდა და განქორწინებას მთხოვს.გთხოვთ მითხრათ რა უფლებები გვაქვს მე და ჩემს შვილს

 • salome says:

  gamarjobat, me mainteresebs vis mivmarto alimentis taobaze da sad mividea da es pasiania tu ara

 • დათო says:

  მოგესალმებით არვიმყოფები საქართველოში ჯვრის აყრა როგორ ხდება რა უნდა გავაკეთო ამისთვიის?

 • nona says:

  gamarjoba,chems meugles yavda pirveli ojaxi,yopil meuglestan qonda jvari dacerili,clebia ertad agar arian tumca is qali ar azlevs jvris ayris uplebas,rogor unda moiqces aset shemtxvevashi,rom chven shevzlot jvris dacera.

 • maia says:

  ar vimyopebi sakartveloshi, minda gankorwineba da chemi meugle ar aris tanaxma 6 weli agar vart ertad ra unda gavaketo.amjamad vimyopebi italiashi. vis mivmarto aset shemtxvevashi. madlobt.

 • ნინო says:

  გამარჯობათ გთხოვთ დამეხმაროთ მეუგლესთან მაქვს დაზაბული ურთიერთობა თუ შეიდზლება ასე ითქვას

 • ნინო says:

  კონკრეტულად გვაქვს ხელჩართული ბრძოლა ვცხოვრობდით 11მ2 მივაშენე ჩემი სახსრებით ანუ მუშაობის დაწყების თანავე გამოვიტანე სამომხმარებლო სესხი და22მ2 მივაშენეთ სესხს რა ტქმა უნდა მე ვიხდი ოჯახიც მე გამყავს მხრებით გვყავს ტყუპი ბიჭები სამოქალაქო ქორწინებაში არ ვიმყოფები რომ გავეყარო რა უფლებები მაქვს ფაქტიურად რაც ჩემი სახსრებითაა შეძენილი მეკუთვნის თუ არა სახლი არის დედამთილის მფლობელობაში

 • ნინო says:

  მოგესალმებით, მაინტერესებს თუკი ალიმენტს არ იხდის წელიწად ნახევარია მეუგლე, რაც სასამართლოთი აქვს დაკისრებული. და ეს თანხა გროვდება. ქონება მის სახელზე არაა..მშობლების სახელზეა თუმცა მშობლებმა სასამართლოში მოითხოვეს ანუ ბებია ბაბუამ და მამამ ბავშვის ნახვის დღეები. ამ შემთხვევაში როგორ მოვიქცე? მამა მოსკოვში იმყოფება, წელიწადში ორჯერ ჩამოდის და ნახულობს ბავშვს, არანაირი დახმარება მისგან არ მიმიღია

 • dato says:

  imis gamo rom ukrainis moqalaqeoba mivigo formalurad xels vacer ukrainel qaltan.ramdenxanshi maqvs xelis gaceris ufleba, rom moviyvano chemi rcheuli colad.

 • salome says:

  Gamarjobat.meuglestan ganqorwineba minda .ukve 4welia ertad agar vart .me sazgvargaret vimyofebi da tu aris shesazlebeli skaipit moxdes gancxadebis shevseba .gtxovt damakvalianot rogor moviqce.

 • მოძღვარი says:

  http://www.legalaid.ge/ka/services/182/legal-aid-in-family-disputes აი ამ ლინკზე გადადით და იქ დაგეხმარებიან.

 • Matiami says:

  Dzalian gtxovt gamceet pasuxui ,meugkestaan dashorebas xekis gaweras vapireb da shemidzkiaaa bavshvii wavikvanoo sazgvargareet ???mamis mindobiloba damhideba maincc ???gtxoot mipasuxooz

 • cecilia says:

  ჩვენ დამოწმებული, სანდო, სანდო, ეფექტური, დინამიური და სწრაფი
  საიმედო
  უძრავი ქონების თანადაფინანსება და ყველა სახის დაფინანსება
  კორპორატიული დაფინანსება
  დიდხანს
  მაქსიმალური თანხა შეადგენს ხუთიდან ორმოცი წელიწადს.
  ჩვენ გთავაზობთ ამ სესხებს და უფრო მეტს:

  * პირადი სესხები (არაუზრუნველყოფილი სესხები)
  * სესხები კომპანიებისთვის (არაუზრუნველყოფილი სესხები)
  * კონსოლიდაცია სესხი
  სათემო სესხი
  * დამლაგებელი
  თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ჩვენი ფინანსური შეთავაზებით, დაგვიკავშირდით
  ელექტრონული ფოსტის მისამართით. Eaglehomemortgage@outlook.com

 • daviti says:

  7 welia gacilebulivar meugles bavshvebze sruli uflebit vsargeblob alimentsac vixdi magram chemi problema kofili meuglis im pirovnebaze gatxovebaa romelic chem shvilebs safrtxes ukmnis kofili meugle ki uars meubneva bavshvebis chemtan cxovrebaze.tan tavis axal ojaxshic ar kavs bavshvebi da minda chemtan ikvnen da sruli meurveoba vikosro chem shvilebze .gtxovt damexmaeot rom chemi shvilebi usabrtxo garemoshi gavzardo.rogor movikce rom shvilebi chemtan vacxovro?

 • Raia says:

  Gamarcobat me ukve 4 celia gaxrilivar da martod uvli shvilebs arc saxli arc araperi makvs mshoblebi mexmarebian mama aranairad ar gvexmareba opicialuri samsaxuri ar akvsda me tu shemiclia ucivlo alimentze radgan pizikurad axar shemiclia naxevrad avadmkopi var

 • Dima says:

  Gamarjobat! 4 welia cols gashorebuli var kanoniered. 2 wlis win meored davojaxdi da yopili coli ar madzlevs bavshvebis naxvis uplebas chemi meore meuglis gamo. Minda shevuwyvito alimentis gadaxda. Mainteresebs tu aliments ar gadavixdi sazgvar garet gasvlisas an shemosvlisas saqartveloshi tu shemeqmneba problema da ra saxis “sasjeli” an jarima damekisreba! Me shvilebis sanaxavad mxolod chamovdivar magram ar manaxebs. Tu maqvs upleba movitxovo mati naxva kanonierad da rogor? Mipasuxet gtxovt!

 • გიორგი says:

  გთხოვთ დამაკვალიანოთ,მეუღლეს გაცილებული ვარ,შვილები მასთანს ცხოვრობენ და მამა ზრუნავს მათზე,დედა საზღვარგარეთ მოღვაწეობს და შვილებს იშვიათად უგზავნის გარკვეულ თანხას,ორ ბავშვზე მაქსიმუმ 100$ ყოველ სამ ან ოთხ თვეში ერთხელ,ურთიერთ შეთანხმება არ შედგა შვილების ზრუნვაზე,მაინტერესებს ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცე და რა უფლებები გამაჩნია მე მამას?

კომენტარის დატოვება

დაწერეთ თქვენი კომენტარი. თქვენ შეგიძლიათ გამოიწეროთ ეს კომენტარები RSS არხის საშუალებით

გთხოვთ იყოთ თემასთან ახლოს, სპამ კომენტარები დაიბლოკება სისტემის მიერ.

შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდეგი ტეგები:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

კომენტირებისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი Gravatar-ი